Застосування стохастичного кінетичного середньопольового (SKMF) методу до впорядкування атомів заміщення в макро- та нанорозмірних ГЦК-ґратницях

В. М. Безпальчук, М. О. Пасічний, А. М. Гусак

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, бульв. Шевченка, 81, 18031 Черкаси, Україна

Отримано: 10.06.2016; остаточний варіант - 01.08.2016. Завантажити: PDF

У роботі представлено застосування стохастичного кінетичного середньопольового (SKMF–Stochastic Kinetic Mean Field) методу до впорядкування стопів типу A$_{3}$B$_{1}$. Продемонстровано синергію впорядкування і сеґреґації в кубічних наночастинках бінарного стопу. Проведено моделювання впливу розмірного ефекту та залежности впорядкування бінарного стопу від дифузійної асиметрії. Показано залежність часу затримки впорядкування фази A$_{3}$B$_{1}$ від амплітуди шуму в методі SKMF і залежність параметру порядку від температури за відсутности шуму. Змодельовано процес розпаду з упорядкуванням фази A$_{3}$B$_{1}$ для метастабільного твердого розчину і вплив амплітуди шуму на нього.

Ключові слова: дифузія, впорядкування, наносистема, середньопольовий метод, моделювання.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i09/1135.html

PACS: 05.10.Gg, 64.60.an, 64.60.Cn, 64.60.Q-, 64.70.Nd, 66.30.Dn, 66.30.Pa, 68.35.Dv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. G. Martin, Phys. Rev. B, 41: 2279 (1990). Crossref
 2. Z. Erdélyi, G. L. Katona, and D. L. Beke, Phys. Rev. B, 69: 113407 (2004). Crossref
 3. Z. Erdélyi and D. L. Beke, Phys. Rev. B, 68, Iss. 9: 092102 (2003). Crossref
 4. Z. Erdélyi, M. Sladecek, L.-M. Stadler, I. Zizak, G. A. Langer, M. Kis-Varga, D. L. Beke, and B. Sepiol, Science, 306, No. 5703: 1913 (2004). Crossref
 5. Z. Erdélyi, I. Szabó, and D. Beke, Phys. Rev. Lett., 89: 165901 (2002). Crossref
 6. Z. Z. Erdélyi, D. Beke, and A. Taranovskyy, Appl. Phys. Lett., 92, No. 13: 133110 (2008). Crossref
 7. N. Storozhuk, K. Sopiga, and A. Gusak, Philos. Magazine, 93: 1999 (2013). Crossref
 8. Z. Erdélyi, M. Pasichnyy, V. Bezpalchuk, J. J. Tomán, B. Gajdics, and A. M. Gusak, Computer Physics Communications, 204: 31 (2016). Crossref
 9. A. G. Khachaturyan, Theory of Structural Transformations in Solids (Newburyport: Dover Publications: 2013).
 10. Y. Wang and A. G. Khachaturyan, Acta Mater., 45: 759 (1997). Crossref
 11. Melvin Lax, Rev. Mod. Phys., 38: 541 (1966). Crossref
 12. A. A. Smirnov, Molekulyarno-Kineticheskaya Teoriya Metallov [The Molecular-Kinetic Theory of Metals] (Moscow: Nauka: 1966) (in Russian).