Фазові напруження як причина гальмування розпаду метастабільного стану в надпластичних евтектичних стопах

В. Ф. Коршак

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, 61022 Харків, Україна

Отримано: 19.04.2017. Завантажити: PDF

У роботі обговорюються особливості фазового стану вилитих двофазних евтектичних стопів, що виявляють ефект надпластичности. Вперше висловлено фізичну ідею про те, що наявність другої фази в структурі стопів, одержаних загартуванням від високих температур і таких, що містять пересичені тверді розчини, може бути причиною виникнення внутрішніх пружніх напружень, які визначаються фізичними властивостями і розподілом цієї фази й істотно впливають на кінетику розпаду таких розчинів. Стверджується, що однією з причин виникнення внутрішніх напружень у типових надпластичних евтектичних стопах може бути ріжниця об’ємного ефекту перетворення — розпаду пересиченого твердого розчину, що перебігає при зниженні температури в кожній із фаз. На прикладі стопу Sn–38% мас. Pb показано, що зазначені пружні напруження можуть бути причиною гальмування розпаду метастабільного фазового стану, який формується в умовах нерівноважної кристалізації та наступного швидкого охолодження стопу, що спостерігається в експерименті.

Ключові слова: евтектичні стопи, метастабільний фазовий стан, розпад пересичених твердих розчинів, надпластичність, внутрішні напруження.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i06/0839.html

PACS: 62.20.fq, 64.60.Ej, 64.60.My, 64.70.kd, 64.75.Nx, 81.30.Mh, 81.40.Ef


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. А. А. Пресняков, Р. К. Аубакирова, Сверхпластичность металлических материалов (Алма-Ата: Наука: 1982).
 2. М. В. Грабский, Структурная сверхпластичность металлов (Москва: Металлургия: 1975).
 3. Н. Н. Буйнов, Р. Р. Захарова, Распад металлических пересыщенных твёрдых растворов (Москва: Металлургия: 1964).
 4. Л. Н. Лариков, О. А. Шматко, Ячеистый распад пересыщенных твёрдых растворов (Киев: Наукова думка: 1976).
 5. К. В. Чуистов, Старение металлических сплавов (Киев: Наукова думка: 1985).
 6. А. Л. Ройтбурд, Проблемы металловедения и физики металлов, 36: 235 (1964).
 7. В. В. Кондратьев, Р. Р. Романова, Ю. М. Устюгов, В. Г. Пушин, Физика металлов и металловедение, 54, № 1: 33 (1982).
 8. В. В. Кондратьев, Ю. М. Устюгов, Физика металлов и металловедение, 69/70, № 9: 43 (1990).
 9. Ю. М. Устюгов, В. В. Кондратьев, Физика металлов и металловедение, 93, № 2: 38 (2002).
 10. В. Е. Семененко, А. А. Касилов, Т. А. Коваленко, Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: фізична «Ядра, частинки, поля», 991, вип. 1 (53): 90 (2012).
 11. Ю. Н. Таран, Ю. С. Мирошниченко, Рост и дефекты металлических кристаллов (Киев: Наукова думка: 1972), c. 339.
 12. Р. И. Кузнецова, О. А. Кайбышев, Доклады АН СССР, 257, № 4: 863 (1981).
 13. Я. Е. Гегузин, Диффузионная зона (Москва: Наука: 1979).
 14. Л. Н. Парицкая, Структурно-чувствительные эффекты в диффузионной зоне (Дис. ... д-ра физ.-мат. наук) (Харьков: 1985).
 15. Б. Я. Пинес, Я. Е. Гегузин, Журнал технической физики, 23: 1559 (1953).
 16. В. Ф. Коршак, В. М. Артавитин, А. Л. Самсоник, П. В. Матейченко, Известия РАН. Серия физическая, 69, № 9: 1374 (2005).
 17. В. Ф. Коршак, А. П. Крышталь, П. В. Матейченко, А. Ф. Сиренко, Известия РАН. Серия физическая, 71, № 12: 1723 (2007).
 18. В. Ф. Коршак, Р. А. Чушкина, Ю. А. Шаповалов, П. В. Матейченко, Физика металлов и металловедение, 112, № 1: 75 (2011).
 19. В. Ф. Коршак, Ю. А. Шаповалов, А. Л. Самсоник, П. В. Матейченко, Физика металлов и металловедение, 113, № 2: 201 (2012).
 20. В. Ф. Коршак, П. В. Матейченко, Ю. А. Шаповалов, Физика металлов и металловедение, 115, № 12: 1318 (2014). Crossref
 21. А. И. Сомов, М. А. Тихоновский, Эвтектические композиции (Москва: Металлургия: 1975).
 22. И. С. Мирошниченко, Закалка из жидкого состояния (Москва: Металлургия: 1982).
 23. О. Ю. Береза, Фізичні основи парного росту фаз сплавів за нерівноважних перетворень (Дис. ... д-ра фіз.-мат. наук) (Дніпропетровськ: 2007).
 24. В. Е. Гладков, В. М. Березин, Н. Б. Жеханова, Вестник Челябинского государственного университета. Физика, № 31 (285), вып. 15: 34 (2012).
 25. В. Ф. Коршак, Ю. А. Шаповалов, П. В. Матейченко, И. А. Данилина, Металлофиз. новейшие технол., 30, № 3: 385 (2008).
 26. В. Ф. Коршак, Ю. А. Шаповалов, Физика металлов и металловедение, 107, № 4: 422 (2009).
 27. М. Хансен, К. Андерко, Структуры двойных сплавов (Ред. И. И. Новиков, И. Л. Рогельберг) (Москва: Металлургиздат: 1962), т. II (пер. с англ.).
 28. C. Tyzack and G. V. Raynor, Acta Crystal., 7, Nos. 6–7: 505 (1954). Crossref
 29. J. A. Lee and G. V. Raynor, Proc. Phys. Soc. B, 67, No. 10: 737 (1954). Crossref
 30. А. Е. Вол, Строение и свойства двойных металлических систем (Москва: Физматгиз: 1959).
 31. М. А. Кривоглаз, Диффузное рассеяние рентгеновских лучей и нейтронов на флуктуационных неоднородностях в неидеальных кристаллах (Киев: Наукова думка: 1984).
 32. Дж. Кристиан, Теория превращений в металлах и сплавах (Москва: Мир: 1978) (пер. с англ.).
 33. В. И. Иверонова, Г. П. Ревкевич, Теория рассеяния рентгеновских лучей (Москва: Изд-во Моск. ун-та: 1978).
 34. А. Гинье, Рентгенография кристаллов (Москва: Физматгиз: 1961) (пер. с франц.).
 35. Б. Е. Уоррен, Б. Л. Авербах, Современные физические методы исследований в металловедении (Москва: ГОНТИ: 1958), c. 109 (пер. с англ.).
 36. В. Ф. Коршак, Ю. А. Шаповалов, Н. Н. Васеленко, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 12: 1633 (2015). Crossref
 37. В. Ф. Коршак, Ю. А. Шаповалов, О. Примак, А. П. Крышталь, Р. Л. Василенко, Физика металлов и металловедение, 116, № 8: 874 (2015). Crossref
 38. И. И. Новиков, Теория термической обработки металлов (Москва: Металлургия: 1978).
 39. З. З. Зиман, А. Ф. Сіренко, Основи фізичного матеріалознавства: Навчальний посібник (Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна: 2005).