Вплив пластичної деформації методом осадки на властивості інварного сплаву Fe—35%Ni—0,49%Mn

В. М. Надутов$^{1}$, Д. Л. Ващук$^{1}$, О. І. Запорожець$^{1}$, А. А. Давіденко$^{2}$, Є. О. Свистунов$^{1}$, Є. В. Марковський$^{1}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{2}$Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, просп. Науки, 46, 03028 Київ, Україна

Отримано: 15.07.2015. Завантажити: PDF

В роботі досліджено властивості інварного ГЦК-стопу Fe—35,0%Ni—0,49%Mn після термічного оброблення і пластичної деформації осадкою зі ступенем $e$ = 1,1. Після пластичної деформації формується структурно-напружений стан, який впливає на магнетну підсистему і міжатомову взаємодію, про що свідчить зниження $T_{C}$, надтонкого магнетного поля, модулів пружности і Дебайової температури. Після осадки стоп дещо змінює своє термічне розширення, зберігаючи, однак, інварну поведінку. За рахунок змін магнетного внеску в Ґрюнайзенівське розширення коефіцієнт  деформованого осадкою стопу при температурах, нижчих за кімнатну, близький до нуля, а в інтервалі 220—350 К – неґативний. Надаючи інварному виробу необхідну форму осадкою, можна забезпечити його зміцнення, яке в нашому випадку становить $\cong$ 30%.

Ключові слова: інвар Fe—Ni—Mn, осадка, термічне розширення, температура Кюрі, намагніченість, надтонке магнітне поле, модулі пружності.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i08/1125.html

PACS: 62.20.de, 65.40.De, 75.30.Cr, 75.50.Bb, 76.80.+y, 81.20.Hy, 81.40.Ef


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. В. В. Сагарадзе, А. И. Уваров, Е. И. Ануфриева, Физ. мет. металловед., 77, № 6: 156 (1994).
 2. В. П. Ворошилов, А. И. Захаров, В. М. Калинин, А. С. Уралов, Физ. мет. металловед., 35, № 5: 953 (1973).
 3. В. И. Изотов, В. В. Русаненко, В. И. Копылов, В. А. Поздняков, А. Ф. Еднерал, А. Г. Козлова, Физ. мет. металловед., 82, № 3: 123 (1996).
 4. И. Х. Биткулов, В. А. Казанцев, В. И. Копылов, Р. Р. Мулюков, Изв. вузов. Физика, 44, № 2: 69 (2001).
 5. В. М. Надутов, Д. Л. Ващук, П. Ю. Волосевич, Е. А. Свистунов, В. А. Белошенко, В. З. Спусканюк, А. А. Давиденко, Металлофиз. новейшие технол., 34, № 3: 395 (2012).
 6. V. M. Nadutov, D. L. Vashchuk, Ye. O. Svystunov, V. A. Beloshenko, V. Z. Spuskanyuk, and A. A. Davidenko, Func. Mater., 19, No. 3: 334 (2012).
 7. В. М. Надутов, Д. Л. Ващук, П. Ю. Волосевич, В. З. Спусканюк, А. А. Давиденко, Физ. мет. металловед., 116, № 9: 966 (2015). Crossref
 8. В. М. Надутов, Д. В. Семенов, Г. Я. Базелюк, О. І. Запорожець, Є. О. Свистунов, Металлофиз. новейшие технол., 30, № 1: 41 (2008).
 9. V. A. Tatarenko, S. M. Bokoch, V. M. Nadutov, T. M. Radchenko, and Y. B. Park, Defect Diffusion Forum, 280–281: 29 (2008).
 10. H. Saito and S. Chikazumi, Physics and Applications of Invar Alloys. Honda Memorial Series on Materials Science (Tokyo: Maruzen Co. Ltd.: 1978), No. 3, p. 646.
 11. V. M. Nadutov, Ye. O. Svystunov, S. G. Kosintsev, and V. A. Tatarenko, Hyperfine Interactions, 168: 929 (2006). Crossref
 12. Г. Вертхейм, Эффект Мессбауэра (Москва: Мир: 1966) (пер. с англ.).
 13. В. М. Надутов, Е. А. Свистунов, С. Г. Косинцев, О. И. Запорожец, В. А. Татаренко, Известия РАН. Серия физическая, 69, № 10: 1475 (2005).
 14. Н. Н. Делягин, Б. А. Комиссарова, Л. Н. Крюкова, В. П. Парфенова, А. А. Сорокин, Сверхтонкие взаимодействия и ядерные излучения (Москва: Изд. Московского университета: 1985).
 15. С. И. Новикова, Тепловое расширение твёрдых тел (Москва: Наука: 1974).