Вплив Au на формування фази $L1_0$ у нанорозмірних плівках [Fe$_{50}$Pt$_{50}$/Au/Fe$_{50}$Pt$_{50}$]$_n$

М. Ю. Вербицька$^{1}$, М. Н. Шамис$^{1}$, К. А. Грайворонська$^{2}$, Т. І. Вербицька$^{1}$, Ю. М. Макогон$^{1}$, Ю. В. Кудрявцев$^{3}$

$^{1}$Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна
$^{2}$Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, вул. Академіка Кржижановського, 3, 03142 Київ, Україна
$^{3}$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 28.12.2017. Завантажити: PDF

Методами фізичного матеріялознавства вивчено вплив додаткових шарів Au з низькою поверхневою енергією ($\cong$ 1,5 Дж/м$^2$) у плівкових композиціях [Fe$_{50}$Pt$_{50}$(15 нм)/Au(7,5 нм)/Fe$_{50}$Pt$_{50}$(15 нм)]$_n$ (де $n$ = 1, 2), одержаних методою магнетронного осадження на підкладках SiO$_2$(100 нм)/Si(001), на процеси термічно активованого формування впорядкованої фази $L1_0$-FePt при відпалах у вакуумі. Встановлено, що в плівкових композиціях при осадженні на підкладки за кімнатної температури у шарі Fe$_{50}$Pt$_{50}$(15 нм) формується невпорядкована фаза $A1$-FePt. Процес впорядкування та формування впорядкованої фази $L1_0$-FePt у плівках залежать від рівня стискувальних механічних напружень у шарі Fe$_{50}$Pt$_{50}$(15 нм). Збільшення кількости проміжних шарів золота та загальної товщини плівкової композиції в три рази понижує рівень стискувальних напружень, що приводить до уповільнення процесів впорядкування, підвищення температури початку впорядкування від 650°C до 800°C, зменшення коерцитивної сили, а також пригнічення текстури (001) з розташуванням вісі легкого намагнетування перпендикулярно до поверхні плівки.

Ключові слова: плівка, впорядкована фаза $L1_0$-FePt, відпал, коерцитивна сила.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i03/0381.html

