Магнетні властивості нанокомпозитів типу суперпарамагнетне ядро–оболонка

М. В. Абрамов$^{1}$, С. П. Туранська$^{1}$, П. П. Горбик$^{1,2}$

$^{1}$Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, вул. Генерала Наумова, 17, 03164 Київ, Україна
$^{2}$Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна

Отримано: 07.12.2017. Завантажити: PDF

В статті дано огляд досліджень, присвячених дослідженню магнетних властивостей поліфункціональних нанокомпозитів типу ядро–оболонка широкого функціонального призначення, синтезованих на основі суперпарамагнетних нанорозмірних однодоменних наночастинок різної хемічної природи. В ідейному плані дослідження спрямовано на розвиток концепції створення магнеточутливих нанокомпозитів з багаторівневою ієрархічною наноархітектурою та функціями нанороботів. Показано, що, використовуючи ансамбль суперпарамагнетних носіїв у якості зонду та Лянжевенову теорію парамагнетизму, можна визначити розмірні параметри складної оболонкової будови багаторівневих нанокомпозитів і здійснити їх оптимізацію. Одержані результати використано при створенні новітніх магнеточутливих адсорбційних матеріялів для технічних, екологічних і медичних застосувань, при розробках і стандартизації нових форм магнетокерованих лікарських засобів адресної доставки, комбінованої локальної терапії та діягностики, а також для контролю розмірних параметрів наноструктур у процесі їх виробництва.

Ключові слова: магнетні властивості, однодоменні суперпарамагнетні наночастинки, поліфункціональні нанокомпозити, багаторівнева ієрархічна наноархітектура типу ядро–оболонка, суперпарамагнетний зонд, розмірні параметри.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i04/0423.html

PACS: 47.63.mh, 47.65.Cb, 75.75.-c, 81.07.-b, 81.20.Fw, 83.60.Np, 87.85.Qr


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. О. М. Івасишин, Є. Г. Лень, В. М. Надутов, В. А. Татаренко, Металлофиз. новейшие технол., 38, № 1: 1 (2016). Crossref
 2. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, I. Yu. Sagalianov, and Yu. I. Prylutskyy, Graphene: Mechanical Properties, Potential Applications and Electrochemical Performance (Ed. B. T. Edwards) (Hauppauge, N.Y., USA: Nova Science Publishers, Inc.: 2014), Ch. 7, p. 219.
 3. T. M. Radchenko and V. A. Tatarenko, Physica E, 42, No. 8: 2047 (2010). Crossref
 4. T. M. Radchenko and V. A. Tatarenko, Solid State Phenom., 150: 43 (2009). Crossref
 5. T. M. Radchenko and V. A. Tatarenko, Defect and Diffusion Forum, 273: 525 (2008). Crossref
 6. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, and H. Zapolsky, Solid State Phenom., 138: 283 (2008). Crossref
 7. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, and S. M. Bokoch, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 28, No. 12: 1699 (2006); arXiv:1406.0147.
 8. V. A. Tatarenko and T. M. Radchenko, Intermetallics, 11, Nos. 11–12: 1319 (2003). Crossref
 9. П. П. Горбик, М. В. Абрамов, І. В. Дубровін, С. М. Махно, С. П. Туранська, Успехи физики металлов, 18, № 1: 59 (2017). Crossref
 10. Физико-химия наноматериалов и супрамолекулярных структур. Т. 1 (Ред. À. П. Шпак, П. П. Горбик) (Киев: Наукова думка: 2007).
 11. Nanomaterials and Supramolecular Structures. Physics, Chemistry, and Applications (Eds. A. P. Shpak and P. P. Gorbyk) (Dordrecht, Netherlands: Springer: 2009).
 12. П. П. Горбик, В. В. Туров, Наноматериалы и нанокомпозиты в медицине, биологии, экологии (Ред. А. П. Шпак, В. Ф. Чехун) (Киев: Наукова думка: 2011).
