Про конструкційну ефективність використання міцності металу у виробах і металоконструкціях, що містять концентратори напружень

Ю. Я. Мєшков, С. О. Котречко, А. В. Шиян

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 05.11.2018. Завантажити: PDF

У статті розглянуто питання про заходи підвищення рівня безпечного силового навантаження несних елементів конструкцій шляхом визначення оптимального комплексу властивостей міцності і пластичності металу, узгодженого з особливостями напружено-деформованого стану виробу, що містить в собі певний концентратор напружень. На прикладі результатів випробувань зразків з кільцевими надрізами на одновісний розтяг встановлені порогові значення спеціального показника резервних властивостей міцності і пластичності сталей — деформаційної стійкості (зламостійкості) $B_{rb}$, нижче яких повинно спостерігатися зниження несної здатності надрізаного зразка $\sigma_{NF}$, як ознака окрихчення виробу в умовах концентрації напружень. Введено поняття про коефіцієнт несної здатності $K_N$ металу у виробі з концентратором напружень, як про показник, що відображає ступінь використання міцності металу для забезпечення несної здатності виробу.

Ключові слова: міцність, пластичність, деформаційна стійкість, концентратор напружень, поріг окрихчення, коефіцієнт несної здатності.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v41/i05/0633.html

PACS: 46.50.+a, 62.20.fk, 62.20.fq, 62.20.mj, 62.20.mm, 62.20.mt, 81.40.Np


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Ю. Я. Мешков, А. В. Шиян, Сталь, № 11: 54 (2018).
  2. В. Н. Грищенко, Ю. Я. Мешков, Ю. А. Полушкин, А. В. Шиян, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 7: 961 (2015). Crossref
  3. Ю. Я. Мешков, А. В. Шиян, Г. П. Зимина, Сталь, № 6: 47 (2018).
  4. Ю. Я. Мешков, А. В. Шиян, В. Н. Грищенко, Сб. научн. трудов «Строительство, материаловедение, машиностроение» (Днепропетровск: Изд. ПГАСА: 2016), том 89, с. 112.
  5. Ю. Я. Мешков, А. В. Шиян, Сталь, № 4: 46 (2018).
  6. Н. Н. Давиденков, Н. Н. Спиридонова, Заводская лаборатория, 11, № 6: 583 (1945).
  7. В. С. Гнучев, Проблемы прочности, № 4: 113 (1977).