Еволюція дефектних підсистем в ауксетичному берилії в процесі деформації

О. Ю. Тащук, М. К. Мишилюк, М. Д. Раранський, А. В. Олійнич-Лисюк

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, 58012 Чернівці, Україна

Отримано: 17.09.2015. Завантажити: PDF

В роботі методою низькочастотного внутрішнього тертя досліджено еволюцію дефектних підсистем і внесок Пуассонових коефіцієнтів у процес мікропластичної деформації ауксетичного берилію зі зміною температури і амплітуди деформації. Математично змодельовано швидкості руху дефектів у берилії в різних температурних областях, які охоплюють ауксетичні і неауксетичні стани. У межах дислокаційно-дисклінаційного моделю оцінено відношення швидкостей руху дефектів $V/V_{0}$, параметри гальмування $В_{і}$ та енергії активації $E_{і}$ в берилії у широкому інтервалі температур. Показано, що теоретично оцінені величини добре збігаються з експериментально визначеними.

Ключові слова: низькочастотне внутрішнє тертя, амплітудно-температурні залежності, мікропластична деформація, швидкість руху дислокацій, ауксетичність, Пуассонів коефіцієнт.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i12/1595.html

PACS: 61.72.Hh, 61.72.Lk, 62.20.dj, 62.40.+i, 81.40.Gh, 81.40.Jj, 81.70.Bt


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. M. D. Raransky, V. N. Balazyuk, and M. M. Gunko, Fizyka i Khimiya Tverdogo Tila, 16, No. 1: 34 (2015) (in Ukrainian).
  2. V. I. Bashmakov and T. S. Chikova, Plastifikatsiya i Uprochnenie Metallicheskikh Kristallov pri Mekhanicheskom Dvoynikovanii [Plasticization and Hardening of Metallic Crystals During Mechanical Twinning] (Minsk: UP ‘Tekhnoprint’: 2001) (in Russian).
  3. V. E. Panin, V. A. Likhachev, and Yu. V. Grinyaev, Strukturnye Urovni Deformatsii Tverdykh Tel [Structural Levels of Deformation of Solids] (Novosibirsk: Nauka. Sibirskoe otdelenie: 1986) (in Russian).
  4. N. N. Novikov, Struktura i Strukturno-Chuvstvitel’nye Svoystva Real’nykh Kristallov [Structure and Structure-Sensitive Properties of Real Crystals] (Kiev: Vishcha Shkola: 1983) (in Russian).
  5. A. V. Olijnych-Lysyuk and M. D. Rarans’ky, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 28, No. 12: 1661 (2006) (in Ukrainian).
  6. V. S. Postnikov, Vnutrennee Trenie v Metallakh [Internal Friction in Metals] (Moscow: Nauka: 1974) (in Russian).
  7. A. V. Oleynich-Lysyuk and N. D. Raransky, Fizika Tverdogo Tela, 54: 417 (2012) (in Russian).