 13. П. П. Горбик, В. Ф. Чехун, А. П. Шпак, Наноструктурные материалы — получение, свойства, применение (Минск: Беларуская навука: 2009), с. 131.
 14. L. Levy, Y. Sahoo, K. Kyoung-Soo, J. E. Bergey, and P. Prasad, Chem. Mater., 14: 3715 (2002). Crossref
 15. П. П. Горбик, С. В. Горобець, М. П. Турелик, В. Ф. Чехун, А. П. Шпак, Біофункціоналізація наноматеріалів і нанокомпозитів: Навч. посіб. (Київ: Наукова думка: 2011).
 16. P. P. Gorbyk, A. L. Petranovska, M. P. Turelyk, N. V. Abramov, V. F. Chekhun, and N. Yu. Lukyanova, Chem. Phys. Tech. Surf., 1, No. 3: 360 (2010).
 17. P. P. Gorbyk and V. F. Chekhun, Functional Materials, 19, No. 2: 145 (2012).
 18. П. П. Горбик, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 11, № 2: 323 (2013).
 19. P. P. Gorbyk, L. B. Lerman, A. L. Petranovska, and S. P. Turanska, Advances in Semiconductor Research: Physics of Nanosystems, Spintronics and Technological Applications (Eds. D. P. Adorno and S. Pokutnyi) (New York: Nova Science Publishers: 2014), p. 161.
 20. P. P. Gorbyk, L. B. Lerman, A. L. Petranovska, S. P. Turanska, and Ie. V. Pylypchuk, Fabrication and Self-Assembly of Nanobiomaterials, Applications of Nanobiomaterials (Ed. A. Grumezescu) (Amsterdam: Elsevier: 2016), p. 289. Crossref
 21. M. V. Abramov, A. P. Kusyak, O. M. Kaminskiy, S. P. Turanska, A. L. Petranovska, N. V. Kusyak, and P. P. Gorbyk, Horizons in World Physics (Ed. A. Reimer) (New York: Nova Science Publishers: 2017), p. 1.
 22. П. П. Горбик, А. Л. Петрановская, М. П. Турелик, Н. В. Абрамов, С. П. Туранская, Е. В. Пилипчук, В. Ф. Чехун, Н. Ю. Лукьянова, А. П. Шпак, А. М. Кордубан, Химия, физика и технология поверхности, 2, № 4: 433 (2011).
 23. П. Горбик, С. Покутний, Современные проблемы физики и химии поверхности: Магниточувствительные нанокомпозиты с функциями нанороботов и атомоподобные наноструктуры (Palmarium Academic Publishing: 2013).
 24. Н. А. Оборотова, Антибиотики и химиотерапия, 36, № 10: 47 (1991).
 25. J. E. Herrmann, S. Wang, С. Zhang, R. G. Panchal, S. Bavari, C. R. Lyons, J. A. Lovchik, B. Golding, J. Shiloach, and S. Lu, Vaccine, 24, Nos. 31–32: 5872 (2006). Crossref
 26. S. Mitra, G. Li, and G. R. Harsh, Neurosurgery Clinics of North America, 21, No. 1: 67 (2010). Crossref
 27. В. И. Брегадзе, И. Б. Сиваев, Природа, № 4: 1 (2004).
 28. G. De Stasio, Р. Casalbore, R. Pallini, B. Gilbert, F. Sanita, M. T. Ciotti, G. Rosi, A. Festinesi, L. M. Larocca, A. Rinelli, D. Perret, D. W. Moqk, P. Perfetti, M. P. Mehta, and D. Mercanti, Cancer Res., 61, No. 10: 4272 (2001).
 29. А. Detta and G. S. Cruickshank, Cancer Res., 69, No. 5: 2126 (2009). Crossref
 30. С. П. Туранская, М. П. Турелик, А. Л. Петрановская, В. В. Туров, П. П. Горбик, Поверхность: Межвед. сб. науч. тр. (Êиев: Наукова думка: 2010), вып. 2(17): 356.
