Вплив параметра швидкости обертання на механічні властивості подібних сталі AISI 1040 деталів, з’єднаних зварюванням тертям

Зулкуф Балалан, Омер Екінжи

Bingol University, Faculty of Engineering and Architecture, 12000 Merkez/Bingol, Turkey

Отримано: 06.03.2018. Завантажити: PDF

Зварювання тертям є одним з важливих способів з’єднання, який широко використовується, зокрема, для зварювання циліндричних деталів, у багатьох галузях промисловости. В даній роботі було виконано зварювання тертям циліндричних деталів діяметром у 12 мм зі сталі AISI 1040 за різних параметрів зварювання. Для характеризації механічних властивостей зварних швів визначено міцність на розтяг і мікротвердість, а також виконано мікроструктурну аналізу. Крім того, проведено порівняльну аналізу механічних властивостей деталів, зварених за різних швидкостей обертання. Результати експериментів показують, що максимальна міцність становить близько 400 МПа і досягається при 1500 об/хв.

Ключові слова: зварювання тертям, сталь AISI 1040, механічні властивості, швидкість обертання.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i12/1699.html

PACS: 06.60.Vz, 61.72.Ff, 62.20.Qp, 81.20.Vj, 81.40.Pq, 81.70.Bt, 83.50.Uv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. E. H. Akata and H. Sahin, Ind. Lubr. Tribol., 55, Iss. 5: 223 (2003). Crossref
  2. U. Caligulu, M. Acik, Z. Balalan, and N. Kati, Int. J. Steel Struc., 15: 923 (2015). Crossref
  3. S. Celik and I. Ersozlu, Mater. Des., 30: 970 (2009). Crossref
  4. S. B. Dunkerton, Weld J., August: 193 (1986).
  5. C. R. G. Ellis, Weld Met. Fabr., May: 207 (1977).
  6. M. Hazra, K. S. Rao, and G. M. Reddy, J. Mater. Res. Technol., 3: 90 (2014). Crossref
  7. K. Maweja and W. Stumpf, Mater. Sci. Eng. A, 432: 158 (2006). Crossref
  8. N. Ozdemir, F. Sarsılmaz, and A. Hascalık, Mater. Design, 28: 301 (2007). Crossref
  9. H. Seli, A. I. M. Ismail, E. Rachman, and Z. A. Ahmad, J. Mater. Process. Technol., 210: 1209 (2010). Crossref
  10. M. Yılmaz, M. Col, and M. Acet, Mater. Charact., 49: 421 (2003). Crossref