Корозійна тривкість аморфних стопів Fe$_{82}$Nb$_2$B$_{14}$REM$_2$ (РЗМ = Y, Gd, Tb, Dy) у середовищі NaCl

M.-O. М. Даниляк$^{1}$, Л. М. Бойчишин$^{2}$

$^{1}$Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5, 79060 Львів, Україна
$^{2}$Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна

Отримано: 13.08.2019; остаточний варіант - 31.03.2020. Завантажити: PDF

Методом циклічної вольтамперометрії оцінено корозійну тривкість аморфних металевих стопів (АМС) Fe$_{82}$Nb$_2$B$_{14}$РЗМ$_2$ (РЗМ = Y, Gd, Tb, Dy) у 0,05 М розчині NaCl. З’ясовано, що леґування стопів 2 ат.% рідкісноземельним металом сприяє збільшенню корозійної тривкості. Методом сканувальної електронної мікроскопії досліджено морфологію поверхні зразків АМС. Показано, що обробка розчином фторидної кислоти змінює поверхню АМС. Встановлено, що хімічне травлення фторидною кислотою, а також 5-кратне сканування потенціалу призводять до утворення нових захисних оксидно-гідроксидних шарів, які зумовлюють підвищення корозійної тривкості. Зокрема, вміст Y у приповерхневих шарах після взаємодії з розчином фторидної кислоти порівняно з іншими леґованими стопами є найбільшим.

Ключові слова: аморфні металеві стопи, рідкісноземельні метали, корозійна тривкість, морфологія.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v42/i07/0977.html

PACS: 61.43.Dq, 68.37.Hk, 68.47.De, 81.65.Cf, 81.65.Kn, 81.65.Rv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. H. Xia, Q. Chen, and Ch. Wang, J. Rare Earths, 35: 406 (2017). Crossref
 2. W. J. Botta, J. E. Berger, C. S. Kiminami, V. Roche, R. P. Nogueira, and C. Bolfarini, J. Alloys Compd., 586: S105 (2013). Crossref
 3. M. M. Vasić, T. Žák, N. Pizúrová, P. Roupcová, D. M. Minić, and D. M. Minić, J. Non-Cryst. Solids, 500: 326 (2018). Crossref
 4. D. D. Coimbrão, G. G. Zepon, Y. Koga, F. H. Paes de Almeida, D. A. Godoy Pérez, V. Roche, J.-C. Lepretre, A. M. Jorge Jr., C. S. Kiminami, C. Bolfarini, A. Inoue, and W. J. Botta, J. Alloys Compd., 826: 154123 (2020). Crossref
 5. Л. Бойчишин, M.-O. Даниляк, В. Андрусик, Вісник Львівського університету. Серія хімічна, 59: 491 (2018).
 6. R. Wang, Y. Wang, J. Yang, J. Sun, and L. Xiong ,J. Non-Cryst. Solids, 411: 45 (2015). Crossref
 7. A. Inoue, Acta Mater., 48: 279 (2000). Crossref
 8. A. P. Wang, X. C. Chang, W. L. Hou, and J. Q. Wang, Corros. Sci., 49: 2628 (2007). Crossref
 9. J.-L. Gu, Y. Shao, Sh.-F. Zhao, S.-Y. Lu, G.-N. Yang, Sh.-Q. Chen, and K.-Fu. Yao, J. Alloys Compd., 725: 573 (2017). Crossref
 10. Sh. Zheng, J. Li, J. Zhang, K. Jiang, X. Liu, Ch. Chang, and X. Wang, J. Non-Cryst. Solids, 493: 33 (2018). Crossref
 11. G. Y. Koga, R. P. Nogueira, V. Roche, A. R. Yavari, A. K. Melle, J. Gallegod, C. Bolfarini, C. S. Kiminami, and W. J. Botta, Surf. Coat. Tech., 254: 238 (2014). Crossref
 12. C. A. C. Souza, M. F. Oliveira, J. E. May, W. J. Botta, N. A. Mariano, S. E. Kuri, and C. S. Kiminami, J. Non-Cryst. Solids, 273: 282 (2000). Crossref
 13. C. S. Kiminami, C. A. C. Souza, L. F. Bonavina, L. R. P. A. Lima, S. Suriñach, M. D. Baró, C. Bolfariniand, and W. J. Botta, J. Non-Cryst. Solids, 356: 2651 (2010). Crossref
 14. J. Moonand and S. Yi, Met. Mater. Int., 22: 825 (2016). Crossref
 15. J.-S. Park, J. Kim, and S.-H. Yi, Ann. Nucl. Energy, 109: 365 (2017). Crossref
 16. О. Герцик, Л. Бойчишин, М. Ковбуз, Б. Котур, Вісник Львівського університету. Серія хімічна, 54: 383 (2013).
 17. X. H. Zhang, Y. Q. Zeng, L. Yin, J. Q. Jiang, Y. Pan, R. Li, L. Liu, T. Li, and K. C. Chan, Corros. Sci., 141: 109 (2018). Crossref
 18. В. К. Носенко, Вісник Національної академії наук України, 4: 68 (2015).
 19. Zh. Xu, Y. Xu, A. Zhang, J. Wang, and Z. Wang, J. Mater. Sci. Technol., 34: 1977 (2018). Crossref
 20. Р. Р. Салем, Теория двойного слоя (Москва: Физматлит: 2003).
 21. Н. С. Ахметов, Общая и неорганическая химия (Москва: Высшая школа: 2001).