Особливості мартенситного перетворення в зоні зварювання стопу Ti$_{49,2}$Ni$_{50,6}$Ag$_{0,2}$ медичного призначення

Ю. М. Коваль$^{1}$, Р. Я. Мусієнко$^{1}$, В. М. Сліпченко$^{1}$, Т. Г. Сич$^{1}$, С. М. Кедровський$^{1}$, Д. М. Калеко$^{2}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{2}$Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, вул. Казимира Малевича, 11, 03150 Київ, Україна

Отримано: 15.06.2015. Завантажити: PDF

Досліджено особливості зварювання функціональних матеріялів на прикладі стопу Ti$_{49,2}$Ni$_{50,6}$Ag$_{0,2}$ медичного призначення. Розглянуто термічний вплив точкового зварювання змінним струмом і розрядом конденсаторів на структуру стопу, параметри мартенситного перетворення і ефект пам’яті форми. Зазначено, що з’єднання більш міцні при зварюванні розрядом конденсаторів з утворенням литого ядра. При цьому спостерігається зміна параметрів мартенситного перетворення в області з’єднання. Для збереження функціональних властивостей запропоновано відповідну термообробку зварних зразків.

Ключові слова: стопи на основі TiNi, мартенситні перетворення, ефект пам’яті форми, зварювання.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i10/1339.html

PACS: 06.60.Vz, 62.20.fg, 62.20.fq, 81.05.Bx, 81.20.Vj, 81.30.Kf, 81.70.Pg


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. T. Duerig, A. Pelton, and D. Stockel, Mater. Sci. Eng. A, 273–275: 149 (1999). Crossref
  2. В. Н. Журавлёв, В. Г. Пушин, Сплавы с термомеханической памятью и их применение в медицине (Екатеринбург: УрО РАН: 2000).
  3. G. Rondelli, B. Vicentini, and A. Cigada, Corros. Sci., 30, Nos. 8/9: 805 (1990). Crossref
  4. G. Rondelli, Biomaterials, 17: 2003 (1996). Crossref
  5. Б. Є. Патон, Д. М. Калеко, Ю. М. Коваль, В. М. Сліпченко, Р. Я. Мусієнко, Л. М. Неганов, В. В. Односум, Т. Г. Сич, Металлофиз. новейшие технол., 32, № 12: 1691 (2010).
  6. Ю. М. Коваль, Л. М. Неганов, В.М. Сліпченко, М. Г. Мусієнко, К. В. Сліпченко, Металлофиз. новейшие технол., 34, № 6: 833 (2012).
  7. Б. Е. Патон, Д. М. Калеко, Ю. Н. Коваль, В. М. Слепченко, Автоматическая сварка, № 5: 3 (2006).
  8. V. N. Slepchenko, Yu. N. Koval, V. I. Kolomytsev, S. N. Kedrovsky, A. V. Filatov, and K. V. Slipchenko, V International Conference for Young Scientists ‘Low Temperature Physics’ (June 2–6, 2014, Kharkiv, Ukraine), p. 136.