Особливості формування мікроструктури, елементного та фазового складів і властивостей сталі 170Х14Г3С3Н1ФР1 в умовах лиття й імпульсно-плазмового напорошення

Ю. Г. Чабак$^{1}$, Т. В. Пастухова$^{1}$, В. Г. Єфременко$^{1}$, К. Шимідзу$^{2}$, О. П. Чейлях$^{1}$, В. І. Зурнаджі$^{1}$

$^{1}$Приазовський державний технічний університет, вул. Університетська, 7, 87500 Маріуполь, Україна
$^{2}$Muroran Institute of Technology, 27 Mizumoto-cho, 050-8585, Muroran, Hokkaido, Japan

Отримано: 22.03.2017. Завантажити: PDF

У статті описано мікроструктуру, мікротвердість і фазовий хемічний склад ледебуритної сталі 170Х14Г3С3Н1ФР1, одержаної імпульсно-плазмовим напорошенням, у порівнянні з традиційним способом виливання у піщану форму. Як джерело плазми при напорошенні використано електротермічний аксіяльний плазмовий пришвидшувач. Параметри оброблення: напруга — 4,0 кВ, амплітуда струму розряду — до 18 кА, робоче середовище — повітря, тиск — атмосферний, катода — лита сталь 170Х14Г3С3Н1ФР1. У роботі використано оптичну й електронну мікроскопії, енергодисперсійну спектроскопію, рентґенівську дифрактометрію, міряння мікротвердости. Встановлено, що після лиття у піщану форму в структурі сталі присутні великі (10–40 мкм у перерізі) первинні карбід (Fe$_{3,8}$Cr$_{2,9}$Mn$_{0,3}$)$_7$C$_3$ і карбобориди (Fe$_{1,4}$Cr$_{0,6}$Mn$_{0,1}$)$_{2}$(С,B) й (Fe$_{3,3}$Cr$_{1,5}$Mn$_{0,2}$)$_5$(С,B$_2$)$_3$, а також евтектики «аустеніт + М$_7$С$_3$» і «аустеніт + М$_7$С$_3$ + М$_х$(С,B)$_y$». Об’ємна частка карбідної та карбоборидної фаз становить 44,4%. Імпульсно-плазмове напорошення сталі приводить до формування покриття, що складається з пересиченого твердого розчину із мікротвердістю у 643–932 $HV$. Постплазмове термічне оброблення (гартування від 900°C забезпечує перебіг твердофазної реакції виділення карбідної (М$_7$С$_3$) та карбоборидних (М$_2$(С,B) і М$_5$(С,B)$_3$) фаз з пересиченого твердого розчину у вигляді дисперсних включень середнім розміром у 0,7 мкм, що в десятки разів менше включень у литій сталі. Плазмове напорошення супроводжується насиченням сталі вуглецем за рахунок розкладення діелектричних стінок розрядної камери (бакеліто-паперовий композит) при високострумовому розряді. Це приводить до зростання об’ємної долі карбідів і карбоборидів на 10,5% відносно литого стану. Мікротвердість плазмово-напорошеної сталі після гартування складає 885–1100 $HV$.

Ключові слова: імпульсно-плазмове напорошення, мікроструктура, карбіди, карбобориди, мікротвердість.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i04/0491.html

