Теплофізичні властивості склокристалічних ізоляційних шарів для пласких нагрівних елементів

З. А. Дурягіна$^{1,2}$, Т. М. Ковбасюк$^{1}$, M. Zagula-Yavorska$^{3}$, С. А. Беспалов$^{4}$

$^{1}$Національний університет «Львівська політехніка», вул. Степана Бандери, 12, 79013 Львів, Україна
$^{2}$The John Paul Ⅱ Catholic University of Lublin, 14 Racławickie Ave., 20-950 Lublin, Poland
$^{3}$Rzeszow University of Technology, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, Poland
$^{4}$Президіум НАН України, вул. Володимирська, 54, 01030 Київ, Україна

Отримано: 22.06.2016. Завантажити: PDF

Здійснено синтезу ізоляційних покриттів на основі склокристалічного матеріялу системи PbO—ZnO—B$_{2}$O$_{3}$ та на основі сполук AlN і MgO, одержаних методою магнетронного розпорошення. Досліджено теплофізичні властивості сталі 40Х13 та алюмомагнійового стопу АМг2, які використовували в якості підкладинок. Методою лазерного спалаху (LFA) досліджено тепломісткість, температуропровідність і теплопровідність одержаних покриттів, які порівняно із аналогічними властивостями підкладинок. Проаналізовано можливості використання одержаних ізоляційних покриттів в якості функціональних шарів для пласких нагрівних елементів.

Ключові слова: склокристалічний матеріял, ізоляційні покриття, теплофізичні властивості, плаский нагрівний елемент.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i10/1367.html

PACS: 65.40.Ba, 65.40.De, 65.60.+a, 66.70.Hk, 68.60.Dv, 73.61.Ng, 81.05.Je, 81.15.Cd


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. З. А. Дурягіна, Т. М. Ковбасюк, С. А. Беспалов, Успехи физики металлов, 17, № 1: 29 (2016). Crossref
 2. Н. М. Павлушкин, М. А. Калмановская, Неорганические материалы, 12, № 11: 2043 (1976).
 3. З. А. Дурягіна, С. А. Беспалов, В. Я. Підкова, Д. Ю. Полоцький, Металлофиз. новейшие технол., 33, спецвып.: 393 (2011).
 4. З. А. Дурягіна, С. А. Беспалов, А. К. Борисюк, В. Я. Підкова, Металлофиз. новейшие технол., 33, № 5: 615 (2011).
 5. С. В. Пономарев, С. В. Мищенко, А. Г. Дивин, В. А. Вертоградский, А. А. Чуриков, Теоретические и практические основы теплофизических измерений (Ред. С. В. Пономарев) (Москва: Физматлит: 2008).
 6. A. I. Ermolaeva, Glass Physics and Chemistry, 27, No. 4: 306 (2001). Crossref
 7. J. Honkamo, J. Hannu, H. Jantunen, M. Moilanen, and W. Mielcarek, J. Electroceram., 18: 175 (2007). Crossref
 8. Y. Cheng, H. Xiao, and W. Guo, Mater. Sci. Eng. A, 464, Nos. 1–2: 210 (2007). Crossref
 9. Z. A. Duriagina, V. Ya. Pidkova, and S. O. Olshevska, Functional Materials, 20, No. 2: 1 (2013). Crossref
 10. V. Pidkova, I. Brodnikovska, Z. Duriagina, and V. Petrovskyy, Functional Materials, 22, No. 1: 35 (2015). Crossref
 11. Z. A. Duriagina, A. K. Borysyuk, S. A. Bespalov, and V. Ya. Pidkova, Mater. Sci., 48, No. 3: 364 (2012). Crossref
 12. Э. М. Рабинович, Неорганические материалы, 7, № 4: 546 (1971).
 13. З. А. Дурягіна, Т. М. Ковбасюк, Т. Л. Тепла, А. П. Оксенюк, О. Ю. Грималяк, Спосіб отримання електроізоляційного покриття із ситалоцементу: Патент України № 102986 (опубл. 25 листопада 2015 р.).