Термодифузійний механізм формування аморфної фази при гартуванні металічного розплаву

А. І. Карасевський, А. Ю. Наумук

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 07.06.2019. Завантажити: PDF

Запропоновано теоретичну модель формування аморфної фази при гартуванні металевого розплаву. Показано, що виникнення значного градієнта температури при гартуванні металевого розплаву призводить до термодифузії дефектів та їх відтоку з об’єму розплаву, що проявляється в суттєвому зменшенні кількості вільних місць для дифузійного переміщення атомів розплаву. Внаслідок термодифузійного процесу відбувається значна перебудова мікроструктури середовища, яка веде до суттєвого зростання в’язкості, зменшення коефіцієнта дифузії і питомого об’єму речовини та до зміни механізмів деформації. Проведено відповідні розрахунки розподілу температури, термодифузії та розподілу компонент розплаву.

Ключові слова: аморфна фаза, металічний розплав, гартування, градієнт температури, термодифузія.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v41/i09/1205.html

PACS: 61.43.Dq, 66.10.C-, 66.20.-d, 66.30.Fq, 81.05.Kf


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. К. Судзуки, Х. Фудзимори, К. Хасимото, Аморфные металлы (Москва: Металлургия: 1987).
  2. Current Topics in Amorphous Materials: Physics & Technology (Eds. Y. Sakurai, Y. Hamakawa, K. Shirae, T. Masumoto, and K. Suzuki), (Amsterdam: North-Holland: 1993). Crossref
  3. Я. И. Френкель, Кинетическая теория жидкости (Ленинград: Наука: 1975).
  4. А. Р. Уббелоде, Расплавленное состояние вещества (Москва: Металлургия: 1982).
  5. Rafael Delgado-Buscalioni, Mohamed Khayet, José Maria Ortiz de Zárate, and Fabrizio Croccolo, Eur. Phys. J. E, 40: 51 (2017). Crossref
  6. W. Köhler and K. I. Morozov, J. Non-Equilib Thermodyn., 41: 151 (2016). Crossref
  7. А. Н. Тихонов, А. А. Самарский, Уравнения математической физики (Москва: Наука: 1966).
  8. A. I. Karasevskii, Philos. Mag., 95: 1717 (2015). Crossref
  9. A. I. Karasevskii, Philos. Mag. Lett., 97: 66 (2017). Crossref