Теоретична аналіза динамічного знеміцнення в спечених матеріялах

О. П. Гапонова, Т. П. Говорун

Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна

Отримано: 02.03.2015; остаточний варіант - 13.05.2015. Завантажити: PDF

Виконано теоретичну аналізу кінетики знеміцнювальних процесів, що відбуваються в порошковому пористому тілі при деформуванні в області підвищених температур. Одержано визначальні рівняння, що зв’язують параметри деформації та параметри структуроутворення, які характеризують процеси динамічного знеміцнення при деформуванні. Показано лінійні залежності логаритму осьового напруження і накопиченої деформації твердої фази від оберненої температури. Виконано оцінку енергії активації динамічного знеміцнення при одноосьовому стисканні. Показано, що при низьких температурах деформації механізмом знеміцнення є динамічне повернення та полігонізація, а при підвищених температурах – динамічна рекристалізація. Пористість понижує енергію активації динамічного знеміцнення.

Ключові слова: динамічне знеміцнення, одноосьовий стиск, осьове напруження, накопичена деформація, енергія активації, підвищені температури, порошкові пористі тіла.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i08/1113.html

PACS: 62.20.F-, 62.25.Mn, 81.05.Rm, 81.20.Ev, 81.40.Lm, 81.40.Vw, 83.10.Gr


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. В. В. Столяров, Физика и техника высоких давлений, 20, № 2: 105 (2010).
 2. В. А. Попов, А. В. Сисанбаев, В. Н. Даниленко, Перспективные материалы, 12: 109 (2011).
 3. В. В. Рыбин, Известия ВУЗов. Физика, 3: 7 (1991).
 4. Р. З. Валиев, И. В. Александров, Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией (Москва: Логос: 2000).
 5. E. I. Poliak and J. J. Jones, ISIJ International, 43, No. 5: 684 (2003). Crossref
 6. Л. А. Рябичева, Известия вузов. Черная металлургия, 7: 26 (1998).
 7. Л. А. Рябичева, Поэлементное управление структурообразованием в технологических процессах горячей штамповки (Луганск: Изд-во ВУГУ: 1996).
 8. F. Bardi, M. Cabibbo, E. Evangelista et al., Mater. Sci. Eng. A, 339, Nos. 1–2: 43 (2003). Crossref
 9. G. Zouhar, Neue Hütte, 7: 418 (1974).
 10. В. М. Лещинский, Л. А.Рябичева, Металловедение и термообработка, 1: 9 (1997).
 11. М. Б. Штерн, Порошковая металлургия, 6: 34 (1989).
 12. Ж. Фридель, Дислокации (Москва: Мир: 1967).
 13. Г. Дж. Фрост, М. Ф. Эшби, Карты механизмов деформации (Челябинск: Металлургия, Челябинское отделение: 1989).
 14. O. Gaponova and L. Ryabicheva, Proc. International Conference Deformation and Fracture in Structural PM Materials DF PM 2008 (Stará Lesná, High Tatras, Slovak Republic, 2008), p. 202.
 15. Л. А. Рябичева, О. П. Гапонова, Деформация и разрушение материалов, 4: 9 (2013)