Недисипативні струми в квантовій плівці в зовнішньому магнітному полі

І. І. Аббасов$^{1}$, Х. А. Гасанов$^{2}$, Дж. І. Гусейнов$^{2}$, А. О. Дашдемиров$^{2}$

$^{1}$Азербайджанський державний університет нафти та промисловості, просп. Азадлиг, 20, 1010 Баку, Азербайджан
$^{2}$Азербайджанський державний педагогічний університет, вул. У. Гаджибекова, 34, 1010 Баку, Азербайджан

Отримано: 15.08.2017; остаточний варіант - 10.01.2018. Завантажити: PDF

Наведено результати розрахунку густини недисипативних струмів провідности у квантовій плівці у зовнішньому магнетному полі. На основі рівняння руху для матриці густини знайдено недіягональні компоненти гальваномагнетних і термомагнетних тензорів, які уможливлюють обчислювати кінетичні коефіцієнти для квантових плівок. Одержано відомий універсальний вираз для термоерс у квантувальному магнетному полі через ентропію одиниці об’єму газу вільних носіїв заряду.

Ключові слова: зовнішнє магнетне поле, термоерс, тонка плівка, густина струму.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i02/0147.html

PACS: 72.15.Jf, 72.20.Pa, 73.21.Fg, 73.50.Jt, 73.50.Lw, 73.63.Hs, 85.80.-b


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. P. Bhattacharya, S. Ghosh, and A. D. Stiff-Roberts, Ann. Rev. Mater. Res., 34: 1 (2004). Crossref
 2. L. Basabe-Desmonts, D. N. Reinhoudt, and M. Crego-Calama, Chem. Soc. Rev., 36: 993 (2007). Crossref
 3. S. J. Rosenthal, J. McBride, S. J. Pennycook, and L. C. Feldman, Surf. Sci. Rep., 62, No. 4: 111 (2007). Crossref
 4. M. N. Rhyner, A. M. Smith, X. Gao, H. Mao, L. Yang, and S. Nie, Nanomedicine, 1: 209 (2006). Crossref
 5. Т. Андо, А. Фаулер, Ф. Стерн, Электронные свойства двумерных систем (Москва: Мир: 1985).
 6. Б. А. Тавгер, В. Я. Демиховский, УФН, 96: 61 (1968). Crossref
 7. М. Д. Блох, ФТТ, 17: 896 (1975).
 8. J. Mao, Z. Liu, and Z. Ren, Quantum Materials, 1: 16028 (2016). Crossref
 9. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Электродинамика сплошных сред (Москва: Наука: 1982).
 10. Б. М. Aскеров, Кинетические эффекты в полупроводниках (Ленинград: Наука: 1970).
 11. Э. П. Синявский, Р. А. Хамидуллин, ФТП, 40, вып. 11: 1368 (2006).
 12. Ю. Н. Образцов, ФТТ, 7, № 2: 573 (1965).