Металурґія сірого чавуну для деталей автомобілів

Йіржи Махута, Іва Нова

Ліберецький технічний університет, вул. Студентська 1402/2, 46117 Ліберець 1, Чеська Республіка

Отримано: 15.01.2017. Завантажити: PDF

Розтоплений метал є комплексним розчином для виробництва високоякісного сірого чавуну, який може містити ряд небажаних елементів. У розтопленому чавуні є області, збагачені вуглецем, велика кількість кремнію в окремих ділянках, манган, сірка та фосфор. Ці елементи можуть мати неґативний вплив на властивості чавуну, який використовується в автомобільній промисловості. Вивчено активність кисню, твердість, міцність на розтягнення, в’язкість, хемічний склад, а також інші фізичні та механічні властивості чавуну.

Ключові слова: чавун, вуглець, твердість, киснева активність, металурґія, топильні пристрої, гальмівний диск.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i09/1267.html

PACS: 61.72.Qq, 61.72.sd, 62.20.Qp, 64.70.dg, 81.05.Bx, 81.30.Fb, 81.40.-z


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. B. M. Turovskiy and A. P. Lyubimov, Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Chernaya Metallurgiya, No. 1: 24 (1960) (in Russian).
 2. B. M. Turovskiy and A. P. Lyubimov, Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Chernaya Metallurgiya, No. 2: 12 (1965) (in Russian).
 3. Z. Bůžek, Hutnické Actuality, 20, Nos. 1–2: 3 (1979) (in Czech).
 4. K. Kochesian, Gisserei Forschung, No. 1: 3 (1972) (in German).
 5. T. Benecke, T. Tuan, G. Kahr, W. Schubert, and B. Lux, Slévárenství, 74, Nos. 10–11: 5 (1987) (in Czech).
 6. Z. Bůžek, Základní Termodynamické Výpočty, Hutnické Aktuality, Informetal, 29, VÚHŽ (1988) (in Czech).
 7. L. Konečný, J. Exner, and I. Nová, Aktivita Kyslíku u Grafitických Litin (Final Report of the Grant Project GAČR 106/95/171) (Technical University of Liberec: 1998) (in Czech).
 8. F. Mampey, D. Habets, and F. Seatens, Giessereiforschung, 60, No. 1: 2 (2008) (in German).
 9. I. Nová and P. Kosek, Slévárenství, LVI, Nos. 11/12: 492 (2008) (in Czech).
 10. T. Elbel and J. Hampl, Metalurgija (Hrvatsko Metalurško Društvo), 48, No. 4: 243 (2009).
 11. Z. Andršová and B. Skrbek, Manufacturing Technology, 12, No. 13: 93 (2012).
 12. A. Vaško, Manufacturing Technology, 13, No. 1: 115 (2013).
 13. I. Nová and J. Machuta, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 37, No. 2, 209 (2015). Crossref
 14. I. Nová and J. Machuta, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 36, No. 2, 175 (2014). Crossref