Кристалографічні, магнітні та магніторезистивні властивості кераміки La$_{0,77}$Sr$_{0,23}$Mn$_{1-y}$Fe$_{y}$O$_{3}$

Т. І. Полек$^{1}$, О. І. Товстолиткін$^{1}$, А. М. Погорілий$^{1}$, М. М. Кулик$^{2}$, Ю. Ю. Шлапа$^{3}$, С. О. Солопан$^{3}$, А. Г. Білоус$^{3}$

$^{1}$Інститут магнетизму НАН та МОН України, бульв. Академіка Вернадського, 36б, 03680, МСП, Київ-142, Україна
$^{2}$Інститут фізики НАН України, просп. Науки, 46, 03028 Київ, Україна
$^{3}$Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, просп. Академіка Палладіна, 32/34, 03680 Київ, Україна

Отримано: 15.12.2015; остаточний варіант - 17.02.2016. Завантажити: PDF

Досліджено кристалографічні, магнітні та магніторезистивні властивості керамічних зразків гетерозаміщених лантан-стронційових манганітів, леґованих залізом. Зразки для дослідження було виготовлено шляхом спікання порошків, одержаних за золь—ґель-методою. Показано, що зі збільшенням вмісту заліза об’єм елементарної комірки зменшується, що вказує на часткове ізовалентне заміщення Mn$^{3+}$ на Fe$^{3+}$. Встановлено, що за кімнатної температури зразки La$_{0,77}$Sr$_{0,23}$Mn$_{1-y}$Fe$_{y}$O$_{3}$ з $y \leq 0,04$ є феромагнітними, а зразки з $y > 0,04$ – парамагнітними. Досліджено характер зміни намагнетованости та температури Кюрі зі зміною $y$. Показано, що температура Кюрі зразків серії La$_{0,77}$Sr$_{0,23}$Mn$_{1-y}$Fe$_{y}$O$_{3}$ майже лінійно зменшується зі збільшенням вмісту Fe. Одержані результати уможливлюють надійно прогнозувати магнітні параметри системи La$_{0,77}$Sr$_{0,23}$Mn$_{1-y}$Fe$_{y}$O$_{3}$ в області невеликих значень $y$ ($y = 0-0,1$), що є важливим для застосування цих матеріялів у медицині, зокрема в магнітних рідинах при створенні індукторів гіпертермії.

Ключові слова: манганіт, кристалічна структура, температура Кюрі, намагнетованість, магнітоопір.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i04/0477.html

PACS: 61.46.Hk, 72.80.Ga, 75.47.Lx, 75.50.Tt, 75.60.Ej, 75.75.Cd, 81.07.Bc


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. N. A. Frey, S. Peng, K. Cheng, and S. Sun, Chem. Soc. Rev., 38: 2532 (2009). Crossref
 2. A. Ito, M. Shinkai, H. Honda, and T. Kobayashi, J. Biosci. Bioeng., 100: 1 (2005). Crossref
 3. G. Reiss and A. Hütten, Nature Materials, 4, No. 10: 725 (2005). Crossref
 4. S. Solopan, A. Belous, A. Yelenich, L. Bubnovskaya, A. Kovelskaya, A. Podoltsev, I. Kondratenko, and S. Osinsky, Exp. Oncol., 33: 131 (2011).
 5. V. M. Kalita, A. I. Tovstolytkin, S. M. Ryabchenko, O. V. Yelenich, S. O. Solopan, and A. G. Belous, Phys. Chem. Chem. Phys., 17: 18087 (2015). Crossref
 6. A. Jordan, R. Scholz, P. Wust, H. Fachling, and R. Felix, J. Magn. Magn. Mater., 201: 413 (1999). Crossref
 7. V. N. Nikiforov, Yu. A. Koksharov, S. N. Polyakov, A. P. Malakho, A. V. Volkov, M. A. Moskvina, G. B. Khomutov, and V. Yu. Irkhin, J. Alloy Compd., 569: 58 (2013). Crossref
 8. A. A. Kuznetsov, O. A. Shlyakhtin, N. A. Brusentsov, and O. A. Kuznetsov, Eur. Cells Mater., 3: 75 (2002).
 9. C. Zener, Phys. Rev., 82: 403 (1951). Crossref
 10. S. L. Young, Y. C. Chen, H. Z. Chen, L. Horng, and J. F. Hsueh, J. Appl. Phys., 91, No. 10: 8915 (2002). Crossref
 11. K. Dörr, J. Phys. D: Appl. Phys., 39: 125 (2006). Crossref
 12. C. P. Bean and J. D. Livingston, J. Appl. Phys., 30: 120S (1959). Crossref
 13. S. O. Solopan, O. I. V’yunov, A. G. Belous , T. I. Polek, and A. I. Tovstolytkin, Solid State Sci., 14, No. 4: 501 (2012). Crossref
 14. A. G. Belous, O. I. Vyunov, E. V. Pashkova, O. Z. Yanchevskii, A. I. Tovstolytkin, and A. N. Pogorily, Inorg. Mater., 39, No. 2: 161 (2003). Crossref
 15. O. Z. Yanchevskii, A. I. Tovstolytkin, O. I. V’yunov, and A. G. Belous, Low Temp. Phys., 32, No. 2: 134 (2006). Crossref
 16. A. R. Denton and N. W. Ashcroft, Phys. Rev., 43: 3161 (1991). Crossref
 17. A. K. Pradhan, R. Bah, R. B. Konda, R. Mundle, H. Mustafa, O. Bamiduro, R. R. Rakhimov, X. Wei, and D. J. Sellmyer, J. Appl. Phys., 103, No. 7: 07F704 (2008). Crossref
 18. A. I. Tovstolytkin, A. N. Pogorilyi, E. V. Shypil, and D. I. Podyalovski, Phys. Met. Metallogr., 91, Suppl. 1: 214 (2001).
 19. E. Dagotto, T. Hotta, and A. Moreo, Phys. Rep., 344, Iss. 1–3: 1 (2001). Crossref
 20. A. I. Tovstolytkin, A. N. Pogorily, S. V. Cherepov, G. V. Bondarkova, and V. I. Silantiev, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 22, No. 11: 23 (2000).
 21. J. Hua, C. Jia, H. Qina, J. Chena, Y. Haob, and Y. Lib, J. Magn. Magn. Mater., 241: 271 (2002). Crossref
 22. J. M. Barandiaran, J. M. Greneche, T. Hernandez, F. Plazaola, and T. Rojo, J. Phys.: Condens. Matter, 14, No. 47: 12563 (2002). Crossref