Cтруктурний стан литих високоентропійних стопів з ГЦК-ґратнецею та його вплив на характеристики твердости

О. М. Мисливченко, В. Ф. Горбань, М. О. Крапівка

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, вул. Академіка Кржижановського, 3, 03142 Київ, Україна

Отримано: 17.07.2017. Завантажити: PDF

Розраховано теоретичну розмірну невідповідність кристалічної ґратниці однофазних високоентропійних стопів, які складаються з елементів як з близькими атомовими радіюсами, так і з великими відмінностями в розмірах атомів. Одержано та проаналізовано їхні дифрактограми. На основі даних про ширину піка на напіввисоті оцінено та в подальшому розраховано вплив величини дисторсій кристалічної ґратниці і розміру областей когерентного розсіяння (ОКР) на фізичне розширення дифракційних ліній. Показано, що зі збільшенням теоретичної розмірної невідповідности кристалічної ґратниці відбувається зменшення розміру ОКР і збільшення спотворення кристалічної ґратниці, що приводить до зміцнення твердого розчину і, таким чином, до росту його твердости.

Ключові слова: високоентропійний стоп, дисторсія кристалічної ґратниці, розмір областей когерентного розсіяння, ширина піка на половині висоти, твердість.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i12/1589.html

PACS: 61.05.cp, 61.66.Dk, 61.72.S-, 62.20.Qp, 64.75.Ef, 81.05.Bx, 81.40.Cd


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. S. Ranganathan, Current Science, 85, No. 5: 1404 (2003).
 2. J. W. Yeh, Y. L. Chen, S. J. Lin, S. J. Chen, and S. K. Chen, Mater. Sci. Forum (Trans Tech. Publications), 560: 1 (2007).
 3. Y. Zhang and Y. J. Zhou, Mater. Sci. Forum (Trans Tech. Publications), 561: 1337 (2007).
 4. М. В. Карпець, О. М. Мисливченко, О. С. Макаренко, В. Ф. Горбань, М. О. Крапівка, А. І. Дегула, Сверхтвердые материалы, № 3: 52 (2015).
 5. М. В. Карпець, О. М. Мисливченко, О. С. Макаренко, М. О. Крапівка, В. Ф. Горбань, А. В. Самелюк, Проблеми тертя та зношування, № 2: 103 (2014).
 6. C. Li, J. C. Li, M. Zhao, and Q. Jiang, J. Alloys Compd., 475, Nos. 1–2: 752 (2009). Crossref
 7. O. N. Senkov, J. M. Scott, S. V. Senkova, D. B. Miracle, and C. F. Woodward, J. Alloys Compd., 509, No. 20: 6043 (2011). Crossref
 8. М. В. Карпец, О. М. Мисливченко, О. С. Макаренко, В. Ф. Горбань, М. О. Крапівка, Порошковая металлургия, № 5/6: 116 (2015).
 9. М. В. Карпець, О. М. Мисливченко, М. О. Крапівка, В. Ф. Горбань, О. С. Макаренко, В. А. Назаренко, Сверхтвердые материалы, № 1: 30 (2015).
 10. C. А. Фирстов, В. Ф. Горбань, А. А. Андреев, А. О. Крапивка, Наука и инновации, № 5: 32 (2013).
 11. М. В. Карпец, Е. С. Макаренко, А. Н. Мысливченко, Н. А. Крапивка, В. Ф. Горбань, С. Ю. Макаренко, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 6: 829 (2014). Crossref
 12. С. А. Фирстов, В. Ф. Горбань, Н. И. Даниленко, М. В. Карпец, А. А. Андреев, Е. С. Макаренко, Порошковая металлургия, № 9/10: 93 (2013).
 13. С. А. Фирстов, Т. Г. Рогуль, Н. А. Крапивка, С. С. Пономарев, В. Н. Ткач, В. В. Ковыляев, В. Ф. Горбань, М. В. Карпец, Деформация и разрушение материалов, № 2: 9 (2013)
 14. O. N. Senkov, G. B. Wilks, D. B. Miracle, C. P. Chuang, and P. K. Liaw, Intermetallics, 18: 1758 (2010). Crossref
 15. J. W. Yeh, S. Y. Chang, Y. D. Hong, S. K. Chen, and S. J. Lin, Mater. Chem. Phys., 103: 41 (2007). Crossref
 16. В. К. Григорович, Периодический закон Менделеева и электронное строение металлов (Москва: Наука: 1966).
 17. G. Nolze, POWDER DIFFRACTION: Proceedings of the II International School on Powder Diffraction (Eds. S. P. Sen Gupta and P. Chatterjee) (Allied Publishers Limited: 2002), p. 146.