PACS: 64.70.Nd, 68.35.Ct, 68.37.Rt, 68.55.J-, 68.60.Bs, 75.70.Ak, 81.15.Cd


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Development in Data Storage: Materials Perspective (Eds. S. N. Piramanayagam and T. C. Chong) (New York: John Wiley and Sons: 2012).
 2. A. T. McCallum, P. Krone, F. Springer, C. Brombacher, M. Albrecht, E. Dobisz, M. Grobis, D. Weller, and O. Hellwig, Appl. Phys. Lett., 98: 242503 (2011). Crossref
 3. D. Weller, O. Mosendz, G. Parker, S. Pisana, and T. S. Santos, phys. status solidi (a), 210: 1245 (2013). Crossref
 4. D. Weller, G. Parker, O. Mosendz, A. Lyberatos, D. Mitin, N. Y. Safonova, and M. Albrecht, J. Vac. Sci. Technol. B, 34: 060801 (2016). Crossref
 5. I. A. Vladymyrskyi, O. P. Pavlova, T. I. Verbitska, S. I. Sidorenko, G. L. Katona, D. L. Beke, and Iu. M. Makogon, Vacuum, 101: 33 (2014). Crossref
 6. O. P. Pavlova, T. I. Verbitska, I. A. Vladymyrskyi, S. I. Sidorenko, G. L. Katona, D. L. Beke, G. Beddies, M. Albrecht, and I. M. Makogon, Appl. Surf. Sci., 266: 100 (2013). Crossref
 7. Ю. Н. Макогон, Е. П. Павлова, С. И. Сидоренко, Т. И. Вербицкая, И. А. Владимирский, Р. А. Шкарбань, Металлофиз. новейшие технол., 35, № 4: 553 (2013).
 8. Ю. М. Макогон, О. П. Павлова, С. І. Сидоренко, Т. І. Вербицька, І. А. Владимирський, О. В. Фігурна, Металлофиз. новейшие технол., 35, № 10: 1425 (2013).
 9. Ю. М. Макогон, О. П. Павлова, С. І. Сидоренко, Т. І. Вербицька, М. Ю. Вербицька, О. В. Фігурна, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 11: 1513 (2014). Crossref
 10. C. Feng, Q. Zhan, B. Li, J. Teng, M. Li, Y. Jiang, and G. Yu, Appl. Phys. Lett., 93: 152513 (2008). Crossref
 11. C. Feng, B.-H. Li, Y. Liu, J. Teng, M.-H. Li, Y. Jiang, and G.-H. Ya, J. Appl. Phys., 103: 023916 (2008). Crossref
 12. Y. S. Yu, H.-B. Li, W. L. Li, M. Liu, and W. D. Fei, J. Magn. Magn. Mater., 322: 1770 (2010). Crossref
 13. W. Y. Zhang, H. Shima, F. Takano, H. Akinaga, X. Z. Yu, T. Hara, W. Z. Zhang, K. Kimoto, Y. Matsui, and S. Nimori, J. Appl. Phys., 106: 033907 (2009). Crossref
 14. T. Maeda, T. Kai, A. Kikitsu, T. Nagase, and J. Akiyama, Appl. Phys. Lett., 80, No. 12: 2147 (2002). Crossref
 15. C. L. Platt, K. W. Wierman, E. B. Svedberg, R. van de Veerdonk, J. K. Howard, A. G. Roy, and D. E. Laughlin, J. Appl. Phys., 92, No. 10: 6104 (2002). Crossref
 16. Y. F. Ding, J. S. Chen, and E. Liu, J. Cryst. Growth, 276: 111 (2005). Crossref
 17. M. Albrecht and C. Brombacher, phys. status solidi (a), 210: 1272 (2013). Crossref
 18. C. L. Zha, S. H. He, B. Ma, Z. Z. Zhang, F. X. Gan, and Q. Y. Jin, IEEE Trans. Magn., 44, No. 11: 3539 (2008). Crossref
 19. K. W. Wierman, C. L. Platt, J. K. Howard, and F. E. Spada, J. Appl. Phys., 93, No. 10: 7160 (2003). Crossref
 20. S. N. Hsiao, S. K. Chen, T. S. Chin, Y. W. Hsu, H. W. Huang, F. T. Yuan, H. Y. Lee, and W. M. Liao, J. Magn. Magn. Mater., 321: 2459 (2009). Crossref
 21. S. N. Hsiao, F. T. Yuan, H. W. Chang, H. W. Huang, S. K. Chen, and H. Y. Lee, Appl. Phys. Lett., 94: 232505 (2009). Crossref
 22. F. T. Yuan, S. H. Liu, W. M. Liao, S. N. Hsiao, S. K. Chen, and H. Y. Lee, IEEE Trans. Magn., 48, No. 3: 1139 (2012). Crossref
 23. S. N. Hsiao, S. H. Liu, S. K. Chen, F. T. Yuan, and H. Y. Lee, J. Appl. Phys., 111: 07A702 (2012). Crossref
 24. C. H. Lai, C. H. Yang, C. C. Chiang, T. Balaji, and T. K. Tseng, Appl. Phys. Lett., 85: 4430 (2004). Crossref
 25. S. N. Hsiao, S. K. Chen, S. H. Liu, C. J. Liao, F. T. Yuan, and H. Y. Lee, IEEE Trans. Magn., 47, No. 10: 3637 (2011). Crossref
 26. S. N. Hsiao, S. H. Liu, S. K. Chen, T. S. Chin, and H. Y. Lee, Appl. Phys. Lett., 100: 261909 (2012). Crossref
 27. J.-S. Kim, Y.-M. Koo, and N. Shin, J. Appl. Phys., 100: 093909 (2006). Crossref
 28. J.-S. Kim, Y.-M. Koo, B.-J. Lee, and S.-R. Lee, J. Appl. Phys., 99: 053906 (2006). Crossref
 29. W. Hsu, S. K. Chen, W. M. Liao, F. T. Yuan, W. C. Chang, and J. L. Tsai, J. Alloys Compd., 449: 52 (2008). Crossref
 30. R. M. Hazen and A. Navrotsky, Amer. Mineral., 81: 1021 (1996). Crossref
 31. X. Li, F. Wang, Y. Liu, L. Xu, J. Zhao, B. Liu, and X. Zhang, Appl. Phys. Lett., 94: 172512 (2009). Crossref
 32. Y.-N. Hsu, S. Jeong, D. E. Laughlin, and D. N. Lambeth, J. Magn. Magn. Mater., 260: 282 (2003). Crossref
 33. Y.-N. Hsu, S. Jeong, D. E. Laughlin, and D. N. Lambeth, J. Appl. Phys., 89: 7068 (2001). Crossref
 34. A. C. Sun, F. T. Yuan, and J.-H. Hsu, J. Phys.: Conf. Ser., 200: 102009 (2010). Crossref
 35. E. Chason and P. R. Guduru, J. Appl. Phys., 119: 191101 (2016). Crossref