 31. І. В. Уварова, П. П. Горбик, С. В. Горобець, О. А. Іващенко, Н. В. Ульянченко, Наноматеріали медичного призначення (Pед. В. В. Скороход) (Київ: Наукова думка: 2014).
 32. И. Б. Медведев, Е. И. Беликова, М. П. Сямичев, Фотодинамическая терапия в офтальмологии (Москва: 2006).
 33. М. Л. Гельфонд, Практическая онкология, 8, № 4: 204 (2007).
 34. A. L. Petranovska, N. V. Abramov, S. P. Turanska, P. P. Gorbyk, A. N. Kaminskiy, and N. V. Kusyak, Journal of Nanostructure in Chemistry, 5: 275 (2015). Crossref
 35. N. V. Abramov, S. P. Turanska, A. P. Kusyak, A. L. Petranovska, and P. P. Gorbyk, Journal of Nanostructure in Chemistry, 6: 223 (2016). Crossref
 36. П. П. Горбик, А. Л. Петрановська, Д. Г. Усов, Л. П. Сторожук, Нанокапсула з функціями наноробота: Патент України № 86322. МПК: А61К 9/51, 33/26, 47/48. Опубл. 10.04.2009. Бюл. № 7.
 37. П. П. Горбик, А. Л. Петрановська, М. П. Турелик, С. П. Туранська, О. А. Васильєва, В. Ф. Чехун, Н. Ю. Лук’янова, А. П. Шпак, О. М. Кордубан, Нанокапсула з функціями наноробота: Патент України № 99211. А61К 9/51, 47/02, 39/44, 45/06, 35/00. Опубл. 25.07.2012. Бюл. № 14.
 38. Б. Є. Патон, П. П. Горбик, А. Л. Петрановська, М. П. Турелик, М. В. Абрамов, О. А. Васильєва, В. Ф. Чехун, Н. Ю. Лук’янова, Магнітна протипухлинна рідина: Патент України № 78473. H01F 1/28, A61K 47/02, C01G 49/08. Опубл. 25.03.2013. Бюл. № 6.
 39. П. П. Горбик, А. Л. Петрановська, М. В. Абрамов, М. П. Турелик, Є. В. Пилипчук, О. А. Васильєва, Магнітна рідина: Патент України № 78448. H01F 1/28, C01G 49/08. Опубл. 25.03.2013. Бюл. № 6.
 40. Л. С. Семко, П. П. Горбик, С. В. Хуторний, Спосіб одержання магнітного шаруватого матеріалу: Патент України № 100210. В32В 5/16. Опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22.
 41. П. П. Горбик, М. В. Абрамов, А. Л. Петрановська, М. П. Турелик, О. А. Васильєва, Тимчасовий технологічний регламент на виробництво речовини «Магнетит-У», Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 46056 ТТР 03291669.012:2012. Опубл. 07.09.2012.
 42. П. П. Горбик, М. В. Абрамов, А. Л. Петрановська, Є. В. Пилипчук, О. А. Васильєва, Свідоцтво № 58159 на ТТР (технологічний регламент) 03291669.017:2014 на виробництво магнітної рідини. Опубл. 20.01.2015.
 43. Н. В. Борисенко, В. М. Богатырев, И. В. Дубровин, Н. В. Абрамов, М. В. Гаевая, П. П. Горбик, Физико-химия наноматериалов и супрамолекулярных структур. Т. 1 (Ред. А. П. Шпак, П. П. Горбик) (Киев: Наукова думка: 2007), с. 394.
 44. A. Aharoni, Introduction to the Theory of Ferromagnetism (Oxford: Clarendon Press: 1996), p. 74.
 45. М. В. Абрамов, П. П. Горбик, В. М. Богатирьов, Поверхность: Межвед. сб. науч. тр. (Киев: Наукова думка: 2016), вып. 8(23): 223.
