Фізико-хемічний стан поверхні стопу ВТ6 після піскоструминного оброблення у рідкому азоті

М. О. Васильєв$^{1}$, Л. Ф. Яценко$^{1}$, С. М. Волошко$^{2}$, П. О. Гурин$^{3}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна
$^{2}$Національний технічний університет України «КПІ», пр. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна
$^{3}$Інститут стоматології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, вул. Пимоненка, 10А, 03046 Київ, Україна

Отримано: 09.03.2016. Завантажити: PDF

Вперше піскоструминне оброблення (ПО) поверхні титанового стопу ВТ6 проведено за температури рідкого азоту (-196°C). Для порівняння використано також стандартну схему ПО на повітрі за аналогічних параметрів та тривалости. Показано, що основні відмінності стосуються змін мікротвердости, шерсткости, характеру морфології, кількости залишкових частинок абразиву Al$_{2}$O$_{3}$ на поверхні. Докладно досліджено хемічний склад у різних локальних ділянках поверхні стопу після ПО за кімнатної та кріогенної температур, а також ступінь їх окиснення.

Ключові слова: піскоструминне оброблення, імплантат, поверхня, кріодеформація, стоп ВТ6.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i05/0683.html

PACS: 68.35.bd, 68.35.Ct, 68.35.Dv, 81.40.Lm, 81.65.-b, 83.50.Uv, 87.85.jj


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. М. А. Васильев, В. И. Беда, П. А. Гурин, Физиологический отклик на состояние поверхности металлических дентальных имплантатов (Львов: ГалДент: 2010).
 2. Р. З. Валиев, Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией (Москва: Логос: 2000).
 3. М. А. Васильев, С. М. Волошко, Л. Ф. Яценко, Успехи физики металлов, 13: 303 (2012).
 4. П. А. Хаймович, Вопросы атомной науки и техники, № 4: 89 (2006).
 5. Y. M. Wang and E. Ma, Acta Mater., 521: 1699 (2004).
 6. Y. B. Lee, D. H. Shin, K. T. Park, and W. J. Nam, Scr. Mater., 51: 355 (2004). Crossref
 7. S. Panigrahi, R. Jayaganthan, and V. Pancholi, Materials and Design, 30: 6 (2009). Crossref
 8. М. О. Васильєв, В. С. Філатова, Л. Ф. Яценко, Д. В. Козирєв, Металлофиз. новейшие технол., 34: 821 (2012).
 9. M. A. Vasylyev, S. P. Chenakin, and L. F. Yatsenko, Аcta Materialia, 60: 6223 (2012). Crossref
 10. L. Wang and D. Y. Li, Surf. Coat. Technol., 167: 188 (2003). Crossref
 11. И. С. Брауде, Н. Н. Гальцов, В. А. Москаленко, А. Р. Смирнов, Физика низких температур, 37: 1307 (2011). Crossref
 12. M. Multigner, E. Frutos, C. L. Mera, J. Chao, and J. L. González-Carrasco, Surf. Coat. Technol., 203: 2036 (2009). Crossref
 13. V. Barranco, M. L. Escudero, and M. C. Garćıa-Alonso, Electrochimica Acta, 52: 4374 (2007). Crossref
 14. И. В. Родионов, Известия вузов. Химия и химическая технология, 46: 61 (2003).
 15. С. М. Никулин, А. А. Сметкин, Н. Б. Асташина, Вестник ПНИПУ. Машиностроение, материаловедение, 17: 89 (2015).
 16. Д. Дуддек, Ш. Иранпур, М. А. Дерман, Й. Нейгебауер, Д. Е. Зёллер, Дентальная имплантология и хирургия, № 3 (12): 45 (2012).