Вплив добавок Бору на акустичні характеристики матеріялів для обчислення швидкостей поверхневих акустичних хвиль у стопах Ti64

Й. Аль-Саяд, З. Хаджоб, А. Догман

Badji Mokhtar University, 23000 Annaba, Algeria

Отримано: 11.11.2017. Завантажити: PDF

Досліджено вплив домішки Бору за п’ятьох значень концентрації $x$ = 0,0, 0,04, 0,09, 0,30 та 0,55% мас. B на пружні властивості стопу Ti–6Al–4V. Визначено значення швидкостей поширюваної поверхневої акустичної хвилі, а також об’ємної акустичної хвилі для додаткових структур. Встановлено, що при збільшенні вмісту Бору в стопі Ti–6Al–4V акустичні характеристики матеріялу (модуль Юнґа $E$, модуль зсуву $G$, об’ємний модуль $B$), поздовжні швидкості та швидкості зсуву збільшуються від 113 до 126 ГПа, від 42,5 до 47,4 ГПа, від 110,8 до 123,5 ГПа, від 6148 до 6492 м/с, від 3097 до 3171 м/с відповідно. З використанням моделю кутового спектру розраховано функцію відбивання й акустичні характеристики матеріялу Ti–6Al–4V–$x$B, які проявляють осцилівну поведінку. Спектральна обробка цих характеристик забезпечує можливість точного визначення швидкости Релейової хвилі.

Ключові слова: пружність стопу Ti–6Al–4V, акустичні характеристики матеріялу, швидкості поверхневої акустичної хвилі, домішка Бору.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i01/0037.html

PACS: 61.72.S-, 62.20.de, 62.20.dj, 62.30.+d, 62.65.+k, 81.05.Bx, 81.70.Cv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. J. A. Davidson and F. S. Georgette, Proc. Implant Manufacturing and Material Technology, Soc. Manufact. Eng. Em87-122 (1986), p. 26.
 2. G. Lütjering and J. C. Williams, Titanium (Berlin: Springer-Verlag: 2003). Crossref
 3. M. Peters, H. Hemptenmacher, J. Kumpfert, and C. Leyens (Eds. C. Leyens and M. Peters) Titanium and Titanium Alloys (Weinheim: Wiley-VCH: 2003).
 4. A. Briggs, Acoustic Microscopy (Oxford: Clarendon Press: 1992).
 5. I. Sen, S. Tamirisakandala, D. B. Miracle, and U. Ramamurty, Acta Mater., 55: 4983 (2007). Crossref
 6. W. C. Oliver and G. M. Pharr, J. Mater. Res., 7: 1564 (1992). Crossref
 7. Indrani Sen and U. Ramamurty, Scr. Mater., 62: 37 (2010). Crossref
 8. M. Doghmane, F. Hadjoub, A. Doghmane, and Z. Hadjoub, Mater. Lett., 61, No. 3: 813 (2007). Crossref
 9. C. F. Quate, Phys. Today, 38, No. 8: 34 (1985). Crossref
 10. H. L. Bertoni, Rayleigh-Wave Theory and Application (New York: Springer-Verlag–London: The Royal Institution: 1985), vol. 2, p. 274.
 11. A. Atalar, IEEE Trans. Sonics Ultrason., SU-32(2): 164 (1985). Crossref
 12. R. G. Munro and J. Res, Nat. Inst. Stand. Technol., 105: 709 (2000). Crossref