Перколяційний перехід та оптичні властивості тонких плівок золота

Р. І. Бігун$^{1}$, З. В. Стасюк$^{1}$, О. В. Строганов$^{1}$, Д. С. Леонов$^{2}$

$^{1}$Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна
$^{2}$Технічний центр НАН України, вул. Покровська, 13, 04070 Київ, Україна

Отримано: 31.05.2017. Завантажити: PDF

Експериментально досліджено поглинання світла у видимому і близькому інфрачервоному діяпазонах довжин хвиль (300–2500 нм) та його зв’язок із перколяційним переходом у тонких плівках золота різних товщин (2–20 нм), а також вплив на ці ефекти підшарів ґерманію масовою товщиною у 0,5 нм. Перколяційний перехід у плівках золота пов’язаний із особливостями механізмів росту та режимів формування плівок на аморфному скляному підложжі. Показано, що попередньо нанесені на скляне підложжя підшари ґерманію зменшують порогову товщину перколяційного переходу в плівках і підвищують їхню поглинальну здатність у порівнянні з аналогічними плівками, сформованими на чистій поверхні скла. Підвищення поглинальної здатности плівок, нанесених на поверхню підшару ґерманію, зумовлено зменшенням середніх лінійних розмірів кристалітів у таких плівках у порівнянні з плівками на чистій поверхні скла і, таким чином, збільшенням кількости розсіювальних центрів на одиниці площі поверхні.

Ключові слова: тонкі металеві плівки, напівпровідникові підшари субатомової товщини, поглинання світла, перколяція.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i06/0743.html

PACS: 64.60.ah, 73.25.+i, 73.50.Mx, 73.61.At, 78.20.Ci, 78.66.Bz, 81.15.Kk


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. A. Axelevitch, B. Gorenstein, and G. Golan, Physics Procedia, 32: 1 (2012). Crossref
 2. P. Smilauer, Contemporary Physics, 32, No. 2: 89 (1991). Crossref
 3. S. Ding, X. Wang, D. J. Chen, and Q. Q. Wang, Optics Express, 14, No. 4: 1541 (2006). Crossref
 4. Р. І. Бігун, З. В. Стасюк, О. В. Строганов, В. М. Гаврилюх, Д. С. Леонов, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 13, вип. 3: 459 (2015).
 5. S. V. Dukarov, S. I. Petrushenko, V. N. Sukhov, and I. G. Churilov, Problems of Atomic Science and Technology, 89, No. 1: 110 (2014).
 6. N. Kaiser, Applied Optics, 41, No. 16: 3053 (2002). Crossref
 7. Н. Т. Гладких, С. В. Дукаров, В. Н. Сухов, Физика металлов и металловедение, 78, № 3: 87 (1994).
 8. С. И. Петрушенко, С. В. Дукаров, В. Н. Сухов, И. Г. Чурилов, Журнал нано- та електронної фізики, 7, № 2: 02033 (2015).
 9. Р. І. Бігун, В. М. Гаврилюх, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 3: 317 (2015). Crossref
 10. M. Cesaria, A. P. Caricato, and M. Martino, J. Opt., 14: 1057011 (2012). Crossref
 11. S. Xilian, H. Ruijin, H. Haihong, F. Zhengxio, and S. Jianda, Thin Solid Films, 515: 6962 (2007). Crossref
 12. K. L. Ekinci and J. M. Valles, Phys. Rev. B, 58, No. 11: 7347 (1998). Crossref