Магнетні та релаксаційні явища в плівкових гетероструктурах Si—TiN—Fe з вуглецевими нанотрубками

Е. М. Руденко$^{1}$, Е. Є. Зубов$^{2}$, М. О. Білоголовський$^{3}$, І. В. Короташ$^{1}$, А. П. Шаповалов$^{1}$, Д. Ю. Полоцький$^{1}$, С. І. Бондаренко$^{2}$, Ю. А. Савіна$^{2}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{2}$Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, просп. Науки, 47, 61103 Харків, Україна
$^{3}$Донецький національний університет, вул. 600-річчя, 21, 21021 Вінниця, Україна

Отримано: 24.09.2015. Завантажити: PDF

Представлено результати мірянь температурних і польових залежностей магнетного моменту гетероструктур Si—TiN—Fe і Si—TiN—Fe/C з нанокластерами заліза в магнетних полях, напрямлених уздовж і перпендикулярно площині підложжя. В інтервалі температур від 5 до 300 К спостерігався суперпарамагнетний характер поведінки сприйнятливости даної системи з достатньо сильною анізотропією. За температури близько 150 К виявлено якісну зміну магнетних властивостей досліджених структур, пов’язану зі стрибкоподібною зміною величини парамагнетної температури. Встановлено, що внесок вуглецю в магнетні та релаксаційні характеристики вивчених гетероструктур є визначальним.

Ключові слова: гетероструктури, нанокластери заліза, вуглецеві нанотрубки, магнетні властивості, релаксація.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i10/1369.html

PACS: 75.20.-g, 75.30.Cr, 75.30.Gw, 75.50.Ss, 75.50.Tt, 75.70.Cn, 75.75.Cd


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. V. Lazarescu, Carbon Nanotube Electrodes. Dekker Encyclopedia Nanoscience and Nanotechnology. Vol. 1 (New York: CRC Press: 2009).
  2. E. M. Rudenko, I. V. Korotash, D. Y. Polotskiy, L. S. Osipov, M. V. Dyakin, T. A. Prikhna, and A. P. Shapovalov, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 37, No. 4: 499 (2015). Crossref
  3. L. E. Toth, Transition Metal Carbides and Nitrides (New York: Academic Press: 1971).
  4. E. Meilikhov and R. Farzetdinova, Ferromagnetism of Nanostructures Consisting of Ferromagnetic Granules with Dipolar Magnetic Interaction (Advanced in Nanoscale Magnetism) (Berlin–Heidelberg: Springer: 2009).
  5. C. P. Bean and J. D. Livingston, J. Appl. Phys., 30, No. 4: S120 (1959). Crossref
  6. R. M. Bozorth, J. Appl. Phys., 8, No. 9: 575 (1937). Crossref