Дифузійні процеси в міді під дією електричних розрядів у постійному магнітному полі

Д. С. Герцрікен, Н. В. Зайцева, В. Ф. Мазанко

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 11.01.2021. Завантажити: PDF

За допомогою комплексу методів фізико-хімічного аналізу вивчено вплив постійного магнітного поля в процесі електроіскрової обробки у повітрі на дифузію і фазоутворення в діамагнітних матеріалах. Встановлено вид концентраційних профілів, рухливість леґувальних атомів в покритті і підкладці, параметри твердих розчинів в залежності від наявності та напрямку магнітного поля. Показано вплив величини магнітної індукції на взаємодію міді з сріблом при електроіскровому леґуванні і визначено фази, які при цьому утворюються.

Ключові слова: дифузія, фазоутворення, рухливість атомів, іскровий розряд, електроіскрове леґування (ЕІЛ), постійне магнітне поле.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i03/0305.html

PACS: 52.80.Mg, 61.72.J-, 61.72.sd, 61.72.sh, 61.72.up, 61.82.-d


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. В. Ф. Мазанко, А. В. Покоев, В. М. Миронов, Д. С. Герцрикен, Д. В. Миронов, Г. В. Луценко, Диффузионные процессы в металлах под действием магнитных полей и импульсных деформаций, т. 2 (Москва: Машинострение: 2006).
  2. G. M. Lederer, I. M. Hollander, and I. Perlman, Table of Isotopes (New York: Willey: 1967).
  3. В. Ф. Мазанко, Д. С. Герцрикен, В. М. Миронов, Д. В. Миронов, С. А. Бобырь, Искровой разряд и диффузионные процессы в металлах (Киев: Наукова думка: 2014).
  4. А. М. Штеренберг, В. Ф. Мазанко, Д. С. Герцрикен, В. М. Миронов, Д. В. Миронов, С. А. Бобырь, Влияние тлеющих и дуговых разрядов на диффузионные процессы (Москва: Инновационное машиностроение: 2018).
  5. D. V. Mironov, V. M. Mironov, V. F. Mazanko, D. S. Gertsriken, and P. V. Peretyatku, Resource-Efficient Technologies, No. 3: 19 (2018). Crossref