Вплив частинок ультрадисперсних алмазів на структуру та властивості електролітичних нікелевих покриттів

В. В. Титаренко, В. О. Заблудовський

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, 49010 Дніпропетровський, Україна

Отримано: 03.10.2015; остаточний варіант - 06.02.2016. Завантажити: PDF

У роботі розглянуто вплив частинок ультрадисперсних діямантів на структуроутворення й експлуатаційні властивості композиційних електролітичних покриттів на основі ніклю, одержаних за допомогою постійного й імпульсного струмів. Результати досліджень показали, що при імпульсних режимах електроосадження формуються дрібнозернисті, щільнопаковані покриття, що мають більш нерівноважну структуру росту з більшою щільністю розподілу частинок ультрадисперсного діяманту в покритті, що підвищує мікротвердість і зносостійкість ніклевих композиційних електролітичних покриттів.

Ключові слова: частинки ультрадисперсних алмазів, композиційні покриття на основі ніклю, структура, механічні властивості.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i04/0519.html

PACS: 68.35.Gy, 68.55.J-, 68.55.Nq, 68.60.Bs, 81.05.uj, 81.15.Pq, 81.40.Pq


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. В. Ю. Долматов, Г. К. Буркат, Сверхтвёрдые материалы, № 1: 84 (2000).
 2. В. Ю. Долматов, Ультрадисперсные алмазы детонационного синтеза (Санкт-Петербург: Издательство СПБГПУ: 2003).
 3. G. K. Burkat, T. Fujimura, V. Yu. Dolmatov, E. A. Orlova, and M. V. Veretennikova, Diamond and Related Materials, 14, No. 8: 1761 (2005).
 4. Г. К. Буркат, В. Ю. Долматов, E. Osawa, Е. А. Орлова, Сверхтвёрдые материалы, № 2: 43 (2010).
 5. S. Zhang, D. Sun, Y. Fu, and H. Du, Surf. Coat. Technol., 167: 113 (2003). Crossref
 6. L. Wang, Y. Gao, Q. Xue, H. Liu, and T. Xu, Mater. Sci. Eng. A, 390: 313 (2005). Crossref
 7. В. В. Дудкіна, Фізика і хімія твердого тіла, 14, № 3: 644 (2013).
 8. В. О. Заблудовський, В. В. Дудкіна, Е. П. Штапенко, Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету імені академіка В. Лазаряна, 47, № 5: 70 (2013).
 9. В. О. Заблудовський, Е. П. Штапенко, В. В. Дудкіна, О. С. Терещенко, Спосіб отримання нікелевих гальванічних покриттів, модифікованих наноалмазами: Патент України № 87842. С25D15/00 (Опубл. 25 лютого 2014 р.), бюл. № 4.
 10. В. О. Заблудовський, Е. П. Штапенко, В. В. Дудкіна, Спосіб осадження композиційних електролітичних покриттів: Патент України № 101121. С25D 15/00, В82В 1/00 (Опубл. 25 серпня 2015 р.), бюл. № 16.
 11. В. В. Дудкина, В. А. Заблудовский, Э. Ф. Штапенко, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 5: 713 (2015). Crossref
 12. С. С. Горелик, Ю. А. Скаков, Л. Н. Расторгуев, Рентгенографический и электронно-оптический анализ (Москва: МИСИС: 1994).