Вплив дислокаційних петель на вісну тіньову картину

М. О. Іванов, Л. Б. Квашніна, А. Ю. Наумук

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 29.04.2015. Завантажити: PDF

У межах класичної теорії розсіяння досліджується вісна тіньова картина у кристалі, що містить призматичні та ковзні дислокацiйнi петлі. Розглядається випадок, коли характерний розмір кореляції спотворень у кристалі виявляється значно більшим за віддаль, на якій формується тіньова картина. Величина мінімального виходу для частинок, розсіяних спотвореним ланцюгом атомів, виявляється пропорційною концентрації дефектів і є функцією кутів, що визначають орієнтацію напрямку спостереження тіньової картини відносно як нормалі до площини дислокаційної петлі, так і Бюрґерсового вектора. До того ж відповідні кутові залежності для призматичних і ковзних петель істотно відрізняються між собою, що уможливлює використовувати тіньовий ефект для діягностики дислокаційних петель у кристалах.

Ключові слова: орієнтаційні ефекти, тіньова картина, мінімальний вихід, призматичні та ковзні дислокаційні петлі.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i08/1001.html

PACS: 61.05.cc, 61.05.fd, 61.05.jd, 61.72.Bb, 61.72.Dd, 61.72.Lk


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. J. Quere, phys. status solidi, 30: 713 (1968).
 2. Л. И. Иванов, Н. А. Махлин, Изв. АН СССР. Металлы, № 6: 154 (1970).
 3. Л. И. Иванов, А. С. Кошкин, Г. Н. Маренов, Н. А. Махлин, Труды IV Всесоюзного совещания по физике взаимодействия заряженных частиц с монокристаллами (Москва: МГУ: 1973), с. 357.
 4. В. П. Коробейников, А. А. Пузанов, В. Н. Пьянков, Г. Ю. Хропин, Труды IV Всесоюзного совещания по физике взаимодействия заряженных частиц с монокристаллами (Москва: МГУ: 1975), с. 413.
 5. Й. Линдхард, Успехи физических наук, 99: 249 (1969) (пер. с англ.). Crossref
 6. J. Quere, J. Nucl. Mater., 53: 262 (1974). Crossref
 7. L. Wielunski, D. Wielunska, G. Della Mea, and A. Turos, Nucl. Instrum. Methods, 168: 323 (1980). Crossref
 8. М. А. Иванов, Л. Б. Квашнина, Металлофиз. новейшие технол., 28, № 6: 811 (2006).
 9. М. А. Иванов, Л. Б. Квашнина, Металлофиз. новейшие технол., 30, № 2: 161 (2008).
 10. М. А. Иванов, Л. Б. Квашнина, В. С. Молодид, Металлофиз. новейшие технол., 32, № 10: 1335 (2010).
 11. М. А. Кривоглаз, Дифракция рентгеновских лучей и нейтронов в неидеальных кристаллах (Киев: Наукова думка: 1983).
 12. Дж. Эшелби, Континуальная теория дислокаций (Москва: Издательство иностранной литературы: 1963) (пер. с англ.).