Еволюція структурно-фазового стану та мікротвердості поверхні неіржавійної сталі 12Х18Н10Т за умов ультразвукового ударного оброблення в різних середовищах

М. О. Васильєв$^{1}$, Б. М. Мордюк$^{1}$, С. І. Сидоренко$^{2}$, С. М. Волошко$^{2}$, А. П. Бурмак$^{2}$, Н. В. Франчік$^{2}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{2}$Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна

Отримано: 24.06.2017. Завантажити: PDF

Досліджено мікротвердість $HV$ та структурно-фазовий стан аустенітної сталі 12Х18Н10Т після інтенсивної пластичної деформації за допомогою ультразвукового ударного оброблення (УЗУО) впродовж різного часу та у різних середовищах, а саме, на повітрі, у газі арґоні та у рідкому азоті. Показано, що еволюція мікротвердости поверхні з часом має циклічний характер (зміцнення/знеміцнення) за умов УЗУО на повітрі, параболічний — при обробленні в газі арґоні та сигмоподібний — за умов кріогенного УЗУО (в рідкому азоті). Особливістю мікроструктури сталі після УЗУО на повітрі та в арґоні є формування нетипових комірчастих структур з розміром комірок у 200–700 нм, що забезпечує величину $HV \cong$ 4 ГПа. Максимальні значення мікротвердости поверхні сталі 12Х18Н10Т ($HV$ = 5–5,66 ГПа) одержано після кріогенного УЗУО, що зумовлено формуванням максимальної з досліджених випадків об’ємної частки $\alpha$ʹ-мартенситу ($\cong$ 53%), нанорозмірами зерен $\alpha$ʹ-мартенситу (24 нм) та аустеніту (45 нм) і наявністю нанодвійників (60–120 нм). Крім низької енергії дефектів пакування ($\cong$ 30 мДж/м$^{2}$), це зумовлено високою швидкістю деформації ($\cong$ 10$^{3}$) та кріогенними температурами (77 К). Значення параметра Зенера–Холомона за умов УЗУО в рідкому азоті складає ln$Z$ = 26, тоді як за кімнатної температури на повітрі та в арґоні — 15 і 17 відповідно.

Ключові слова: неіржавійна сталь, мартенсит, двійники, наноструктура, ультразвукове ударне оброблення, рідкий азот.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i07/0905.html

