Розрахунок впливу сегрегаційних ефектів на рух міжфазних меж за коміркового розпаду

Ю. О. Ляшенко$^{1}$, С. І. Дерев'янко$^{1}$, О. А. Шматко$^{2}$

$^{1}$Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, бульв. Шевченка, 81, 18031 Черкаси, Україна
$^{2}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 26.08.2015. Завантажити: PDF

У роботі методу Мієдеми використано для опису термодинамічних параметрів бінарних стопів та енергій сеґреґації компонентів на міжфазних межах. Розроблений термодинамічний підхід використано для розвитку моделю, що описує процес гальмування руху міжфазної межі в бінарних полікристалічних стопах. Створений кінетичний модель використано для опису особливостей руху межі зерна в ході коміркового розпаду. На основі розробленого моделю виконано розрахунки концентраційних профілів через межу зерна, коефіцієнта сеґреґації, швидкости дисипації енергії всередині міжфазної межі залежно від швидкости її руху. Модельні розрахунки виконано для системи Pb—Sn.

Ключові слова: дифузія, міґрація меж зерен, притягання домішок, комірковий розпад, розсіяння енергії.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i12/1619.html

PACS: 61.72.Bb, 64.70.kd, 64.75.Jk, 64.75.Nx, 66.30.-h, 68.35.-p, 81.30.Mh


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. J. W. Cahn, Acta Metall., 10, No. 9: 789 (1962). Crossref
 2. M. Hillert, Acta Metall., 47, No. 18: 4481 (1999).
 3. Ю. О. Ляшенко, Л. І. Гладка, І. О. Шматко, О. А. Шматко, Металлофиз. новейшие технол., 34, № 12: 1693 (2012).
 4. И. Каур, В. Густ, Диффузия по границам зёрен и фаз (Москва: Машиностроение: 1991).
 5. Л. Н. Лариков, О. А. Шматко, Ячеистый распад пересыщенных твёрдых растворов (Киев: Наукова думка: 1976).
 6. J. W. Cahn, Acta Metall., 7: 18 (1959). Crossref
 7. Ю. О. Ляшенко, А. М. Гусак, О. А. Шматко, Металлофиз. новейшие технол., 27, № 7: 873 (2005).
 8. Yu. A. Lyashenko, N. V. Zaitzeva, and O. A. Shmatko, Defect and Diffusion Forum, 261: 61 (2007).
 9. A. M. Gusak, T. V. Zaporozhets, Yu. O. Lyashenko, S. V. Kornienko, M. O. Pasichnyy, and A. S. Shirinyan, Diffusion-Controlled Solid State Reactions: in Alloys, Thin-Films and Nanosystems (Berlin: Wiley-VCH: 2010). Crossref
 10. H. Bakker, Enthalpies in Alloys Miedema’s Semi-Empirical Model (Switzerland: Trans Tech Publications Ltd.: 1998).
 11. A. R. Miedema, Less Common Metals, 46: 67 (1976). Crossref
 12. J. W. Cahn and J. E. Hilliard, J. Chem. Phys., 28: 258 (1958). Crossref
 13. H. Wang, F. Liu, W. Yang, Z. Chen, G. Yang, and Y. Zhou, Acta Mater., 56: 746 (2008). Crossref
 14. Sh. Li, J. Zhang, and P. Wu, Scr. Mater., 62, No. 9: 716 (2010). Crossref
 15. S. G. Kim and Y. B. Park, Acta Mater., 56: 3739 (2008). Crossref
 16. H. Strandlund, J. Odqvist, and J. Agren, Comput. Mater. Sci., 44: 265 (2008). Crossref
 17. M. Hillert, Scr. Metallica, 17: 237 (1983). Crossref
 18. Y. J. M. Brechet and G. R. Purdy, Scr. Metall. Mater., 24: 1831 (1990). Crossref
 19. A. R. Denton and N. W. Ashcroft, Phys. Rev., 43: 3161 (1991). Crossref
 20. D. McLean, Grain Boundaries in Metals (London: Oxford University Press: 1957).
 21. A. Murdoch, Design of a Stable Nanocrystalline Alloy (Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press: 2013).
 22. В. Т. Борисов, В. M. Голиков, Г. В. Щербединский, Физ. мет. металловед., 17, № 6: 881 (1964).
 23. D. Gupta, K. Vieregge, and W. Gust, Acta Mater., 47, No. 5: 5 (1999).
 24. Ю. М. Коваль, А. М. Безуглий, М. І. Дідик, Н. В. Зайцева, О. А. Шматко, Доповіді НАНУ, 2: 102 (2004).
 25. Ю. О. Бондаренко, Н. Ф. Вороніна, Ю. О. Ляшенко, О. А. Шматко, Науковий вісник Ужгородського університету, 21: 17 (2007).
 26. A. B. Shubin and K. Yu. Shunyaev, Proc. of Symp. ‘Fifth International Conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation of Material Technologies-2008’ (Ariel, Israel: MMT: 2008), vol. 1, p. 1172.