Аналіза структурного стану поверхневого шару після електроерозійного леґування. I. Особливості формування електроерозійних покриттів на сталі 45

В. Б. Тарельник$^{1}$, О. П. Гапонова$^{2}$, Є. В. Коноплянченко$^{1}$, Н. С. Євтушенко$^{3}$, В. О. Герасименко$^{1}$

$^{1}$Сумський національний аграрний університет, вул. Герасима Кондратьєва, 160, 40021, Суми, Україна
$^{2}$Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна
$^{3}$Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Фрунзе, 21, 61002 Харків, Україна

Отримано: 01.11.2017. Завантажити: PDF

Досліджено вплив матеріялу леґувальної електроди (АРМКО-залізо, сталь 45, хром, вольфрам, молібден, нікель, сталі 38ХН3МФА і 30Х13, тверді стопи ВК8 і Т15К6), енергетичних параметрів обладнання електроерозійного леґування (потужність розряду), середовища (повітря, арґон, азот) і тривалости оброблення на якісні параметри сформованого поверхневого шару на сталі 45 (структури, розподілу мікротвердости, суцільности та рівномірности покриття). Встановлено, що при електроерозійному леґуванні (ЕЕЛ) Хромом, Молібденом, Ніклем та іншими елементами вигідними є режими, що забезпечують потужність розряду $N_{\textrm{р}}$ = 119,3–144,3 Вт при безперервному леґуванні з продуктивністю у 1,0–2,0 хв/см$^2$. Дослідження структури та властивостей шарів, одержаних у середовищі повітря й арґону, показали, що істотного впливу нейтрального середовища порівняно з окиснювальним не спостерігається. Застосування арґону не приводить до поліпшення якости шару. Застосування азоту як середовища при ЕЕЛ Ніклем позитивно впливає на властивості шару. Визначено структурні особливості поверхневих шарів, основні з яких: наявність субдрібнозернистої структури, мартенситної фази, значної кількости залишкового аустеніту. Показано, що після безперервного ЕЕЛ Хромом зі збільшенням тривалости ЕЕЛ товщина і мікротвердість білого шару збільшуються. Виявлено резерви підвищення експлуатаційних властивостей зміцнюваного шару методами поверхневої деформації.

Ключові слова: електроерозійне леґування, анода, катода, покриття, поверхня, структура, мікротвердість.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i02/0235.html

PACS: 62.20.Qp, 68.35.Gy, 68.55.J-, 68.55.Ln, 68.55.Nq, 81.15.Rs, 81.65.Lp


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. А. Е. Гитлевич, В. В. Михайлов, Н. Я. Парканский, В. М. Ревутский, Электроискровое легирование металлических поверхностей (Кишинев: Штиинца: 1985).
  2. В. Б. Тарельник, О. П. Гапонова, Е. В. Коноплянченко, М. Я. Довжик, Металлофиз. новейшие технол., 38, № 12: 1611 (2016). Crossref
  3. В. Б. Тарельник, О. П. Гапонова, Е. В. Коноплянченко, М. Я. Довжик, Металлофиз. новейшие технол., 39, № 3: 363 (2017). Crossref
  4. Д. Н. Романенко, Инновационные технологии и оборудование машиностроительного комплекса, вып. 10: 62 (2007).
  5. В. Н. Гадалов, В. В. Ванеев, Д. Н. Романенко, Сборник научных трудов XVIII Международной научно-технической конференции «Лазеры-2007» (Адлер: 2007), с. 48.