Структурно-фазова релаксація у надпластичному евтектичному сплаві Sn—38% вес. Pb

В. Ф. Коршак$^{1}$, Ю. О. Шаповалов$^{2}$, М. М. Васеленко$^{1}$

$^{1}$Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, 61022 Харків, Україна
$^{2}$Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Революції, 12, 61002 Харків, Україна

Отримано: 26.08.2015. Завантажити: PDF

Виконано дослідження процесів релаксації внутрішніх напружень у надпластичному евтектичному стопі Sn—38% мас. Pb у процесі витримки за кімнатної температури. На основі даних про зміну лінійних розмірів зразків зроблено висновок про те, що величина цих напружень, як мінімум, перевищує границю плинности матеріялу за кімнатної температури, і ці напруження зберігаються в матеріялі протягом достатньо тривалого часу. Як одна з головних причин наявности внутрішніх напружень, розглядається метастабільність фазового стану стопу. Встановлено, що оптимальне для виявлення ефекту надпластичности напруження та спостережуване при цьому видовження до зруйнування істотно змінюються упродовж природнього старіння стопу і в результаті попереднього відпалу за температури $\cong$ 70°C. Це свідчить про залежність надпластичних властивостей, зокрема, від рівня внутрішніх напружень у матеріялі.

Ключові слова: внутрішні напруження, релаксація, евтектичний стоп, надпластичність, плазучість, нерівноважність фазового стану.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v37/i12/1633.html

PACS: 62.20.fq, 62.20.Hg, 62.40.+i, 81.40.Cd, 81.40.Jj, 81.40.Lm, 83.10.Tv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. М. В. Грабский, Структурная сверхпластичность металлов (Москва: Металлургия: 1975).
  2. В. Ф. Коршак, Ю. А. Шаповалов, А. Л. Самсоник, П. В. Матейченко, Физ. мет. металловед., 113, № 2: 201 (2012). Crossref
  3. В. Ф. Коршак, Ю. А. Шаповалов, П. В. Матейченко, И. А. Данилина, Металлофиз. новейшие технол., 30, № 3: 385 (2008).
  4. В. Ф. Коршак, Ю. А. Шаповалов, Физ. мет. металловед., 107, № 4: 422 (2009). Crossref
  5. В. Ф. Коршак, Пористость мелкозернистых сверхпластичных сплавов (Автореф. дисс. … канд. физ.-мат. наук) (Харьков: Харьковский государственный университет им. А. М. Горького: 1986).
  6. Van Bueren and Hendrick Gerard, Imperfections in Crystals (Amsterdam: North-Holland Publishing Company: 1960).