Структура та властивості композиційних ніклевих покриттів, одержаних за допомогою програмованого імпульсного току

В. А. Заблудовський, В. В. Титаренко, Е. Ф. Штапенко

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, 49010 Дніпропетровський, Україна

Отримано: 14.03.2016; остаточний варіант - 15.08.2016. Завантажити: PDF

Розроблено спосіб одержання за допомогою програмованого імпульсного струму композиційних ніклевих покриттів зі змінною від шару до шару концентрацією частинок нанодіямантів у металевій матриці. Показано, що відповідна програма електроосадження уможливлює пошарово наносити покриття з найменшою концентрацією нанодіямантів у перших шарах і зростаючою — в наступних шарах, що поліпшує адгезійні властивості, підвищує зносостійкість покриття і понижує витрати дисперсних частинок нанодіямантів.

Ключові слова: частинки нанодіямантів, композиційні ніклеві покриття, програмований імпульсний струм, структура та механічні властивості.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i01/0093.html

PACS: 62.20.Qp, 68.37.Hk, 68.55.Nq, 81.05.uj, 81.15.Pq, 81.40.Pq, 81.65.Lp


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. В. Ю. Долматов, Г. К. Буркат, Сверхтвёрдые материалы, № 1: 84 (2000).
 2. В. Ю. Долматов, Ультрадисперсные алмазы детонационного синтеза (Санкт-Петербург: Изд. СПбГПУ: 2003).
 3. S. Zhang, D. Sun, Yo. Fu, and H. Du, Surf. Coat. Technol., 167: 113 (2003). Crossref
 4. G. K. Burkat, T. Fujimura, V. Yu. Dolmatov, E. A. Orlova, and M. V. Veretennikova, Diamond and Related Materials, 14, No. 8: 1761 (2005). Crossref
 5. L. Wang, Ya. Gao, Q. Xue, H. Liu, and T. Xu, Mater. Sci. Eng. A, 390: 313 (2005). Crossref
 6. H. Matsubara, Yo. Abe, Yo. Chiba, H. Nishiyama, N. Saito, K. Hodouchi, and Ya. Inoue, Electrochimica Acta, 52: 3047 (2007). Crossref
 7. Г. К. Буркат, В. Ю. Долматов, E. Osawa, Е. А. Орлова, Сверхтвёрдые материалы, № 2: 43 (2010).
 8. С. С. Горелик, Ю. А. Скаков, Л. Н. Расторгуев, Рентгенографический и электронно-оптический анализ (Москва: МИСиС: 1994).
 9. В. В. Дудкина, В. А. Заблудовский, Э. Ф. Штапенко, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 5: 713 (2015). Crossref
 10. В. О. Заблудовський, Е. П. Штапенко, В. В. Дудкіна, О. С. Терещенко, Спосіб отримання нікелевих гальванічних покриттів, модифікованих наноалмазами, Патент України № 87842, C25D15/00 (Опубл. 25.02.2014, бюл. № 4).
 11. В. О. Заблудовський, Е. П. Штапенко, В. В. Дудкіна, Спосіб осадження композиційних електролітичних покриттів, Патент України №101121, C25D15/00, B82B1/00 (Опубл. 25.08.2015, бюл. № 16).
 12. В. О. Заблудовський, В. В. Титаренко, Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми фізики конденсованого стану» (7–10 жовтня, 2015, Київ), с. 64.