Вплив наночастинок золота та срібла на властивості тонких плівок ТіО$_2$

І. В. Дубровін$^{1}$, Т. О. Буско$^{2}$, П. П. Горбик$^{1}$, М. П. Куліш$^{2}$, О. П. Дмитренко$^{2}$

$^{1}$Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, вул. Генерала Наумова, 17, 03164 Київ, Україна
$^{2}$Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, 01033 Київ, Україна

Отримано: 25.05.2018. Завантажити: PDF

Золь–ґель-методою синтезовано тонкі нанокристалічні плівки діоксиду титану та нанокомпозитні плівки TiO$_2$, модифіковані наночастинками шляхетних металів Au, Ag. Методами рентґенофазової аналізи (РФА), Оже-електронної спектроскопії (ОЕС), растрової електронної мікроскопії (РЕМ), комбінаційного розсіяння світла (КРС) та фотолюмінесценції вивчено властивості плівок. Встановлено вплив наночастинок шляхетних металів Ag, Au та вихідного прекурсору на властивості плівок. Знайдено оптимальні умови формування плівок із задовільною адгезією до скла. Виявлено вплив надвисокочастотного (НВЧ) електромагнетного випромінення на коацервацію колоїдної системи.

Ключові слова: золь–ґель-метода, оксид титану, анатаз, тонкі плівки, наночастинки шляхетних металів.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i07/0967.html

PACS: 68.55.Ln, 78.30.-j, 78.55.-m, 78.66.Li, 78.67.Sc, 82.65 +r, 82.80.Pv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. А. В. Воронцов, Д. В. Козлов, П. Г. Смирниотис, В. Н. Пармон, Кинетика и катализ, 46, № 2: 203 (2005).
 2. В. А. Осипова, И. Е. Филатов, Ю. Г. Ятлук, Е. И. Андрейков, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 9, вип. 4: 873 (2011).
 3. Т. О. Буско, М. П. Куліш, О. П. Дмитренко, В. С. Стащук, Н. В. Вітюк, А. М. Єременко, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 10, вип. 4: 0873 (2012).
 4. R. Goei and T. T. Lim, Water Res., 59: 207 (2014). Crossref
 5. L. Moro, A. Paul, D. C. Lorents, R. Malhotra, R. S. Ruoff, P. Lazzeri, L. Vanzetti, A. Lui, and S. Subramoney, J. Appl. Phys., 81, Iss. 9: 6141 (1997). Crossref
 6. A. Ordine, Surf. Coat. Technol., 133–134: 583 (2000). Crossref
 7. M. Diegel, Appl. Phys. A: Mater. Sci. Process., 66, Iss. 2: 183 (1998). Crossref
 8. F. Huisken, J. Nanopart. Research, 1: 293 (1999). Crossref
 9. M. Losurdo, M. M. Giangregorio, G. Bruno, T.‐H. Kim, S. Choi, A. Brown, phys. status solidi (a), 203, Iss. 7: 1607 (2009). Crossref
 10. M. S. Ghamsari and A. R. Bahramian, Mater. Lett., 62: 361 (2008). Crossref
 11. І. В. Дубровін, П. П. Горбик, Г. М. Кашин, Хімія, фізика та технологія по-верхні, 6, вип. 2: 239 (2015).
 12. П. П. Горбик, И. В. Дубровин, Г. Н. Кашин, Тези доповідей конференції «Фізика, хімія та технологія поверхні» (13–15 травня 2015, Київ) (Київ: 2015), с. 111.