 46. Magnetic Hysteresis in Novel Magnetic Materials (Ed. G. C. Hadjipanayis) (Dordrecht: Springer: 1997).
 47. K. M. Krishnan, A. B. Pakhomov, Y. Bao, P. Blomqvist, Y. Chun, M. Gonzales, K. Griffin, X. Ji, and B. K. Roberts, J. Mater. Sci., 41, No. 3: 793 (2006). Crossref
 48. S. Singamaneni, V. N. Bliznyuk, C. Binek, and E. Y. Tsymbal, J. Mater. Chem., 21: 16819 (2011). Crossref
 49. M. Długosz and J. M. Antosiewicz, J. Chem. Theory Comput., 10, No. 1: 481 (2014). Crossref
 50. P. Sahoo, Probability and Mathematical Statistics (Louisville University: 2013).
 51. Н. В. Абрамов, П. П. Горбик, Поверхность: Межвед. сб. науч. тр. (Киев: Наукова думка: 2012), вып. 4(19): 246.
 52. С. Такетоми, С. Тикадзуми, Магнитные жидкости (Москва: Мир: 1993).
 53. О. М. Федоренко, П. П. Горбик, О. О. Чуйко, М. В. Абрамов, Д. Л. Старокадомський, А. Л. Петрановська, Доповіді НАН України, № 8: 161 (2004).
 54. Л. С. Семко, Л. П. Сторожук, П. П. Горбик, Е. И. Кручек, Н. В. Абрамов, Наноматериалы и нанокомпозиты в медицине, биологии, экологии (Ред. А. П. Шпак, В. Ф. Чехун) (Киев: Наукова думка: 2011), с. 309.
 55. Л. С. Семко, Е. И. Кручек, С. В. Хуторной, П. П. Горбик, Наноматериалы и нанокомпозиты в медицине, биологии, экологии (Ред. А. П. Шпак, В. Ф. Чехун) (Киев: Наукова думка: 2011), с. 325.
 56. Л. С. Семко, О. І. Кручек, Л. П. Сторожук, П. П. Горбик, Металлофиз. новейшие технол., 33, № 7: 985 (2011).
 57. Л. С. Семко, О. И. Кручек, Ю. А. Шевляков, П. П. Горбик, Фізика і хімія твердого тіла, 10, № 2: 447 (2009).
 58. Л. С. Семко, Ю. А. Шевляков, О. О. Чуйко, П. П. Горбик, Металлофиз. новейшие технол., 28, № 6: 729 (2006).
 59. П. П. Горбик, В. Н. Мищенко, Н. В. Абрамов, Ю. Н. Трощенков, Д. Г. Усов, Химия, физика и технология поверхности, вып. 1 (16): 165 (2009).
 60. П. П. Горбик, І. В. Дубровін, М. В. Абрамов, Поверхность: Межвед. сб. науч. тр. (Киев: Наукова думка: 2015), вып. 7(22): 186.
 61. П. П. Горбик, І. В. Дубровін, М. В. Абрамов, Хімія, фізика та технологія поверхні, 8, № 2: 194 (2017).
 62. П. П. Горбик, І. В. Дубровін, М. В. Абрамов, Поверхность: Межвед. сб. науч. тр. (Êиев: Наукова думка: 2012), вып. 4(19): 232.
 63. П. П. Горбик, А. Л. Петрановская, Е. В. Пилипчук, Н. В. Абрамов, Е. И. Оранская, А. М. Кордубан, Хімія, фізика та технологія поверхні, 2, вып. 4: 385 (2011).
 64. П. П. Горбик, І. В. Дубровін, М. В. Абрамов, Хімія, фізика та технологія поверхні, 7, № 2: 133 (2016).
 65. M. Thakur, K. De, S. Giri, S. Si, A. Kotal, and T. K. Mandal, J. Phys.: Cond. Matt., 18, No. 39: 9093 (2006). Crossref
 66. Н. В. Абрамов, Поверхность: Межвед. сб. науч. тр. (Êиев: Наукова думка: 2014), вып. 6(21): 241.
