Вплив активних хемічних елементів мастильно-охолоджуючих рідин на властивості поверхневих шарів деформованого заліза. II. Електронна структура і характер міжатомових зв’язків примежових областей зерен та їх фраґментів

В. В. Тихонович

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 14.05.2016; остаточний варіант - 01.06.2016. Завантажити: PDF

За допомогою спін-поляризованих зонних розрахунків у методі LAPW з ґрадієнтною апроксимацією електронної густини (GGA–generalized gradient approximation) проаналізовано вплив активних хемічних елементів робочого середовища на електронну структуру та характер міжатомових зв’язків у примежових областях зерен та їх фраґментів. Насичення примежових областей зерен та їх фраґментів атомами Карбону, які знаходяться в октапорах ОЦК-заліза, приводить до утворення міцних ковалентних зв’язків між атомами Карбону і атомами Феруму. Найслабші міжатомові зв’язки в об’ємі металу утворюються в місцях скупчення в примежових областях зерен та їх фраґментів атомів Фосфору, Сульфуру і Хлору, які проникають у поверхневі шари заліза з мастильно-охолоджувальних рідин. Ці ділянки є найбільш схильними до локальної пластичної деформації металу. Найменший опір зсуву атомів виявляють місця скупчення атомів Хлору, найбільший – місця скупчення атомів Фосфору. Інтенсивна локальна пластична деформація металу в місцях скупчення атомів Хлору може привести до утворення метастабільних атомових кластерів Fe—C—O. Ці кластери і атоми Феруму, що оточують їх, розділяють ділянки зі зниженою електронною густиною, що призводить до обмеженої участі валентних електронів у формуванні зв’язків між ними та відносно легкому зсуву структурних фраґментів уздовж меж, утворених цими кластерами. Тому скупчення атомових кластерів Fe—O—C в примежових областях зерен та їх фраґментів може сприяти виникненню приповерхневих ділянок зі збільшеною пластичністю матеріялу.

Ключові слова: пластична деформація, домішкові атоми, індивідуальне атомове оточення, атомові кластери, просторовий розподіл електронної густини, міжатомові зв’язки.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i07/0867.html

PACS: 62.20.Qp, 68.35.Dv, 71.15.Ap, 73.20.At, 81.07.Bc, 81.40.Lm, 81.40.Pq


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. D. Singh, Plane Waves, Pseudopotentials and LAPW Method (Boston: Kluwer Academic: 1994). Crossref
  2. J. P. Perdew, S. Burke, and M. Ernzerhof, Phys. Rev. Let., 77: 3865 (1996). Crossref
  3. P. Blaha, K. Schwarz, G. K. Madsen, D. Kvasnicka and J. Luits, WIEN2k: An Augmented Plane Wave Plus Local Orbitals Program for Calculation Crystal Properties (Vienna: Vienna University of Technology: 2001).
  4. А. И. Ковалёв, Г. В. Щербединский, Современные методы исследования поверхности металлов и сплавов (Москва: Металлургия: 1989).
  5. А. И. Ковалев, В. П. Мишина, Г. В. Щербединский, Металлофизика, 9, № 3: 112 (1987).
  6. В. В. Тихонович, В. Н. Уваров, Успехи физики металлов, 12, № 2: 209 (2011). Crossref
  7. R. S .Knox and A. Gold, Symmetry in the Solid State (New York: W. A. Benjamin Inc.: 1964).
  8. В. В. Горский, В. В. Тихонович, Ю. Я. Мешков, В. П. Темненко, Б. С. Шаповал, Л. М. Шелудченко, А. В. Шевченко, Металлофизика, 12, № 2: 53 (1990).
  9. Л. М. Шелудченко, В. В. Тихонович, В. В. Горский, О. Д. Смиян, С. О. Антонов, А. Д. Драчинская, Металлофизика, 14, № 4: 75 (1992).