Вплив леґування на механічні властивості та корозійну стійкість високоміцних евтектичних ($\alpha$-Al + Mg$_2$Si) стопів потрійної системи Al–Mg–Si

Л. Г. Щербакова$^{1}$, А. В. Криницький$^{1}$, Н. П. Коржова$^{1}$, Т. М. Легка$^{2}$, А. В. Самелюк$^{1}$

$^{1}$Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, вул. Академіка Кржижановського, 3, 03142 Київ, Україна
$^{2}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 12.08.2017. Завантажити: PDF

Досліджено вплив леґування на механічні та корозійні властивості нових ливарних стопів алюмінію. Стопи створено на основі моноваріянтної ($\alpha$-Al + Mg$_2$Si) евтектики потрійної системи Al–Mg–Si. Стопи додатково містили цинк і мідь для реалізації дисперсійного зміцнення після відповідного термічного оброблення. Електрохемічними (вольт-амперометричним, хронопотенціометричним) та ґравіметричним методами вивчено корозійну поведінку цих стопів у 3% розчині NaCl. Показано, що відповідно до шкали корозійної стійкости стоп, леґований Цинком, є стійким, а леґований Цинком та Купрумом — вельми стійким (< 10 мкА/см$^2$). Сукупність високих механічних і корозійних властивостей уможливлює стверджувати, що нові високоміцні евтектичні ($\alpha$-Al + Mg$_2$Si) стопи потрійної системи Al–Mg–Si спроможні конкурувати з промисловими ливарними стопами алюмінію.

Ключові слова: потрійна система Al–Mg–Si, евтектичні стопи, термічне оброблення, механічні властивості, корозія.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i09/1239.html

PACS: 61.72.S-, 62.20.F-, 81.05.Ni, 81.40.Cd, 81.40.Ef, 81.65.Kn, 82.45.Bb


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. V. S. Zolotorevsky, N. A. Belov, and M. V. Glazoff, Casting Aluminum Alloys (Amsterdam: Elsevier: 2007).
 2. Т. Н. Легкая, О. М. Барабаш, Ю. В. Мильман, К. Э. Гринкевич, Металлофиз. новейшие технол., 31, № 4: 545 (2009).
 3. O. M. Barabash, O. V. Sulzhenko, T. N. Legkaya, and N. P. Korzhova, J. Phase Equilibria, 22, No. 1: 5 (2001). Crossref
 4. Т. М. Легка, Ю. В. Мільман, Н. П. Коржова, Ю. М. Подрезов, Н. М. Мордовец, І. В. Воскобойник, К. Е. Гринкевич, В. Н. Мельник, Високоміцний ливарний сплав на основі алюмінію: Пат. на корисну модель № 95242 України. МПК (2014.01) С22С 21/00 С22С 21/06. Заявл. 21.07.14. Опубл. 10.12.15, Бюл. № 23.
 5. Т. М. Легка, Ю. В.Мільман, Н. П. Коржова, Ю. М. Подрезов, Н. М. Мордовец, І. В. Воскобойник, К. Е. Гринкевич, В. Н. Мельник, Високоміцний ливарний сплав на основі алюмінію: Пат. 108965 України. МПК (2014.01) С22С 21/00 С22С 21/06. Заявл. 25.11.14. Опубл. 25.06.15, Бюл. № 12.
 6. В. С. Золоторевский, Металловедение и термическая обработка металлов, № 7: 11 (1993).
 7. Н. П. Коржова, Т. М. Легка, Н. М. Мордовець, В. І. Нечипоренко, Металознавство та обробка металів, № 2: 43 (2015).
 8. Ю. В. Мильман, Т. М. Легкая, Н. П. Коржова, В. В. Бойко, И. В. Воскобойник, К. В. Михаленков, Н. М. Мордовец, Ю. Н. Подрезов, Электронная микроскопия и прочность материалов, вып. 21: 30 (2015).
 9. Л. Ф. Мондольфо, Структура и свойства алюминиевых сплавов (Москва: Металлургия: 1979) (пер. с англ.).
 10. А. А. Абрамов, М. Д. Тихомиров, Литейное производство, № 5: 29 (2007).
 11. Справочник по электрохимии (Ред. А. М. Сухотин) (Ленинград: Химия: 1981).
 12. И. А. Клинов, Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы (Москва: Машиностроение: 1967).