Взаємодія міді з вуглецем за високоінтенсивних впливів

Д. С. Герцрікен$^{1}$, Н. В. Зайцева$^{1}$, В. Ф. Мазанко$^{1}$, Д. В. Миронов$^{2}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{2}$Самарський державний аграрний університет, вул. Учбова, 1, 446442 Кінель, РФ

Отримано: 05.03.2021. Завантажити: PDF

Методами, заснованими на використанні радіоактивних ізотопів та рентґенівського випромінювання вивчено взаємодію нерозчинного за рівноважних умов Карбону з міддю у разі магнетно-імпульсної дії і обробки вибухом, які здійснювали за різними схемами. Показано, що під дією імпульсних деформацій без нагріву за 0,1–10 мкс відбувається дифузія Карбону в мідь на макроскопічні відстані. Встановлено особливості розподілу міґровних атомів та склад дифузійної зони. Визначено внесок різних чинників у закономірності протікання масоперенесення.

Ключові слова: дифузія, фазоутворення, рухливість атомів, магнетно-імпульсна обробка, вибухове навантаження, плоска, ковзна та циліндрична ударні хвилі.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i06/0797.html

PACS: 68.35.Dv, 68.35.Fx, 68.55.Ln, 75.80.+q, 81.05.U-, 81.40.Vw


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. М. Е. Дриц, Н. Р. Бочар, Л. С. Гузей, Е. В. Лысова, Е. М. Падежнова, Л. Л. Рохлин, Н. И. Туркина, Двойные и многокомпонентные системы на основе меди (Ред. Н. Х. Абрикосов) (Москва: Наука: 1979).
 2. Ю. Н. Коваль, О. М. Барабаш, Кристаллическая структура металлов и сплавов (Киев: Наукова думка: 1986).
 3. ASM Handbook Alloy Phase Diagrams (ASM International: 1992), vol. 3.
 4. О. М. Степаненко, В. М. Ледовских, Л. Г. Рейтер, Загальна та неорганічна хімія. Ч. ІІ (Київ: Педагогічна преса: 2000).
 5. Д. С. Герцрикен, В. Ф. Мазанко, В. М. Тышкевич, В. М. Фальченко, Массоперенос в металлах при низких температурах в условиях внешних воздействий (Киев: РИО ИМФ НАНУ: 1999).
 6. В. М. Миронов, В. Ф. Мазанко, Д. С. Герцрикен, А. В. Филатов, Mассоперенос и фазообразование в металлах при импульсных воздействиях (Самара: Самарский университет: 2001).
 7. А. М. Штеренберг, В. Ф. Мазанко, Д. С. Герцрикен, В. М. Миронов, Д. В. Миронов, С. А. Бобырь, Влияние тлеющих и дуговых разрядов на диффузионные процессы (Москва: Инновационное машиностроение: 2018).
 8. Л. Н. Лариков, В. М. Фальченко, Д. С. Герцрикен и др., Докл. АН СССР, 239, № 2: 312 (1978).
 9. А. Л. Скрипниченко, Импульсные методы обработки металлов (Минск: Наука и техника: 1977), с. 23.
 10. В. М. Кудинов, А. Я. Коротеев, Сварка взрывом в металлургии (Москва: Металлургия: 1978).
 11. Д. С. Герцрикен, В. Ф. Мазанко, О. А. Миронова и др., Доповiдi НАН України, № 8: 119 (2006).
 12. В. П. Алексеевский, Д. С. Герцрикен, Л. Е. Печентковская и др., ЖТФ, 49, вып. 4: 893 (1979).
 13. Д. С. Герцрікен, А. М. Гусак, В. Ф. Мазанко, С. Є. Богданов, MOM, № 1: 1 (2021).
 14. D. S. Gertsriken, V. F. Mazanko, Yu. N. Koval et al., Вісник Черкаського національного університету. Серія Фіз.-мат. науки, вип. 117: 40 (2007).
 15. В. Ф. Мазанко, Д. С. Герцрикен, В. М. Миронов, Д. В. Миронов, С. А. Бобир, Искровой разряд и диффузионные процессы в металлах (Киев: Наукова думка: 2014).