Вибір моделю реконструкції температурного поля для ультразвукового неруйнівного контролю замкненої конструкції з одностороннім доступом у нестаціонарних теплових умовах

В. А. Михайловський, М. О. Дордієнко, О. І. Запорожець

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 08.06.2015. Завантажити: PDF

Виконано кількісну аналізу теоретичних моделів напівнескінченної платівки (ННП) та платівки скінченної товщини (ПСТ) для застосування при ультразвуковому неруйнівному контролі (УЗНК) температурного поля $T(x, t)$ у стінці замкненої конструкції з однобічним приступом у нестаціонарних теплових умовах. Теоретичні розрахунки $T(x, t)$ порівнюються з відповідними експериментальними даними, одержаними на масивних зразках з корпусної сталі 15Х2МФА реактора ВВЕР-440, яких було піддано імпульсному тепловому навантаженню (ІТН). Встановлено, що модель ННП є ефективним для УЗНК поверхневих внутрішніх шарів стінки конструкції (глибина $x \leq$ 20—25 мм) і малих часів контролю після ІТН ($t <$ 10—20 c), а модель ПКТ може бути використаний для значно більш тривалого часу ($t$ = 0—500 c). Показано, що оптимальним є застосування при УЗНК $T(x, t)$ обох моделів одночасно.

Ключові слова: ультразвуковий контроль, температурне поле, стінка корпусу ядерного реактора.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i08/1027.html

PACS: 07.05.Dz, 07.20.Dt, 07.64.+z, 28.41.My, 28.41.Te, 28.52.Nh, 43.58.+z


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. О. И. Веселовский, М. Е. Гуревич, В. С. Карасев и др., ВАНТ. Сер. Физика, вып. 1(58)–2(59): 129 (1992).
  2. О. И. Запорожец, А. В. Личко, В. В. Немошкаленко, А. И. Носарь, Металлофиз. новейшие технол., 17: 961 (1999).
  3. О. И. Запорожец, В. В. Немошкаленко, А. И. Носарь, Метод неразрушающего контроля конструкций, Патент Украины № 21827 A. G01L13/100 (Опубл. 30 апреля 1998 г.) (Бюлл. № 2).
  4. Н. А. Дордиенко, О. И. Запорожец, В. А. Михайловский, В. Б. Молодкин, Металлофиз. новейшие технол., 34, № 7: 949 (2012).
  5. Н. Дордиенко, О. Запорожец, В. Михайловский, А. Носарь, Вісник ТНТУ, 72, № 4: 151 (2013).