Вивчення впливу швидкості навантаження на пластичну деформацію кадмію

І. І. Папіров$^{1}$, П. І. Стоєв$^{1,2}$, Г. П. Ковтун$^{1,2}$, О. П. Щербань$^{1}$, Д. О. Солопіхін$^{1}$, Ю. С. Липовська$^{1}$

$^{1}$Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, вул. Академічна, 1, 61108 Харків, Україна
$^{2}$Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, 61022 Харків, Україна

Отримано: 08.11.2018; остаточний варіант - 22.03.2019. Завантажити: PDF

У роботі наведено результати дослідження деформування тиском зразків високочистого кадмію за кімнатної температури з різними швидкостями деформації: 6,9$\cdot10^{-5}$, 5,6$\cdot10^{-4}$ і 4,2$\cdot10^{-3}$ с$^{-1}$. Проведено аналіз зміцнювальних і відновлювальних процесів, які впливають на формування структури в матеріалі. Розглянуто умови початку роботи і особливості динамічного відновлення і динамічної рекристалізації високочистого кадмію, результатом яких є знеміцнення матеріалу і зростання зерна в ньому. Встановлено відмінності перебігу цих процесів в залежності від швидкості деформації. На основі аналізу зміни акустичних параметрів (активності акустичної емісії (АЕ), амплітудного розподілу сигналів в спектрі АЕ, внеску сигналів різної амплітуди в інтегральний спектр АЕ) зроблено припущення щодо механізмів деформації, що протікають на різних стадіях деформування кадмію.

Ключові слова: кадмій, механізми деформації, динамічне відновлення, динамічна рекристалізація, акустична емісія (АЕ), амплітудний розподіл сигналів АЕ.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v41/i06/0805.html

PACS: 43.35.+d, 61.72.Hh, 62.20.F-, 62.20.M-, 62.65.+k, 81.40.Lm


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. И. И. Папиров, П. И. Стоев, Г. П. Ковтун, А. П. Щербань, Д. А. Солопихин, East Eur. J. Phys., 4, No. 2: 66 (2017).
 2. Н. А. Бунина, Исследование пластической деформации металлов методом акустической эмиссии (Ленинград: Изд-во Ленинградского университета: 1990).
 3. В. А. Грешников, Ю. Б. Дробот, Акустическая эмиссия (Москва: Изд-во стандартов: 1976).
 4. Р. Бернабей, В. Д. Вирич, Б. В. Гринев, Ф. А. Даневич, Г. П. Ковтун, В. М. Мокина, Л. Л. Нагорная, С. С. Нагорный, С. Ниси, Д. А. Солопихин, В. И. Третяк, А. П. Щербань, Металлофиз. новейшие технол., 30 (Спец. выпуск): 477 (2008).
 5. П. И. Стоев, И. И. Папиров, И. Н. Бутенко, Вопросы атомной науки и техники, Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение», № 6: 36 (2009).
 6. I. I. Papirov, P. I. Stoev, A. I. Pikalov, and T. G. Emlyaninova, East Eur. J. Phys., 2, No. 1: 63 (2015).
 7. И. И. Папиров, В. И. Иванцов, Вопросы атомной науки и техники, Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение», № 6: 121 (1998).
 8. К. А. Чишко, Дислокационные механизмы акустической эмиссии пластически деформируемых кристаллов (Харьков: Препринт ФТИНТ АН УССР: 1977).
 9. H. Tanaka and R. Horiuchi, Scr. Metall., 9: 777 (1975). Crossref
 10. O. Sitdikov and R Kaibyshev, Institute for Metals Superplasticity Problems. Materials Transection, 42, No. 9: 1928 (2001). Crossref
 11. Ф. Н. Хесснер, Рекристаллизация металлических материалов (Москва: Металлургия: 1982).
 12. F. J. Humphreys and M. Hatherly, Recrystallization and Related Annealing Phenomena (2nd Edition Elsevier: 2004). Crossref
 13. С. С. Горелик, Рекристаллизация металлов и сплавов (Москва: Металлургия: 1987).
 14. I. G. Marchenko, I. I. Marchenko, and A. V. Zhiglo, Phys. Rev., E97: 012121 (2018). Crossref
 15. I. G. Marchenko, I. I. Marchenko, and V. I. Tkachenko, JETP Letters, 106, No. 4: 242 (2017). Crossref
 16. I. G. Marchenko and I. I. Marchenko, Europhys. Lett., 100: 5005 (2012). Crossref
 17. И. И. Папиров, А. А. Николаенко, П. И. Стоев, Ю. В. Тузов, В. С. Шокуров, Пластическая и сверхпластическая деформация бериллия (Москва: Изд. Дом МИСиС: 2014).