Лазерне твердофазне леґування алюмінію Хромом

М. С. Кашкарьов, О. В. Филатов, О. Є. Погорелов

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03680, МСП, Київ-142, Україна

Отримано: 29.09.2016. Завантажити: PDF

За допомогою масоперенесення в нерівноважних умовах, створених імпульсним лазерним опроміненням у системі Al + Cr-плівка, проведено твердофазне леґування поверхні алюмінію Хромом. Ефективність леґування оцінювали мікродюрометричною методою, яка уможливила також за допомогою розробленої нової методики одержати глибину проникнення Cr в алюміній, середнє значення якої склало $\cong$ 10 мкм. Одержані результати твердофазного леґування проаналізовано з застосуванням рентґенівських досліджень, які уможливили встановити утворення пересиченого твердого розчину з 0,66 ат.% Cr у поверхневому шарі алюмінію з мікротвердістю до $HV$ = 1500 МПа.

Ключові слова: лазерне леґування, леґований шар, концентрація точкових дефектів, твердий розчин втілення, твердий розчин заміщення, нерівноважний твердий розчин.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i01/0083.html

PACS: 61.72.S-, 61.72.U-, 61.80.Ba, 62.20.Qp, 81.40.Wx, 81.65.-b, 81.70.Jb


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. В. В. Немошкаленко, Н. А. Томашевский, А. Н. Разумов, В. Ф. Мазанко, А. Е. Погорелов, В. М. Фальченко, УФЖ, 29, № 4: 624 (1984).
  2. В. Ф. Мазанко, А. Е. Погорелов, Металлофизика, 6, № 4: 108 (1984).
  3. V. M. Adeev and A. E. Pogorelov, Met. Phys. Adv. Tech., 19: 567 (2001).
  4. А. Е. Вол, И. К. Каган, Строение и свойства двойных металлических систем: Справочник (Москва: Гос. изд-во физ.-мат. лит.: 1979), т. 1.
  5. Приборы для измерения микротвёрдости: ГОСТ 10717-75.
  6. Свойства элементов: Справочник. Физические свойства (Ред. Г. В. Самсонов) (Москва: Металлургия: 1976), ч. 1.
  7. Свойства элементов: Справочник (Ред. М. Е. Дриц) (Москва: Металлургия: 1985).
  8. Ю. А. Быков, С. Д. Карпухин, Ю. В. Панфилов и др., Металловедение и термическая обработка металлов, № 10: 32 (2003).
  9. A. Pogorelov and A. Zhuravlev, Defect and Diffusion Forum, 194–199: 1247 (2001). Crossref
  10. О. В. Филатов, Міграція атомів при ударній деформації ідеальних металевих кристалів (Автореферат дис. … д-ра фіз.-мат. наук) (Київ: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України: 2005).