PACS: 61.72.Qq, 62.20.Qp, 81.15.Jj, 81.30.Mh, 81.40.Cd, 81.40.Gh, 87.64.Ee


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. И. И. Цыпин, Белые износостойкие чугуны (Москва: Металлургия: 1983).
 2. V. G. Efremenko, K. Shimizu, A. P. Cheiliakh, T. V. Pastukhova, Yu. G. Chabak, and K. Kusumoto, Int. J. Miner. Metall. Mater., 23, Iss. 6: 645 (2016). Crossref
 3. D. Kopyciński, E. Guzik, and A. Szczęsny, Arch. Metall. Mater., 59, Iss. 2: 723 (2014). Crossref
 4. M. Youping, L. Xiulan, L. Yugao, Z. Shuyi, and D. Xiaoming, China Foundry, 9, Iss. 2: 148 (2012).
 5. R. Reda, A. Nofal, Kh. Ibrahim, and A. Hussien, China Foundry, 7, Iss. 4: 438 (2010).
 6. A. Bedolla-Jacuinde, F. V. Guerra, I. Mejía, J. Zuno-Silva, and C. Maldonado, Int. J. Cast Met. Res., 29, Iss. 1–2: 55 (2016). Crossref
 7. V. V. Kukhar and O. V. Vasylevskyi, Metallurgical & Mining Industry, 3: 71 (2014).
 8. J. Xu, X. Gao, Zh. Jiang, and D. Wei, Steel Res. Int., 87, No. 6: 780 (2016). Crossref
 9. H. Chen, Z. Ling, and W. S. Ming, Adv. Mater. Res., 690–693: 147 (2013). Crossref
 10. A. H. Kasama, R. D. Cava, A. Mourisco, C. S. Kiminami, and C. Bolfarini, Mater. Sci. Forum, 416–418: 419 (2003). Crossref
 11. T. T. Matsuo, C. S. Kiminami, W. J. Botta Fo, and C. Bolfarini, Wear, 259, Iss. 1–6: 445 (2005). Crossref
 12. M. L. Ted Guo, C.-H. Chiang, and C. Y. A. Tsao, J. Mater. Sci. Eng. A, 326, Iss. 1: 1 (2002). Crossref
 13. Yu. N. Tyurin and A. D. Pogrebnjak, Surf. Coat. Tech., 111, Iss. 2–3: 269 (1999). Crossref
 14. A. D. Pogrebnyak and Yu. N. Tyurin, Physics Uspekhi, 48, No. 5: 487 (2005). Crossref
 15. O. M. Ivasishin, A. D. Pogrebnjak, and S. N. Bratushka, Nanostructured Layers, and Coatings Formed by Ion-Plasma Fluxes in Titanium Alloys and Steels (Kyiv: Akademperiodyka: 2011).
 16. Y. P. Lei, H. Murakawa, Y. W. Shi, and X. Y. Li, Comput. Mater. Sci., 21, Iss. 3: 276 (2001). Crossref
 17. K. Nowakowska-Langer, R. Chodun, and K. Zdunek, Mater. Sci.-Pol., 33, No. 4: 841 (2015). Crossref
 18. N. Espallargas and S. Mischler, Wear, 270, Iss. 7–8: 464 (2011). Crossref
 19. Yu. E. Kolyada and V. I. Fedun, Probl. Atomic Science and Technol., 4 (98): 325 (2015).
 20. Yu. E. Kolyada, A. A. Bizyukov, O. N. Bulanchuk, and V. I. Fedun, Probl. Atomic Science and Technol., 4 (98): 319 (2015).
 21. V. G. Efremenko, Yu. G. Chabak, A. Lekatou, A. E. Karantzalis, K. Shimizu, V. I. Fedun, A. Yu. Azarkhov, and A. V. Efremenko, Surf. Coat. Technol., 304: 293 (2016). Crossref
 22. Ю. Е. Коляда, В. И. Федун, Вопросы атомной науки и техники, 4 (98): 260 (2008).
 23. С. С. Горелик, Л. Н. Расторгуев, Ю. А. Скаков, Рентгенографический и электроннооптический анализ (Москва: МИСиС: 1994).
 24. V. Kumar, J. Mater. Eng. Perform., 12, Iss. 1: 14 (2003). Crossref
 25. M. Fenech, B. Mallia, M. Grech, and J. C. Betts, J. Mater. Sci., 48, Iss. 5: 2224 (2013). Crossref
 26. I. Hemmati, V. Ocelík, and J. Th. M. De Hosson, J. Mater. Sci., 46, Iss. 10: 3405 (2011). Crossref
 27. ASM Handbook: Alloy Phase Diagram (Eds. H. Okamoto, M. E. Schlesinger, and E. M. Mueller) (Materials Park, Ohio: 2016), vol. 3.
 28. Ю. Г. Чабак, В. Г. Ефременко, Металлофиз. новейшие технол., 34, № 9: 1205 (2012).
 29. Yu. G. Chabak, V. I. Fedun, K. Shimizu, V. I. Zurnadgy, and V. G. Efremenko, Probl. Atomic Science and Technol., 104, No. 4: 100 (2016).