PACS: 43.35.+d, 61.72.Ff, 62.20.Qp, 81.20.Hy, 81.40.Ef, 81.65.-b, 83.10.Tv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. А. М. Сулима, М. И.Евстигнеев, Качество поверхностного слоя и усталостная прочность деталей из жаропрочных и титановых сплавов (Москва: Машиностроение: 1974).
 2. T. Wang, J. Yu, and B. Dong, Surf. Coat. Technol., 200: 4777 (2006). Crossref
 3. H. W. Zhang, Z.K. Hei, G. Liu, J. Lu, and K. Lu, Acta Mater., 51: 1871 (2003). Crossref
 4. A. Y. Chen, H. H. Ruan, J. Wang, H. L. Chan, Q. Wang, Q. Li, and J. Lu, Acta Mater., 59: 3697 (2011). Crossref
 5. B. N. Mordyuk and G. I. Prokopenko, Handbook of Mechanical Nanostructuring (Ed. M. Aliofkhazraei) (Wiley-VCH: 2015), p.417. Crossref
 6. B. N. Mordyuk, G. I. Prokopenko, M. A. Vasylyev, and M. O. Iefimov, Mater. Sci. Eng. A, 458: 253 (2007). Crossref
 7. B. N. Mordyuk, Yu. V. Milman, M. O. Iefimov, G. I. Prokopenko, V. V. Silbershmidt, M. I. Danylenko, and A. V. Kotko, Surf. Coat. Technol., 202: 4875 (2008). Crossref
 8. М. О. Васильєв, Б. М. Мордюк, С. І. Сидоренко, С. М. Волошко, А. П. Бурмак, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 9: 1269 (2015). Crossref
 9. R. Z. Valiev, R. K. Islamgaliev, and I. V. Alexandrov, Prog. Mater. Sci., 45: 103 (2000). Crossref
 10. М. А. Васильев, С. М. Волошко, Л. Ф. Яценко, Успехи физики металлов, 13, № 3: 303 (2012). Crossref
 11. А. М. Глезер, Л. С. Метлов, Физика твёрдого тела, 52, № 6: 1090 (2010).
 12. A. K. De, J. G. Speer, D. K. Matlock, D. C. Murdock, M. C. Mataya, and R. J. Comstock, Metal. Mater. Trans. A, 37: 1875 (2006). Crossref
 13. K. Huang and R. E. Logé, Mater. Design, 111: 548 (2016). Crossref
 14. Z. Pu, S. Yang, G.-L. Song, O. W. Dillon, and I. S. Jawahir, Scr. Mater., 65: 520 (2011). Crossref
 15. I. Nikitin and I. Altenberger, Mater. Sci. Eng. A, 465: 176 (2007). Crossref
 16. V. Seetharaman and R. Krishnan, J. Mater. Sci., 16: 523 (1981). Crossref
 17. W. S. Park, S. W. Yoo, M. H. Kim, and J. M. Lee, Mater. Design, 31: 3630 (2010). Crossref
 18. T. S. Wang, J. G. Peng, Y. W. Gao, F. C. Zhang, and T. F. Jing, Mater. Sci. Eng. A, 407: 84 (2005). Crossref
 19. C. Ye, S. Suslov, D. Lin, and G. J. Cheng, Philos. Mag., 92: 1369 (2012). Crossref
 20. B. N. Mordyuk, O. P. Karasevskaya, and G. I. Prokopenko, Mater. Sci. Eng. A, 559: 453 (2013). Crossref
 21. M. A. Vasylyev, S. P. Chenakin, and L. F. Yatsenko, Acta Mater., 60: 6223 (2012). Crossref
 22. М. О. Васильєв, Б. М. Мордюк, С. І. Сидоренко, С. М. Волошко, А. П. Бурмак, Металлофиз. новейшие технол., 39, № 1: 49 (2017). Crossref
 23. Я. Д. Стародубов, П. А. Хаймович, Проблемы прочности, № 10: 116 (1975).
 24. A. K. De, D. C. Murdock, M. C. Mataya, J. G. Speer, and D. K. Matlock, Scr. Mater., 50: 1445 (2004). Crossref
 25. H. Huang, J. Ding, and P. G. McCormick, Mater. Sci. Eng. A, 216: 178 (1996). Crossref
 26. J. P. Hirth and J. Lothe, Theory of Dislocations (New York: McGraw-Hill: 1968).
 27. A. Y. Chen, J. B. Zhang, H. W. Song, and J. Lu, Surf. Coat. Technol., 201: 7462 (2007). Crossref
 28. H. Sato, A. Namba, M. Okada, and Y. Watanabe, Materials Today: Proceedings, 2: S707 (2015). Crossref
 29. M. A. Vasylyev, B. N. Mordyuk, S. I. Sidorenko, S. M. Voloshko, and A. P. Burmak, Surf. Eng. (2017) (to be published). Crossref
 30. Ю. В. Мильман, Д. В. Лоцко, Н. А. Ефимов, К. Э. Гринкевич, ДАН Украины, № 11: 112 (1998).
 31. I. Altenberger, Mater. Sci. Eng. B, 264: 1 (1999). Crossref
 32. Y. Lin, J. Lu, L. Wang, T. Xuand, and Q. Xue, Acta Mater., 54: 5599 (2006). Crossref
 33. I. Nikitin, I. Altenberger, H. J. Maier, and B. Scholtes, Mater. Sci. Eng. A, 403: 318 (2005). Crossref
 34. X. H. Chen, J. Lu, L. Lu, and K. Lu, Scr. Mater., 52: 1039 (2005). Crossref
 35. W.-S. Lee, T.-H. Chen, C.-F. Lin, and Z.-Y. Li, Mater. Trans., 53, No. 3: 469 (2012). Crossref