Вплив додаткового шару Ag на формування впорядкованої фази $L1_0$-FePt у плівках Ag (0; 7,5 нм)/Fe$_{50}$Pt$_{50}$ (15 нм)/SiO$_2$ (100 нм)/Si(001)

М. Н. Шаміс, О. В. Фігурна, Т. І. Вербицька, Ю. М. Макогон

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна

Отримано: 30.06.2017. Завантажити: PDF

Методами фізичного матеріялознавства вивчено вплив додаткового (верхнього) шару Ag з низькою поверхневою енергією ($\cong$ 1,83 Дж/м$^{2}$) в плівках Ag (0; 7,5 нм)/Fe$_{50}$Pt$_{50}$ (15 нм) на підкладинках SiO$_2$ (100 нм)/Si(001) на процеси дифузійного формування фази $L1_0$, її структурні та магнетні властивості при відпалах у вакуумі у 1,3$\cdot$10$^{3}$ Па в температурному інтервалі 300–900°С тривалістю 30 с. Плівкові композиції одержано методом магнетронного осаджування на термічно окиснену підкладинку монокристалічного Si(001). Встановлено, що у плівках після осадження формується невпорядкована фаза $A$1-FePt. Формування впорядкованої фази $L1_0$-FePt у плівці Fe$_{50}$Pt$_{50}$ (15 нм) відбувається в процесі відпалу за температури у 700°C і супроводжується різким збільшенням коерцитивної сили, яка продовжує зростати й після наступних високотемпературних відпалів. У плівці з верхнім шаром Ag температура формування фази $L1_0$-FePt підвищується до 800°C, але зростає текстура за напрямком [001], перпендикулярним до підкладинки, у порівнянні з плівкою Fe$_{50}$Pt$_{50}$.

Ключові слова: нанорозмірна плівка, додатковий шар Ag, впорядкована фаза $L1_0$-FePt, коерцитивна сила, відпал.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i07/0893.html

PACS: 66.30.Pa, 68.55.-a, 75.50.Ss, 75.50.Vv, 75.70.Ak, 81.40.Ef, 81.40.Rs


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. D. Weller , G. Parker , O. Mosendz , A. Lyberatos , D. Mitin , N. Y. Safonova, and M. Albrecht, J. Vac. Sci. Technol., 34, Iss. 13: 060801 (2016). Crossref
 2. T. Coughlin, 100 TB HDDs and A New Spin on Storage, Forbes. Link: http://www.forbes.com/sites/tomcoughlin/2014/11/22/100-tb-hdds-and-a-new-spin-on-storage/#573a08504c82
 3. I. A. Vladymyrskyi, M. V. Karpets, F. Ganss, G. L. Katona, D. L. Beke, S. I. Sidorenko, T. Nagata, T. Nabatame, T. Chikyow, G. Beddies, M. Albrecht, and Iu. M. Makogon, J. Appl. Phys., 114, Iss. 16: 164314 (2013). Crossref
 4. I. A. Vladymyrskyi, A. E. Gafarov, A. P. Burmak, S. I. Sidorenko, G. L. Katona, N. Y. Safonova, F. Ganss, G. Beddies, M. Albrecht, Yu. N. Makogon, and D. L. Beke, J. Phys. D, 49, No. 3: 035003 (2016). Crossref
 5. I. A. Vladymyrskyi, M. V. Karpets, G. L. Katona, D. L. Beke, S. I. Sidorenko, T. Nagata, T. Nabatame, T. Chikyow, F. Ganss, G. Beddies, M. Albrecht, and I. M. Makogon, J. Appl. Phys., 116, Iss. 4: 044310 (2014). Crossref
 6. I. A. Vladymyrskyi, O. P. Pavlova, T. I. Verbitska, S. I. Sidorenko, G. L. Katona, D. L. Beke, and Iu. M. Makogon, Vacuum, 101: 33 (2014). Crossref
 7. Yu. M. Makogon, O. P. Pavlova, S. I. Sidorenko, T. I. Verbytska, M. Yu. Verbytska, and O. V. Fihurna, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 37, No. 4: 487 (2015). Crossref
 8. T. I. Verbitskaya, E. V. Figurnaya, M. Yu. Verbitskaya, I. A. Vladymyrskyi, S. I. Sidorenko, E. P. Pavlova, and Yu. N. Makogon, Powder Metall. Met. Ceram., 55, Nos. 1-2: 109 (2016). Crossref
 9. M. Lee, R. Takechi, and N. Hosoito, J. Phys. Soc. Jpn., 86: 024706 (2017). Crossref
 10. P. Rasmussen, X. Rui, and J. E. Shield, Appl. Phys. Lett., 86, Iss. 19: 191915 (2005). Crossref
 11. S. N. Hsiao, F. T. Yuan, H. W. Chang, H. W. Huang, S. K. Chen, and H. Y. Lee, Appl. Phys. Lett., 94, Iss. 23: 232505 (2009). Crossref
 12. F. T. Yuan, S. H. Liu, W. M. Liao, S. N. Hsiao, S. K. Chen, and H. Y. Lee, IEEE Trans. Magn., 48, Iss. 3: 1139 (2012). Crossref
 13. S. N. Hsiao, S. H. Liu, S. K. Chen, F. T. Yuan, and H. Y. Lee, J. Appl. Phys., 111, Iss. 7: 07A702 (2012). Crossref
 14. Ch.-H. Lai, Ch.-H. Yang, C. C. Chiang, T. Balaji, and T. K. Tseng, Appl. Phys. Lett., 85, Iss. 19: 4430 (2004). Crossref