 67. C. V. Thach, N. H. Hai, and N. Chau, Journal of the Korean Physical Society, 52, No. 5: 1332 (2008). Crossref
 68. П. П. Горбик, И. В. Дубровин, А. Л. Петрановская, М. П. Турелик, Л. П. Сторожук, В. Н. Мищенко, Н. В. Абрамов, С. П. Туранская, С. Н. Махно, Е. В. Пилипчук, В. Ф. Чехун, Н. Ю. Лукьянова, А. П. Шпак, А. М. Кордубан, Поверхность: Межвед. сб. науч. тр. (Киев: Наукова думка: 2010), вып. 2(17): 286.
 69. M. Feygenson, A. Kou, L. E. Kreno, A. L. Tiano, J. M. Patete, F. Zhang, M. S. Kim, V. Solovyov, S. S. Wong, and M. C. Aronson, Phys. Rev. B, 81: 014420 (2010). Crossref
 70. В. Ф. Чехун, Н. Ю. Лук’янова, П. П. Горбик, І. М. Тодор, А. Л. Петрановська, Н. В. Бошицька, І. В. Божко, Протипухлинний феромагнітний нанокомпозит: Патент України на корисну модель № 104786 U. В65D 21/00, 30/00, 33/00, 69/00, 71/00. Опубл. 25.02.2016. Бюл. № 4.
 71. В. Ф. Чехун, Н. Ю. Лук’янова, П. П. Горбик, І. М. Тодор, А. Л. Петрановська, Н. В. Бошицька, І. В. Божко, Протипухлинний феромагнітний нанокомпозит: Патент України № 112490. A61K 33/26, H01F 1/44, B82У 5/00. Опубл. 12.09.2016, Бюл. № 17.
 72. С. П. Туранська, А. П. Кусяк, А. Л. Петрановська, С. В. Горобець, В. В. Туров, П. П. Горбик, Хімія, фізика та технологія поверхні, 7, № 2: 236 (2016).
 73. П. П. Горбик, Поверхность: Межвед. сб. науч. тр. (Киев: Наукова думка: 2015), вып. 7(22): 297.
 74. Протипухлинний нанокомпозит «Фероплат». http://files.nas.gov.ua/NASDevelopmentsBook/PDF/0760.pdf
 75. Е. В. Пилипчук, А. Л. Петрановская, П. П. Горбик, Наноструктур. материаловедение, № 3: 47 (2012).
 76. М. П. Турелик, С. В. Горобець, А. О. Македонська, П. П. Горбик, Наук. вісті НТУУ «КПІ», № 1: 149 (2012).
 77. Є. В. Пилипчук, П. П. Горбик, Поверхность: Межвед. сб. науч. тр. (Киев: Наукова думка: 2014), вып. 6(21): 150.
 78. I. V. Pylypchuk, D. Kołodyńska, M. Kozioł, and P. P. Gorbyk, Nanoscale Res. Lett., 11, No. 1: 168 (2016). Crossref
 79. I. V. Pylypchuk, D. Kolodynska, and P. P. Gorbyk, Separation Science and Technology, 53, Iss. 7: 1006 (2018). Crossref
 80. Є. В. Пилипчук, Ю. О. Зубчук, А. Л. Петрановська, C. П. Туранська, П. П. Горбик, Хімія, фізика та технологія поверхні, 6, № 3: 326 (2015).
 81. П. П. Горбик, А. Л. Петрановська, Є. В. Пилипчук, О. А. Васильєва, Магнітокерований нейтронозахватний матеріал: Патент на корисну модель України № 94729. А61К 51/00, B01J 20/06. Опубл. 25.11.2014. Бюл. № 22.
 82. П. П. Горбик, А. Л. Петрановська, Є. В. Пилипчук, М. В. Абрамов, О. А. Васильєва, В. Б. Молодкін, М. П. Куліш, О. П. Дмитренко, Магніточутливий нейтронозахватний нанокомпозитний матеріал: Патент на корисну модель України № 91910. А61К 49/00, 51/00. Опубл. 25.07.2014. Бюл. № 14.
