Дифракція пласкої хвилі на золотому наноциліндрі скінченних розмірів

В. І. Каневський$^{1}$, В. І. Григорук$^{2}$, В. С. Сидоренко$^{2}$

$^{1}$Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, вул. Генерала Наумова, 17, 03164 Київ, Україна
$^{2}$Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, 01601 Київ, Україна

Отримано: 27.10.2016. Завантажити: PDF

Виконано розрахунок розсіяння пласких електромагнетних хвиль в оптичному діяпазоні на золотому наноциліндрі з використанням скінченно-елементного підходу для тривимірного векторного Гельмгольцового рівняння. Показано, що в резонансному режимі випромінювання активної енергії (потужности) індукованого в наноциліндрі електричного диполя в основному реалізується через його бічні сторони. Просторовий розподіл реактивної енергії електричного диполя має явно виражений локальний характер – ця енергія, в основному, розподіляється біля поверхні наноциліндра і в декілька разів більше за його активну енергію. При цьому протягом одного періоду коливань падної пласкої хвилі двічі реалізується обмін електромагнетною енергією між індукованим електричним диполем і пласкою хвилею. У ближній зоні розсіяння домінує не хвильовий, а коливний процес й інша фізична природа перевипромінювання енергії – не активна, а реактивна. Інтенсивність потоку Пойнтинґового вектора у ближній зоні в резонансному режимі на порядок перевищує інтенсивність даного потоку в нерезонансному режимі.

Ключові слова: поверхневий плазмонний резонанс, розсіяння пласких електромагнетних хвиль, тривимірне векторне Гельмгольцове рівняння.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i12/1563.html

PACS: 02.70.Dh, 41.20.Jb, 42.25.Bs, 42.25.Fx, 42.25.Gy, 73.20.Mf, 78.67.Bf


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. S. A. Maier, Plasmonics: Fundamentals and Applications (New York: Springer Science + Business Media LLC: 2007)
 2. B. J. Messinger, K. U. Vonraben, R. K. Chang, and P. W. Barber, Phys. Rev. B, 24: 649 (1981) Crossref
 3. H. Xu, J. Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 87: 53 (2004) Crossref
 4. P. B. Johnson and R. W. Christy, Phys. Rev. B, 6, No. 12: 4370 (1972) Crossref
 5. P. K. Jain, K. S. Lee, I. H. El-Sayed, and M. A. El-Sayed, J. Phys. Chem. B, 110, No. 14: 7238 (2006) Crossref
 6. C. F. Bohren and D. R. Huffman, Adsorption and Scattering of Light by Small Particles (New York: John Willey and Sons: 1983)
 7. В. В. Климов, Наноплазмоника (Москва: Физматлит: 2009)
 8. В. И. Каневский, В. М. Розенбаум, Оптика и спектроскопия, 117, No 2: 158 (2014) Crossref
 9. J. L. Volakis, A. Chatterjee, and L. C. Kempel, Finite Element Method for Electromagnetics (New York: IEEE Press: 1998) Crossref
 10. J. M. Jin, The Finite Element Method in Electromagnetics (New York: John Willey and Sons: 2002)
 11. W. C. Chew and W. H. Weedon, Microwave Opt. Tech. Lett., 7: 599 (1994) Crossref
 12. Z.S.Sacks, D.M.Kingsland, R.Lee, and J.F.Lee, IEEE Trans. Antennas Propagat., 43, No. 12: 1460 (1995) Crossref
 13. Е. Ф. Венгер, А. В. Гончаренко, М. Л. Дмитрук, Оптика малих частинок і дисперсних середовищ (Київ: Наукова думка: 1999)
 14. П. В. Короленко, Соросовский образовательный журнал, No 6: 93 (1998)