Теорія динамічного фактору Кривоглаза—Дебая—Валлера

С. В. Дмітрієв, Р. В. Лехняк, В. Б. Молодкін, В. В. Лізунов, Л. М. Скапа, О. С. Скакунова, С. В. Лізунова, С. Й. Оліховський, Є. Г. Лень, М. Г. Толмачов, Б. В. Шелудченко, К. В. Фузік, Г. О. Веліховський

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 15.07.2015. Завантажити: PDF

Одержано вирази для динамічного фактору Кривоглаза—Дебая—Валлера з врахуванням дисперсійного механізму прояву дефектів у картині багатократного розсіяння. Показано істотну відмінність динамічного і кінематичного факторів, що важливо враховувати при побудові самоузгодженої динамічної теорії розсіяння. Встановлено залежність динамічного фактора від умов дифракції. Така залежність обумовлює додатковий вплив умов дифракції на характер залежности картини розсіяння від характеристик і типу дефектів у кристалі, а його врахування вперше уможливить кількісно адекватно розділяти їхній внесок в інтенсивність і істотно підвищувати інформативність і надійність діягностики.

Ключові слова: фактор Кривоглаза–Дебая–Валлера, дисперсійний механізм, динамічна дифракція.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i09/1169.html

PACS: 61.05.cc, 61.05.cf, 61.05.cp, 61.72.Bb, 61.72.Dd, 61.72.Lk, 61.72.Qq


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. M. A. Krivoglaz, X-Ray and Neutron Diffraction in Nonideal Crystals (Berlin: Springer: 1996). Crossref
  2. В. Б. Молодкин, Е. А. Тихонова, Физ. мет. металловед., 24, № 3: 385 (1967).
  3. P. H. Dederichs, Phys. Rev. B, 1, No. 4: 1306 (1970). Crossref
  4. С. Й. Оліховський, Є. М. Кисловський, В. Б. Молодкін, Є. Г. Лень, Т. П. Владімірова, О. В. Решетник, Металлофиз. новейшие технол., 22, № 6: 3 (2000).
  5. В. В. Лизунов, В. Б. Молодкин, С. В. Лизунова, Н. Г. Толмачев, Е. С. Скакунова, С. В. Дмитриев, Б. В. Шелудченко, С. М. Бровчук, Л. Н. Скапа, Р. В. Лехняк, В. В. Молодкин, Е. В. Фузик, Успехи физики металлов, 15, № 2: 55 (2014). Crossref