Симетрія РЗМ. Парадокс Се і його сплавів. Квантова теорія. 2. Пам’ять форми та інші властивості сплавів Се

О. І. Міцек, В. М. Пушкар

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 27.11.2015. Завантажити: PDF

Методою багатоелектронних операторних спінорів (БЕОС) розраховується об’ємне та лінійне упорядкування сплаву A$_{1-c}$B$_{c}$ ($c << 1$). Номінальна величина параметра порядку $P(c)$ обмежується конкуренцією ковалентних A—B- і A—A-зв’язків $\Gamma$ і відштовхуванням Хаббарда $U$.

Ключові слова: атомне упорядкування сплаву типу Py, об’ємний і лінійний параметри порядку, домени лінійного упорядкування, термомеханічний гістерезис переходу першого роду для лінійного упорядкування, «ефект пам’яті форми».

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i03/0285.html

PACS: 61.50.Ks, 62.20.fg, 64.60.Cn, 71.20.Eh, 75.10.Dg, 75.30.Kz, 75.30.Mb


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. К. Тейлор, М. Дарби, Физика редкоземельных соединений (Москва: Мир: 1974).
 2. С. В. Вонсовский, Магнетизм (Москва: Наука: 1971).
 3. А. А. Лихачев, Ю. Н. Коваль, Успехи физики металлов, 16, № 1: 23 (2015). Crossref
 4. А. И. Мицек, В. Н. Пушкарь, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 4: 433 (2015). Crossref
 5. А. А. Смирнов, Теория сплавов внедрения (Москва: Наука: 1979).
 6. G. S. Firstov, J. Van Humbeek, and Yu. N. Koval, Scr. Mater., 50, No. 2: 243 (2004). Crossref
 7. G. S. Firstov, Yu. N. Koval, J. Van Humbeek, and P. Ochin, Mater. Sci. Eng. A, 481–482: 590 (2008). Crossref
 8. G. S. Firstov, Yu. N. Koval, J. Van Humbeek et al., Mater. Sci. Eng. A, 438–440: 816 (2006). Crossref
 9. G. S. Firstov, Yu. N. Koval, and J. Van Humbeek, Mater. Sci. Eng. A, 378: 2 (2004). Crossref
 10. G. S. Firstov, R. G. Vitchev, H. Kumar et al., Biomaterials, 23: 4863 (2002). Crossref
 11. G. S. Firstov, Yu. N. Koval, J. Van Humbeek, and R. G. Vitchev, J. Phys. IV France, 112: 1075 (2003). Crossref
 12. G. S. Firstov, J. Van Humbeek, and Yu. N. Koval, J. Phys. IV France, 11: 481 (2001). Crossref
 13. Ю. Н. Коваль, Г. С. Фирстов, Металлофиз. новейшие технол., 29, № 6: 815 (2007).
 14. A. I. Mitsek and V. A. Mitsek, phys. status solidi (b), 199, No. 2: 549 (1997). Crossref
 15. В. Н. Пушкарь, А. И. Мицек, С. И. Кузьмина, ФММ, 50, № 5: 1002 (1980).
 16. А. И. Мицек, В. Н. Пушкарь, Реальные кристаллы с магнитным порядком (Киев: Наукова думка: 1978).
 17. А. И. Мицек, Металлофиз. новейшие технол., 25, № 1: 7 (2003).
 18. А. И. Мицек, В. Н. Пушкарь, Металлофиз. новейшие технол., 32, № 11: 1517 (2010).
 19. А. В. Верещагин, В. В. Сериков, Н. М. Клейнерман и др., ФММ, 115, № 12: 1276 (2014). Crossref