Електричні та магнетні властивості багатокомпонентних аморфних металевих композицій на основі заліза

О. М. Герцик$^{1}$, Т. Г. Переверзєва$^{1}$, М. О. Ковбуз$^{1}$, Л. М. Бойчишин$^{1}$, В. К. Носенко$^{2}$, А. К. Борисюк$^{3}$

$^{1}$Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна
$^{2}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{3}$Національний університет «Львівська політехніка», вул. Степана Бандери, 12, 79013 Львів, Україна

Отримано: 03.07.2017. Завантажити: PDF

Досліджено вплив елементного складу аморфного стопу, форми зразків, а також умов одержання (швидкість охолодження) за стандартною технологією на електромагнетні властивості стрічкових та об’ємних зразків стопів, виготовлених з однакової шихти.

Ключові слова: аморфні стопи, електромагнетні властивості стопів, питома намагнетованість.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i08/1023.html

PACS: 61.43.Dq, 72.15.Cz, 75.50.Bb, 75.50.Kj, 75.60.Ej, 81.05.Bx, 81.40.Rs


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Н. П. Семенько, М. И. Захаренко, Ю. А. Куницкий, В. А. Макара, А. П. Шпак, Успехи физ. мет., 10, № 2: 131 (2009). Crossref
 2. К. Судзуки, Х. Фудзимори, К. Хасимото, Аморфные металлы (Москва: Металлургия: 1987).
 3. F. E. Luborsky, Amorphous Metallic Alloys (London: Butterworth & Co Ltd.: 1983). Crossref
 4. R. Hasegawa, Phys. Let. A, 36, Iss. 5: 425 (1971). Crossref
 5. C. Yang, H. Huang, Q. Song, J. Zhang, and F. Liu, J. Magn. Magn. Mater., 403: 41 (2016). Crossref
 6. С. С. Горелик, Ю. А. Скаков, Л. Н. Расторгуев, Рентгенографический и электронно-оптический анализ (Москва: МИСиС: 2002).
 7. Рентгеноспектральный микроанализ с использованием энергодисперсионного спектрометра: Методические указания к лабораторным работам по диагностике материалов (Санкт-Петербург: ЦКП «Материаловедение и диагностика в передовых технологиях»: 2010).
 8. В. В. Кравчина, А. С. Сечин, Методи дослідження матеріалів та компонентів електронної техніки: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина ІІ для студентів ЗДІА спеціальності 7.05080102 «Фізична та біомедична електроніка» (Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія: 2014).
 9. T. Sobiecki, Zeszyty Naukowe Akademii Gorniczo-Hutniczej. Fizyka, 1063, № 5: 79 (1971).
 10. Б. П. Яцишин, Д. М. Фреїк, Ю. К. Гореленко, О. Г. Миколайчук, Г. С. Байцер, Фізика і хімія твердого тіла, 8, № 2: 305 (2007).
 11. Є. І. Ярмощук, М. П. Семенько, М. І. Захаренко, Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки, вип. 2: 335 (2013).
 12. S. Jung, B.-K. Han, H. Yim, N.-H. Kim, J. Cho, and C.-Y. You, J. Korean Phys. Soc., 65, Iss. 1: 65 (2014). Crossref
 13. Y. Yoshizawa, S. Oguma, and K. Yamauchi, J. Appl. Phys., 64, Iss. 10: 6044 (1988). Crossref