Особливості формування структурно-фазового стану поверхневих шарів стопу Д16 внаслідок ультразвукового ударного оброблення залізним бойком в різних середовищах

М. О. Васильєв$^{1}$, Б. М. Мордюк$^{1}$, С. І. Сидоренко$^{2}$, С. М. Волошко$^{2}$, А. П. Бурмак$^{2}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна
$^{2}$Національний технічний університет України «КПІ», пр. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна

Отримано: 03.11.2016. Завантажити: PDF

Досліджено процес зміцнення поверхневих шарів стопу Д16, зумовлений еволюцією структури та масоперенесенням Fe, спричиненими ультразвуковим ударним обробленням (УЗУО) бойком з армко-заліза, на повітрі та в інертному середовищі. Підтверджено циклічний характер змін мiкротвердостi, який полягає у чергуванні стадій зміцнення та пластифікації. Збільшення значення мікротвердості поверхневих шарів товщиною до 30 мкм алюмінієвого стопу Д16 після УЗУО бойком із армко-заліза в інертному середовищі (до 4 ГПа) та на повітрі (до $\cong$ 9 ГПа) пов’язується як із зменшенням розміру областей когерентного розсіяння та збільшенням рівня мікродеформації кристалічної ґратниці, так і з механохемічною взаємодією в процесі інтенсивної деформації між Al і Fe з формуванням інтерметалідних фаз Fe–Al, а також між Cu та О за умов УЗУО на повітрі. Обговорено можливий механізм формування залiзовмiсного поверхневого шару за інтенсивної пластичної деформації та масоперенесення Fe, спричинених багатократним ударним навантаженням при УЗУО бойком з армко-заліза.

Ключові слова: ультразвукове ударне оброблення (УЗУО), поверхня, масоперенесення, механічне леґування, алюмінієві стопи, інертне середовище.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i01/0049.html

PACS: 43.35.+d, 68.55.Ln, 68.55.Nq, 81.40.Lm, 81.65.-b, 83.10.Tv, 83.50.Uv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Д. С. Герцрикен, В. Ф. Мазанко, В. М. Тышкевич, В. М. Фальченко, Массоперенос в металлах при низких температурах в условиях внешних воздействий (Киев: РИО ИМФ: 1999).
 2. А. П. Бурмак, С. І. Сидоренко, М. О. Васильєв, С. М. Волошко, Наукові вісті НТУУ «КПІ», № 1: 57 (2013).
 3. М. О. Васильєв, Б. М. Мордюк, С. І. Сидоренко, С. М. Волошко, А. П. Бурмак, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 9: 1269 (2015). Crossref
 4. Г. И. Прокопенко, А. Л. Березина, С. М. Волошко, И. Е. Котенко, А. П. Бурмак, Металлофиз. новейшие технол., 32, № 3: 397 (2010).
 5. М. О. Васильєв, Б. М. Мордюк, С. І. Сидоренко, С. М. Волошко, А. П. Бурмак, М. В. Кіндрачук, Металлофиз. новейшие технол., 38, № 4: 545 (2016). Crossref
 6. B. N. Mordyuk, G. I. Prokopenko, Yu. V. Milman, M. O. Iefimov, K. E. Grinkevych, A. V. Sameljuk, and I. V. Tkachenko, Wear, 319: 84 (2014). Crossref
 7. Д. С. Герцрикен, В. П. Кривко, Л. Н.Лариков, И. Г. Полоцкий, Г. И. Прокопенко, В. М. Фальченко, ФиХОМ, № 4: 154 (1979).
 8. М. А. Васильев, А. В. Козлов, Г. И. Прокопенко, Б. Н. Мордюк, Металлофиз. новейшие технол., 15, № 1: 75 (1995).
 9. I. S. Lee, P. W. Kao, and N. J. Ho, Intermetallics, 16: 1104 (2008). Crossref
 10. В. Л. Сироватка, В. Е. Оликер, М. С. Яковлєва, Материаловедение, № 3: 46 (2013).
 11. F. Haidara, M.-C. Record, B. Duployer, and D. Mangelinck, Intermetallics, 23: 143 (2012). Crossref
 12. М. О. Васильєв, Б. М. Мордюк, С. І. Сидоренко, С. М. Волошко, А. П. Бурмак, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 12: 1603 (2015). Crossref
 13. А. В. Голованов, МиТОМ, № 6: 42 (2008).
 14. M. H. Enayati and M. Salehi, J. Mater. Sci., 40: 3933 (2005). Crossref
 15. B. N. Mordyuk, M. O. Iefimov, K. E. Grinkevych, M. I. Danylenko, and A. V. Samelyuk, Surf. Coat. Technol., 205: 5278 (2011). Crossref
 16. A. Shafiei-Zarghani, S. F. Kashani-Bozorg, and A. Zarei-Hanzaki, Mater. Sci. Eng. A, 500: 84 (2009). Crossref
 17. Е. Г. Иванов, МиТОМ, № 6: 33 (1979).
 18. Д. Н. Макеев, Вестник Саратов. ГTУ, № 3(67): 92 (2012).
 19. P. Kar, K. Wang, and H. Liang, Electrochimica Acta, 53: 5084 (2008). Crossref
 20. M. A. Vasylyev, S. P. Chenakin, and L. F. Yatsenko, Acta Mater., 60: 6223 (2012). Crossref
 21. M. A. Vasylyev, S. P. Chenakin, and L. F. Yatsenko, Acta Mater., 103: 761 (2016). Crossref
 22. B. N. Mordyuk, O. P. Karasevskaya, G. I. Prokopenko, and N. I. Khripta, Surf. Coat. Technol., 210: 54 (2012). Crossref
 23. B. N. Mordyuk, O. P. Karasevskaya, and G. I. Prokopenko, Mater. Sci. Eng. A, 559: 453 (2013). Crossref
 24. М.О. Васильєв, С.М. Волошко, Л.Ф. Яценко, Успехи физ. мет., 15: 79 (2014). Crossref
 25. В. В. Рыбин, Большие пластические деформации и разрушение металлов (Москва: Металлургия: 1986).
 26. А. Л. Березина, Т. А. Монастырская, Г. И. Прокопенко, О. А. Молебный, С. С. Полищук, А. В. Котко, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 3: 329 (2014). Crossref