Метастабільні стани та властивості заґартованих з рідкого стану стопів Fe–Be

В. Ф. Башев, С. І. Рябцев, О. І. Кушнерьов, Н. О. Куцева, А. А. Костіна

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, просп. Гагаріна, 72, 49010 Дніпро, Україна

Отримано: 12.04.2019; остаточний варіант - 13.12.2020. Завантажити: PDF

Методом ґартування з рідкого стану (ҐРС) у стопах Fe–Ве забезпечено утворення метастабільної суміші фаз: сильно пересиченого (до 30,5 ат.% Ве) твердого розчину заміщення на основі ОЦК-заліза та конгруентної фази FeBe$_2$. Застосовані у роботі швидкості охолодження розтопів евтектичного і навколоевтектичного складів ($\sim$10$^8$ К/с), які зазвичай є достатніми для формування у структурі швидкоохолоджених стопів твердого аморфного стану, в евтектичному стопі Fe–Ве з глибокою за температурою евтектикою (крутість падіння ліній ліквідуса $\sim$10 град/ат.%) були неспроможні відвернути процеси нерівноважної кристалізації розтопу. Показано позитивну роль методу ҐРС у підвищенні рівня механічних і магнетожорстких характеристик швидкоохолоджених плівок.

Ключові слова: ґартування з розтопу, сильно пересичений твердий розчин, конгруентна фаза, мікротвердість, коерцитивна сила.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i02/0245.html

PACS: 61.43.Dq, 62.20.Qp, 64.60.My, 75.50.Cc, 81.30.Bx, 81.40.Ef, 81.40.Rs


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Kenneth A. Walsh, Beryllium Chemistry and Processing (Ohio: ASM International: 2009).
 2. М. Хансен, К. Андерко, Структуры двойных сплавов (Москва: Издательство НТЛ: 1962).
 3. T. B. Massalskii, Binary Alloy Phase Diagrams (Ohio: ASM International: 1990).
 4. О. М. Барабаш, Ю. Н. Коваль, Структура и свойства металлов и сплавов. Справочник. Кристаллическая структура металлов и сплавов (Киев: Наукова думка: 1986).
 5. W. Pearson, A Handbook of Lattice Spacings and Structures of Metals and Alloys (London: Pergamon Press: 1958).
 6. И. С. Мирошниченко, Закалка из жидкого состояния (Москва: Металлургия: 1982).
 7. В. К. Носенко, А. Ю. Руденко, Т. Н. Моисеева, В. В. Максимов, М. С. Низамеев, А. И. Лимановский, А. М. Семирга, В. И. Ткач, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 12: 1681(2015).
 8. J. C. Baker and J. W. Cahn, Acta Metall., 17, No. 5: 575 (1969). Crossref
 9. Ю. Н. Таран, В. И. Мазур, Структура эвтектических сплавов (Москва: Металлургия: 1978).
 10. В. Ф. Башев, А. И. Кушнерев, Е. В. Ильченко, С. И. Рябцев, Н. А. Куцева, А. А. Костина, Металлофиз. новейшие технол., 40, № 9: 1231 (2018). Crossref
 11. С. С. Горелик, Ю. А. Скаков, Л. Н. Расторгуев, Рентгенографический и электронно-оптический анализ (Москва: МИСиС: 2002).
 12. Г. М. Воробьев, В. Ф. Башев, В. И. Большаков, Доповіді НАН України, № 8: 115 (1998).