Комбіновані електроіскрові припрацювальні покриття бронзових деталей. Частина 3. Трибологічні властивості

О. П. Гапонова$^{1}$, В. Б. Тарельник$^{2}$, В. С. Марцинковський$^{2}$, Є. В. Коноплянченко$^{2}$, В. І. Мельник$^{3}$, В. М. Власовець$^{3}$, Г. В. Кирик$^{2}$, Н. В. Тарельник$^{2}$, М. О. Мікуліна$^{2}$, А. А. Кутах$^{2}$, А. Д. Поливаний$^{2}$, М. М. Майфат$^{2}$, О. М. Калнагуз$^{2}$

$^{1}$Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна
$^{2}$Сумський національний аграрний університет, вул. Герасима Кондратьєва, 160, 40021 Суми, Україна
$^{3}$Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, вул. Алчевських, 44, 61002 Харків, Україна

Отримано: 04.03.2021; остаточний варіант - 01.06.2021. Завантажити: PDF

У статті в результаті проведених досліджень вдосконалена технологія нанесення на бронзу БрО10С10 припрацювальних комбінованих електроіскрових покриттів (КЕІП), сформованих у послідовності: S+Ag → Pb → S+Ag і S+Ag → Sn → S+Ag. Покриття, одержані за запропонованою технологією, містять сірку, що знижує схоплювання контактувальних поверхонь, мають достатню для подальшої механічної обробки товщину 0,19–1,31 мм. Трибологічними дослідженнями на тестері Т-01М за схемою «кулька–диск» встановлено, що зі збільшенням товщини КЕІП зростає сила тертя. У зразків з КЕІП (S+Ag → Pb → S+Ag), товщина яких залежно від енергії розряду дорівнює 0,19; 0,26 і 1,01 мм, сила тертя становить 1,454; 1,762 і 2,543 Н відповідно, а у зразків з КЕІП (S+Ag → Sn → S+Ag) товщиною 0,89; 1,05 і 1,31 мм відповідно 0,934; 1,904 і 2,152 Н. Сірка в КЕІП знижує силу тертя сталевої кульки по поверхні бронзових зразків на 19%. Для практичного застосування можна рекомендувати КЕІП (S+Ag → Pb → S+Ag) і (S+Ag → Sn → S+Ag), одержані за енергії розряду відповідно 0,52 → 0,13 → 0,05 і 4,6 → 0,36 → 0,36 Дж, які забезпечують зниження сили тертя порівняно зі зразками без покриття відповідно у 1,90 і 1,22 рази.

Ключові слова: бронза, припрацювальне покриття, комбіновані електроіскрові покриття, сульфідування, трибологічні випробування, сила тертя, коефіцієнт тертя.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i10/1325.html

PACS: 62.20.Qp, 68.35.Ct, 68.35.Gy, 68.55.J-, 81.15.Rs


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. О. П. Гапонова, В. Б. Тарельник, В. С. Марцинковський, Є. В. Коноплянченко, В. І. Мельник, В. М. Власовець, О. А. Саржанов, Н. В. Тарельник, М. О. Мікуліна, А. Д. Поливаний, Г. В. Кирик, А. Б. Баталова, Металлофиз. новейшие технол., 43, № 8: 1125 (2021). Crossref
 2. О. П. Гапонова, В. Б. Тарельник, В. С. Марцинковський, Є. В. Коноплянченко, В. І. Мельник, В. М. Власовець, Н. В. Тарельник, В. О. Герасименко, С. Г. Бондарев, А. Б. Баталова, Г. В. Кирик, А. Д. Поливаний, Металлофиз. новейшие тех-нол., 43, № 9: 1159 (2021). Crossref
 3. V. Tarelnyk, I. Konoplianchenko, V. Martsynkovskyy, A. Zhukov, and P. Kurp, Advances in Design, Simulation and Manufacturing. DSMIE 2018. Lecture Notes in Mechanical Engineering (June 16, 2018, Ukraine) (Springer: 2018), p. 382. Crossref
 4. А. И. Михайлюк, Л. С. Рапопорт, А. Е. Гитлевич, Электронная обработка материалов, № 1: 16 (1991).
 5. А. И. Михайлюк, Л. С. Рапопорт, А. Е. Гитлевич, Электронная обработка материалов, № 2: 17 (1991).
 6. А. И. Михайлюк, А. Н. Иванов, Л. М. Капушкина, А. Е. Гитлевич, Элек-тронная обработка материалов, № 1: 19 (1995).
 7. В. Б. Тарельник, О. П. Гапонова, Е. В. Коноплянченко, В. С. Марцинковский, Н. В. Тарельник, О. А. Василенко, Металлофиз. новейшие технол., 41, № 1: 47 (2019). Crossref
 8. V. Tarelnyk and V. Martsynkovskyy, Appl. Mech. Mater., 630: 397 (2014). Crossref
 9. S. Adamczak, C. Kundera, and J. Swiderski, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 233 (1): 012031 (2017). Crossref
 10. A. Zahorulko, C. Kundera, and S. Hudkov, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 233 (1): 012039 (2017). Crossref
 11. B. Antoszewski and V. Tarelnyk, Appl. Mech. Mater., 630: 301 (2014). Crossref
 12. Н. И. Лазаренко, Электроискровое легирование металлических поверхно-стей (Москва: Машиностроение: 1976).
 13. В. В. Михайлов, А. Е. Гитлевич, А. Д. Верхотуров, А. И. Михайлюк, А. В. Беляков, Л. А. Коневцов, Электронная обработка материалов, 49 (5): 21 (2013).
 14. В. В. Михайлов, Е. А. Пасинковский, К. А. Бачу, П. В. Перетятку, Элек-тронная обработка материалов, № 3: 106 (2006).
 15. V. B. Tarel’nik, A. V. Paustovskii, Yu. G. Tkachenko, V. S. Martsinkovskii, A. V. Belous, E. V. Konoplyanchenko, and O. P. Gaponova, Surf. Engin. Appl. Electrochem., 54: 147 (2018). Crossref