Про непружнє двійникування, ауксетизм і структурні перетворення в Be

В. О. Корпан, А. В. Олійнич-Лисюк, М. Д. Раранський, О. Ю. Тащук

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, 58012 Чернівці, Україна

Отримано: 17.06.2018. Завантажити: PDF

В роботі шляхом моделювання на мезоскопічному рівні непружніх клиновидних двійників у Ве в ауксетичному та неауксетичному станах показано, що зміна величин і знаків коефіцієнтів Пуассона з ростом температури приводить до інверсії локалізованих полів напружень поблизу вершини та країв двійника й істотного (у кілька разів) зменшення величини напружень навколо нього, поблизу дислокацій та їх комплексів, що супроводжується спочатку розм’якшуванням пружніх модулів з подальшим гальмуванням процесів пластичної деформації та зміцненням Ве при переході у стан повного ауксетика вище 575 К.

Ключові слова: клиновидний двійник, коефіцієнти Пуассона, поле напружень, розм’якшування модулів, зміцнення ауксетичного Ве.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i12/1625.html

PACS: 61.72.Hh, 61.72.Lk, 62.20.de, 62.20.dj, 62.20.F-, 62.40.+i, 81.40.Jj


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. О. Ю. Тащук, Особливості деформації термодинамічно нестабільного Ве на різних структурних рівнях (Автореферат дис. ... канд. фіз.-мат. наук) (Чернівці: 2017)
  2. В. И. Башмаков, Т. С. Чикова, Пластификация и упрочнение металлических кристаллов при механическом двойниковании (Минск: Технопринт: 2001).
  3. V. O. Korpan, O. V. Lysyuk, A. V. Oliynich-Lysyuk, M. D. Raransky, and O. Yu. Taschuk, Abstr. Int. Summer School and Int. Conf. ‘Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2017)’ (August, 23–27, 2017, Chernivtsi) (Kyiv: 2017), p. 759.
  4. О. М. Остриков, Механика двойникования твердых тел (Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого: 2008).
  5. О. Ю. Тащук, М. К. Мишилюк, А. В. Олійнич-Лисюк, М. Д. Раранський, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 12: 1595 (2015). Crossref