 83. S. M. Kovaliuk, Ie. V. Pylypchuk, P. P. Gorbyk, B. O. Golichenko, Yu. L. Slaminsky, and Yu. L. Bricks, Ukrainian–German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology (Kyiv: 2015), p. 223.
 84. S. M. Kovaliuk, Ie. V. Pylypchuk, P. P. Gorbyk, B. O. Golichenko, Yu. L. Slaminsky, and Yu. L. Bricks, Nanotechnology and Nanomaterials–NANO-2015 (Lviv, Ukraine, 2015), p. 507.
 85. Л. Ю. Вергун, П. П. Горбик, Е. П. Трохименко, Л. М. Исакова, Л. П. Сторожук, А. А. Чуйко, Доповіді НАН України, № 10: 140 (2006).
 86. Л. Ю. Вергун, Д. А. Климчук, П. П. Горбик, Л. А. Бондарь, П. М. Перехрестенко, Мікробіологічн. журнал, 71, № 5: 65 (2009).
 87. Л. С. Семко, Л. П. Сторожук, П. П. Горбик, М. В. Абрамов, О. І. Оранська, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 8, № 1: 101 (2010).
 88. А. П. Кусяк, А. Л. Петрановська, C. П. Туранська, П. П. Горбик, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 12, № 3: 451 (2014).
 89. А. П. Кусяк, А. Л. Петрановська, П. П. Горбик, Поверхность: Межвед. сб. науч. тр. (Киев: Наукова думка: 2016), вып. 8(23): 179.
 90. В. М. Міщенко, П. П. Горбик, С. М. Махно, Р. В. Мазуренко, М. В. Абрамов, Поверхность: Межвед. сб. науч. тр. (Киев: Наукова думка: 2015), вып. 7(22): 227.
 91. С. П. Туранская, Н. В. Опанащук, Н. В. Кусяк, В. В. Туров, П. П. Горбик, Д. Б. Каргин, М. Ж. Кокарев, Поверхность: Межвед. сб. науч. тр. (Киев: Наукова думка: 2016), вып. 8(23): 187.
 92. А. П. Кусяк, А. Л. Петрановська, П. П. Горбик, Поверхность: Межвед. сб. науч. тр. (Киев: Наукова думка: 2015), вып. 7(22): 213.
 93. L. S. Semko, L. P. Storozhuk, S. V. Khutornoi, N. V. Abramov, and P. P. Gorbyk, Inorganic Materials, 51, No. 5: 430 (2015). Crossref
 94. S. Mornet, S. Vasseur, F. Grasset, P. Veverka, G. Goglio, A. Demourgues, J. Portier, E. Pollert, and E. Duguet, Prog. Sol. St. Chem., 34: 237 (2006). Crossref
 95. D.-X. Chen, N. Sun, and H.-C. Gu, J. App. Phys., 106: 063906 (2009). Crossref
 96. D. Baudouin, U. Rodemerck, F. Krumeich, A. de Mallmann, K. C. Szeto, H. Ménard, L. Veyre, J. P. Candy, P. B. Webb, C. Thieuleux, and C. Copéret, J. Catal., 297: 27 (2013). Crossref
 97. J. M. Khurana and S. Yadav, Aust. J. Chem., 65: 314 (2012). Crossref
 98. R. Bussamara, D. Eberhardt, A. F. Feil, P. Migowski, H. Wender, D. P. de Moraes, G. Machado, R. M. Papaléo, S. R. Teixeira, and J. Dupont, Chem. Commun., 49: 1273 (2013). Crossref
 99. K. B. Lee, S. Park, and C. A. Mirkin, Angew. Chem. Int. Ed., 43: 3048 (2004). Crossref
 100. P. Kalita, J. Singh, M. K. Singh, P. R. Solanki, G. Sumana, and B. D. Malhotra, Appl. Phys. Lett., 100: 093702 (2012). Crossref
