Технологічні властивості нікелевих лютців і структура лютованих з’єднань зі стопу ЖС6У

С. В. Максимова, П. В. Ковальчук, В. В. Воронов

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, вул. Казимира Малевича, 11, 03150 Київ, Україна

Отримано: 21.12,2020. Завантажити: PDF

У роботі представлено технологічні характеристики багатокомпонентних нікелевих лютців зі зниженим вмістом цирконію, що не перевищує 2% мас. Досліджено їхній температурний інтервал топлення та характеристики змочування жароміцного нікелевого стопу ЖС6У. На базі експериментальних даних і з застосуванням методів статистичного аналізу побудовано поверхню, яка описує залежність площі розтікання експериментальних лютців системи Ni–Cr–Co–W–Mo–Al–(Nb, Ti, Zr) від вмісту цирконію, титану та ніобію. У процесі аналізу експериментальних даних встановлено позитивний вплив ніобію і титану на розтікання багатокомпонентного лютцю по підкладкам з жароміцного ливарного нікелевого стопу ЖС6У. Показано, що в стопах з підвищеним вмістом титану леґування цирконієм до 1% призводить до зниження площі розтікання на 15%. З подальшим збільшенням вмісту цирконію до 2% площа розтікання практично не змінюється. У стопах зі зниженою концентрацією титану, але з підвищеним вмістом ніобію леґування цирконієм в кількості 2% мас. сприяє стійкому збільшенню площі розтікання (до 35%) і забезпеченню формування контактного кута змочування в межах 10–11°. Це обумовлено наявністю у даних лютцях легкотопкої евтектики, збагаченої цирконієм, з температурою солідусу на рівні 1101–1103°С, що підтверджено результатами високотемпературного диференціального термічного аналізу та мікрорентґеноспектральними дослідженнями.

Ключові слова: лютування, ливарний жароміцний нікелевий стоп ЖС6У, лютці, змочування, розтікання, мікроструктура.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i08/1079.html

PACS: 06.60.Vz, 61.66.Dk, 62.20.M-, 68.08.Bc, 81.20.Vj, 81.30.Fb


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. O. A. Ojo, N. L. Richards, and M. C.Chaturvedi, J. Scr. Mater., 50, No. 10: 641 (2004). Crossref
 2. D. Kay, Industrial Heating, 70, No. 11: 33 (2003).
 3. A. Rabinkin, Sci. Technol. Welding Joining., 9, No. 3: 181 (2004). Crossref
 4. В. В. Куренкова, Л. К. Дорошенко, И. С. Малашенко, Автоматическая сварка, № 6: (2009).
 5. А. Ф. Белявин, В. В. Куренкова, И. С. Малашенко, В. В. Грабин, В. В. Трохимченко, Л. В. Червякова, Современная электрометаллургия, № 2: 40 (2010).
 6. Г. В. Єрмолаєв, В. В. Квасницький, В. Ф. Квасницький, С. В. Максимова, В. В. Чигарьов, Паяння матеріалів (Миколаїв: НУК: 2015).
 7. В. Ф. Хорунов, С. В. Максимова, В. Г. Иванченко, Автоматическая сварка, № 9: 27 (2004).
 8. С. В. Максимова, Адгезия расплавов и пайка материалов, № 40: 70 (2007).
 9. C. Hawk, S. Liu, and S. Kottilingam, Weld. World, No. 61: 391 (2017). Crossref
 10. W. Tillmann, K. Bobzin, L. Wojarski, M. Öte, M. Manka, S. Wiesner, and A. Eilers, Proc. of the 7-th Intern. Brazing and Soldering Conf. IBCS (April 15–18, 2018) (New Orleans: AWS, USA: 2018), p. 77.
 11. H. Hoejun, P. Yongchan, and K. Chungyun, Proc. of the 7-th Int. Brazing and Soldering Conf. IBCS (April 15–18, 2018) (New Orleans: AWS, USA: 2018), p. 83.
 12. Li Tianwen, Guo Wanlin, and Huai Junfeng, J. Mater. Eng., 0, Iss. 10: 48 (2010) (in Chinese).
 13. J. D. Liu, T. Jin, and N. R. Zhao, Materials Characterization, 59: 68 (2008). Crossref
 14. T. B. Massalski, Binary Alloy Phase Diagrams (Materials Park: OH: ASM International: 1990).