Кореляційний зв'язок між рівнем крихкої міцности та границею плинности конструкційних сталей

С. О. Котречко, Ю. О. Полушкін, В. М. Грищенко

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 22.09.2014; остаточний варіант - 31.03.2015. Завантажити: PDF

Встановлено кореляційну залежність між величиною мінімального напруження крихкого руйнування в інтервалі температур в’язко-крихкого переходу (крихкою міцністю $R_{MC}$) та величиною границі плинности в широкому діяпазоні значень міцности конструкційних сталей. Показано, що характеристики цієї залежности змінюються при переході від ферито-перлітних до мартенситних структур, тобто є структурно-чутливими. Дано фізичну інтерпретацію одержаних результатів. Одержані результати уможливлюють прогнозувати крихку міцність сталі без виконання дорогих і трудомістких низькотемпературних механічних випробувань.

Ключові слова: структура, міцність, крихка міцність, в’язко-крихкий перехід, конструкційні сталі.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i06/0853.html

PACS: 46.50.+a, 62.20.fk, 62.20.mj, 62.20.mm, 81.40.Np, 81.70.Bt, 83.60.La


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Ю. Я. Мешков, Физические основы разрушения стальных конструкций (Киев: Наукова думка: 1981).
  2. Ю. Я. Мешков, Г. А. Пахаренко, Структура металла и хрупкость стальных изделий (Киев: Наукова думка: 1985).
  3. С. А. Котречко, Ю. А. Полушкин, В. Н. Грищенко, С. А. Мамедов, Металлофиз. новейшие технол., 35, № 11: 1517 (2013).
  4. С. А. Котречко, Ю. Я. Мешков, Предельная прочность. Кристаллы, металлы, конструкции (Киев: Наукова думка: 2008).
  5. F. M. Beremin, A. Pineau, and F. Mudry, Met. Trans., 14, Iss. 11: 2277 (1983). Crossref
  6. C. S. Wiesner, The ‘Local Approach’ to Cleavage Fracture–Concepts and Applications (Cambridge: Abington Publishing: 1996).
  7. M. Di Fant, V. Le Cog, O. Cleizergues, G. Carollo, F. Mudry, L. Bauvineau, H. Burlet, A. Pineau, B. Marini, M. Koundy, C. Sainte Catherine, and C. Eripret, Journal de Physique, 4, No. 3: 503 (1996).
  8. K. Wallin, International Journal Pressure Vessels Piping, 55, No. 1: 61 (1993). Crossref
  9. B. Z. Margolin, A. G. Gulenko, and V. A. Shvetsova, International Journal Pressure Vessels Piping, 75, No. 4: 843 (1998). Crossref