Фізичні властивості висококобальтових аморфних стопів

О. К. Кувандіков, І. Субханкулов, Б. У. Амонов, Д. Х. Імамназаров

Самаркандський державний університет, Університетський бульвар, 15, 140104 Самарканд, Узбекистан

Отримано: 31.03.2021; остаточний варіант - 15.09.2021. Завантажити: PDF

У роботі наведено результати комплексного дослідження електричних, термоелектричних, гальваномагнетних та магнетних характеристик у широкому інтервалі температур та концентрацій для виявлення процесу кристалізації висококобальтових аморфних стопів систем Co$_{59,64}$Fe$_{5,78}$Ni$_{23,8}$Si$_{8,23}$B$_{2,5}$ та Co$_{71,67}$Fe$_{5,7}$Ni$_{11,9}$Si$_{8,23}$B$_{2,5}$, а також впливу кристалізації на електричні, гальваномагнетні та магнетні властивості.

Ключові слова: Голлів коефіцієнт, питомий електроопір, коефіцієнт термо-ЕРС, намагнетованість насичення, аморфні стопи, магнетне упорядкування, кристалізація.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i12/1601.html

PACS: 61.43.Dq, 64.60.Cn, 64.70.dg, 72.15.Cz, 72.15.Gd, 72.15.Jf, 75.30.Cr


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. O. K. Kuvandikov, Magnetic and Kinetic Properties of Condensed Alloys and Compounds Based on Transition and Rare Earth Metals (Tashkent: Publishing House ‘Fan’: 2009).
  2. Y. O. Mikhailovsky, D. E. Mettus, A. P. Kazakov, V. N. Prudnikov, Yu. E. Kalinin, A. S. Sitnikov, A. Gerber, D. Bartov, and A. B. Granovsky, Jetp. Lett., 97, No. 8: 473 (2013). Crossref
  3. N. Nagaosa, J. Sinova, S. Onoda, A. H. MacDonald, and N. P. Ong, Rev. Mod. Phys., 82: 1539 (2010). Crossref
  4. A. B. Granovskii, V. N. Prudnikov, A. P. Kazakov, A. P. Zhukov, and I. S. Dubenko, J. Exp. Theor. Phys., 115: 805 (2012). Crossref
  5. J. M. Luttenger, Phys. Rev., 112, No. 3: 739 (1958). Crossref
  6. E. I. Kondorskiy, A. V. Vedyaev, and A. B. Granovskiy, FMM, 40, Iss. 3: 455 (1975).
  7. E. I. Kondorskiy, A. V. Vedyaev, and A. B. Granovskiy, FMM, 40, Iss. 5: 903 (1975).
  8. A. V. Vedyaev and A. B. Granovskiy, FMM, 58, Iss. 6: 1084 (1984).