Етапи розвитку та напрями досліджень в Інституті металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

О. М. Івасишин, Є. Г. Лень, В. М. Надутов, В. А. Татаренко

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 15.11.2015. Завантажити: PDF

Дано короткий історичний нарис створення та основних етапів розвитку Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, якому у 2015 році виповнилося 70 років. Стисло викладено основні наукові напрями та досягнення вчених-металофізиків Інституту за останні десятиліття та зазначено перспективні напрями металофізичних досліджень в Україні.

Ключові слова: фізика металів, металофізика, металографія, металознавство, перспективні напрями металофізичних досліджень, історія науки.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i01/0001.html

PACS: 01.30.Rr, 01.30.Ww, 01.65.+g, 01.75.+m