 101. F. Ma, J. J. Huang, J. G. Li, and Q. Li, J. Nanosci. Nanotechnol., 9: 3219 (2009). Crossref
 102. A. Roy, V. Srinivas, S. Ram, and T. V. Chandrasekhar-Rao, J. Phys.: Condens. Matter, 19: 346220 (2007). Crossref
 103. Y. Xu, M. Mahmood, Z. Li, E. Dervishi, S. Trigwell, V. P. Zharov, N. Ali, V. Saini, A. R. Biris, D. Lupu, D. Boldor, and A. S. Biris, Nanotechnology, 19: 435102 (2008). Crossref
 104. V. R. Galakhov, A. Buling, M. Neumann, N. A. Ovechkina, A. S. Shkvarin, A. S. Semenova, M. A. Uimin, A. Ye. Yermakov, E. Z. Kurmaev, O. Y. Vilkov, and D. W. Boukhvalov, J. Phys. Chem. C, 115: 24615 (2011). Crossref
 105. A. Ye. Yermakov, D. W. Boukhvalov, M. A. Uimin, E. S. Lokteva, A. V. Erokhin, and N. N. Shchegoleva, Chem. Phys. Phys. Chem., 14: 381 (2013). Crossref
 106. S. Akamaru, M. Inoue, Y. Honda, A. Taguchi, and T. Abe, Jpn. J. Appl. Phys., 51: 065201 (2012).
 107. M. Maicas, M. Sanz, H. Cui, C. Aroca, and P. Sánchez, J. Magn. Magn. Mater., 322: 3485 (2010). Crossref
 108. G. Saito, S. Hosokai, T. Akiyama, S. Yoshida, S. Yatsu, and S. Watanabe, J. Phys. Soc. Jpn., 79: 083501 (2010). Crossref
 109. P. Calandra, Mater. Lett., 63: 2416 (2009). Crossref
 110. I. Gonzalez, J. C. De-Jesus, E. Cañizales, B. Delgado, and C. Urbina, J. Phys. Chem. C, 116: 21577 (2012). Crossref
 111. S. Choo, K. Lee, Y. Jo, S. M. Yoon, J. Y. Choi, J. Y. Kim, J. H. Park, K. J. Lee, J. H. Lee, and M. H. Jung, J. Nanosci. Nanotechnol., 11: 6126 (2011). Crossref
 112. A. Kotoulas, M. Gjoka, K. Simeonidis, I. Tsiaoussis, M. Angelakeris, O. Kalogirou, and C. Dendrinou-Samara, J. Nanopart. Res., 13: 1897 (2011). Crossref
 113. K. J. Carroll, J. Ulises-Reveles, M. D. Shultz, S. N. Khanna, and E. E. Carpenter, J. Phys. Chem. C, 115: 2656 (2011). Crossref
 114. T. Bala, R. D. Gunning, M. Venkatesan, J. F. Godsell, S. Roy, and K. M. Ryan, Nanotechnology, 20: 415603 (2009). Crossref
 115. Y. Yamauchi, T. Itagaki, T. Yokoshima, and K. Kuroda, Dalton Trans., 41: 1210 (2012). Crossref
 116. S. Gangopadhyay, G. C. Hadjipanayis, B. Dale, C. M. Sorensen, K. J. Klabunde, V. Papaefthymiou, and A. Kostikas, Phys. Rev. B, 45: 9778 (1992). Crossref
 117. M. P. Morales, S. Veintemillas-Verdaguer, M. I. Montero, C. J. Serna, A. Roig, L. Casas, B. Martınez, and F. Sandiumenge, Chem. Mater., 11: 3058 (1999). Crossref
 118. Л. С. Семко, П. П. Горбик, О. Г. Сіренко, І. В. Дубровін, Н. В. Абрамов, О. І. Оранська, Химия, физика и технология поверхности, вып. 14: 374 (2008).
 119. А. Л. Петрановская, Д. Г. Усов, Н. В. Абрамов, Ю. А. Демченко, П. П. Горбик, А. М. Кордубан, Химия, физика и технология поверхности, № 13: 310 (2007).